.

Profilis: Nacionalinis (Duomenys)

Metaduomenų peržiūra / Metadata preview

Lietuvos švietimo įstaigos
Educational Establishments of Lithuania

Metaduomenys (Metadata)

Metaduomenys (Metadata)
Bylos identifikatorius (File Identifier): {A7EE2C97-4236-42AA-9A9D-C86CAADEA3A5}
Metaduomenų kalba (Metadata Language): lit
Metaduomenų koduotė (Metadata Character Set): utf8 (utf8)
Hierarchinis lygmuo (Hierarchy Level): Duomenų rinkinys (Dataset)
Metaduomenų kūrėjo kontaktas (Metadata Contact):

Metaduomenų kūrėjo kontaktas (1) (Metadata Contact (1))

Metaduomenys (Metadata) / Metaduomenų kūrėjo kontaktas (1) (Metadata Contact (1))
Organizacijos pavadinimas (Organisation Name): VĮ „GIS-Centras“ (SE “GIS-Centras”)
Vaidmuo (Role): Kontaktinis asmuo (Point of contact)
Kontaktinė informacija (Contact Information):

Kontaktinė informacija (Contact Information)

Metaduomenys (Metadata) / Metaduomenų kūrėjo kontaktas (1) (Metadata Contact (1)) / Kontaktinė informacija (Contact Information)
Adresas (Address):

Adresas (Address)

Metaduomenys (Metadata) / Metaduomenų kūrėjo kontaktas (1) (Metadata Contact (1)) / Kontaktinė informacija (Contact Information) / Adresas (Address)
Miestas (City): Vilnius
Pašto indeksas (Postal Code): 08109
Šalis (Country): Lietuva
El. paštas (Electronic Mail Address): info@gis-centras.lt
Telefonas (Phone):

Telefonas (Phone)

Metaduomenys (Metadata) / Metaduomenų kūrėjo kontaktas (1) (Metadata Contact (1)) / Kontaktinė informacija (Contact Information) / Telefonas (Phone)
Telefono numeris (Voice): (8-5) 2724741
Tiesioginė prieiga (Online Resource): http://www.gis-centras.lt
Metaduomenų data (Date Stamp): 2022-10-13
Metaduomenų standarto pavadinimas (Metadata Standard Name): LT/NMDP ISO19115:2007
Metaduomenų standarto versija (Metadata Standard Version): 1.2
Kalbų nuostatos (Locale):

Kalbų nuostatos (1) (Locale (1))

Metaduomenys (Metadata) / Kalbų nuostatos (1) (Locale (1))
Papildomos kalbos kodas (Language Code): Anglų (English)
Simbolių koduotė (Character Encoding): utf8 (utf8)
Identifikatorius (ID) (Identifier (ID)): en
Referencinės sistemos identifikatorius (Reference System Information): LKS-94
Duomenų identifikavimas (Identification Information):

Duomenų resursas (1) (Data Identification (1))

Metaduomenys (Metadata) / Duomenų resursas (1) (Data Identification (1))
Aprašas (Citation):

Aprašas (Citation)

Metaduomenys (Metadata) / Duomenų resursas (1) (Data Identification (1)) / Aprašas (Citation)
Pavadinimas (Title): Lietuvos švietimo įstaigos (Educational Establishments of Lithuania)
Sutrumpintas pavadinimas (Alternate Title): ŠMIR (SMIR)
Data (Date):

Data (Date)

Metaduomenys (Metadata) / Duomenų resursas (1) (Data Identification (1)) / Aprašas (Citation) / Data (Date)
Data (Date): 2022-08-30
Datos tipas (Date Type): Revizija (Revision)
Unikalus ištekliaus identifikatorius (Unique Resource Identifier): SMIR
Duomenų resurso kalba (Dataset Language): eng
Duomenų resurso koduotė (Character Set): utf8 (utf8)
Duomenų resurso tema (Topic Category): Įstaigos ir struktūros (Facilities and Structures)
Erdvinė rezoliucija (Spatial Resolution): 10000
Santrauka (Abstract): Lietuvoje veikiančios švietimo įstaigos pagal Švietimo ir mokslo institucijų registro (ŠMIR) duomenis. Pateikiami įstaigų tipai, pavadinimai, kontaktai, informacija apie laisvuosius mokytojus. {Tekstinius duomenis pagal adreso informaciją geokodavo GIS-Centras. Galimas dalies įstaigų vietos su faktine padėtimi (adresu) nesutapimas dėl geokodavimo netikslumų}. Duomenis galite atsisiųsti čia: https://www.geoportal.lt/download/opendata/svietimo_istaigos/LT_svietimo_istaigos.zip (Educational establishments of Lithuania from the Register of Educational and Science Organizations. Direct download link: https://www.geoportal.lt/download/opendata/svietimo_istaigos/LT_svietimo_istaigos.zip)
Resurso kūrėjo kontaktas (Point of Contact):

Resurso kūrėjo kontaktas (1) (Point of Contact (1))

Metaduomenys (Metadata) / Duomenų resursas (1) (Data Identification (1)) / Resurso kūrėjo kontaktas (1) (Point of Contact (1))
Organizacijos pavadinimas (Organisation Name): Nacionalinė švietimo agentūra (National Agency for Education)
Vaidmuo (Role): Savininkas (Owner)
Kontaktinė informacija (Contact Information):

Kontaktinė informacija (Contact Information)

Metaduomenys (Metadata) / Duomenų resursas (1) (Data Identification (1)) / Resurso kūrėjo kontaktas (1) (Point of Contact (1)) / Kontaktinė informacija (Contact Information)
Adresas (Address):

Adresas (Address)

Metaduomenys (Metadata) / Duomenų resursas (1) (Data Identification (1)) / Resurso kūrėjo kontaktas (1) (Point of Contact (1)) / Kontaktinė informacija (Contact Information) / Adresas (Address)
Pristatymo vieta (Delivery point): K. Kalinausko g. 7
Miestas (City): Vilnius
Pašto indeksas (Postal Code): 03106
Šalis (Country): Lietuva
El. paštas (Electronic Mail Address): info@nsa.smm.lt
Telefonas (Phone):

Telefonas (Phone)

Metaduomenys (Metadata) / Duomenų resursas (1) (Data Identification (1)) / Resurso kūrėjo kontaktas (1) (Point of Contact (1)) / Kontaktinė informacija (Contact Information) / Telefonas (Phone)
Telefono numeris (Voice): (8-658) 18504
Tiesioginė prieiga (Online Resource): https://www.nsa.smm.lt
Contact instructions (Kontaktinės instrukcijos): 305238040 (305238040)

Resurso kūrėjo kontaktas (2) (Point of Contact (2))

Metaduomenys (Metadata) / Duomenų resursas (1) (Data Identification (1)) / Resurso kūrėjo kontaktas (2) (Point of Contact (2))
Organizacijos pavadinimas (Organisation Name): VĮ "GIS-Centras" (SE "GIS-Centras")
Vaidmuo (Role): Savininkas (Owner)
Kontaktinė informacija (Contact Information):

Kontaktinė informacija (Contact Information)

Metaduomenys (Metadata) / Duomenų resursas (1) (Data Identification (1)) / Resurso kūrėjo kontaktas (2) (Point of Contact (2)) / Kontaktinė informacija (Contact Information)
Contact instructions (Kontaktinės instrukcijos): 121351441 (121351441)
Aprėptis (Extent):

Aprėptis (1) (Extent (1))

Metaduomenys (Metadata) / Duomenų resursas (1) (Data Identification (1)) / Aprėptis (1) (Extent (1))
Geografinis padengimas (Geographic Element):

Geografinis ribojantis karkasas (1) (Geographic Bounding Box (1))

Metaduomenys (Metadata) / Duomenų resursas (1) (Data Identification (1)) / Aprėptis (1) (Extent (1)) / Geografinis ribojantis karkasas (1) (Geographic Bounding Box (1))
Vakarų ribojanti koordinatė (West Bound Longitude): 21.049497325934187
Rytų ribojanti koordinatė (East Bound Longitude): 26.974577774400146
Pietų ribojanti koordinatė (South Bound Latitude): 53.84389542857242
Šiaurės ribojanti koordinatė (North Bound Latitude): 56.41880250082487
Iliustracija (Graphic Overview):

Iliustracija (1) (Graphic Overview (1))

Metaduomenys (Metadata) / Duomenų resursas (1) (Data Identification (1)) / Iliustracija (1) (Graphic Overview (1))
Bylos pavadinimas (Interneto nuoroda) (File Name (Internet Link)): http://www.geoportal.lt/download/Matadata/Images/ITC/SMIR.png
Bylos tipas (File Type): PNG
Raktažodžiai (1) (Descriptive Keywords (1)): Statiniai (Buildings)
Raktažodžiai (2) (Descriptive Keywords (2)): Švietimo įstaiga
Raktažodžiai (3) (Descriptive Keywords (3)): mokykla
Raktažodžiai (4) (Descriptive Keywords (4)): pradinė mokykla
Raktažodžiai (5) (Descriptive Keywords (5)): pagrindinė mokykla
Raktažodžiai (6) (Descriptive Keywords (6)): gimnazija
Raktažodžiai (7) (Descriptive Keywords (7)): progimnazija
Raktažodžiai (8) (Descriptive Keywords (8)): darželis
Raktažodžiai (9) (Descriptive Keywords (9)): lopšelis
Raktažodžiai (10) (Descriptive Keywords (10)): universitetas
Raktažodžiai (11) (Descriptive Keywords (11)): kolegija
Raktažodžiai (12) (Descriptive Keywords (12)): profesinė mokykla
Raktažodžiai (13) (Descriptive Keywords (13)): neformalus švietimas
Raktažodžiai (14) (Descriptive Keywords (14)): mokytojas
Raktažodžiai (15) (Descriptive Keywords (15)): institutas
Raktažodžiai (16) (Descriptive Keywords (16)): ŠMIR
Raktažodžiai (17) (Descriptive Keywords (17)): švietimas
Raktažodžiai (18) (Descriptive Keywords (18)): Duomenys švietimui
Raktažodžiai (19) (Descriptive Keywords (19)): Data for education
Raktažodžiai (20) (Descriptive Keywords (20)): atviri duomenys
Raktažodžiai (21) (Descriptive Keywords (21)): open data
Raktažodžio Tipas (Keyword Type): Tema (Theme)
Duomenų priežiūra (Resource Maintenance):

Duomenų priežiūra (1) (Resource Maintenance (1))

Metaduomenys (Metadata) / Duomenų resursas (1) (Data Identification (1)) / Duomenų priežiūra (1) (Resource Maintenance (1))
Priežiūros ir atnaujinimo periodiškumas (Maintenance And Update Frequency): Neplanuojamas (Not planned)
Duomenų platinimo informacija (Distribution Information):

Duomenų platinimo informacija (Distribution Information)

Metaduomenys (Metadata) / Duomenų platinimo informacija (Distribution Information)
Platinimo būdai (Transfer Options):

Platinimo būdai (1) (Transfer Options (1))

Metaduomenys (Metadata) / Duomenų platinimo informacija (Distribution Information) / Platinimo būdai (1) (Transfer Options (1))
Tiesioginė prieiga (On Line): https://www.geoportal.lt/download/opendata/svietimo_istaigos/LT_svietimo_istaigos.zip
Platinimo formatas (Distribution Format):

Platinimo formatas (1) (Distribution Format (1))

Metaduomenys (Metadata) / Duomenų platinimo informacija (Distribution Information) / Platinimo formatas (1) (Distribution Format (1))
Formato pavadinimas (Name): ESRI Shape
Formato versija (Version): -
Platintojas (Distributor):

Platintojas (1) (Distributor (1))

Metaduomenys (Metadata) / Duomenų platinimo informacija (Distribution Information) / Platintojas (1) (Distributor (1))
Platintojo kontaktai (Distributor Contact):

Platintojo kontaktai (Distributor Contact)

Metaduomenys (Metadata) / Duomenų platinimo informacija (Distribution Information) / Platintojas (1) (Distributor (1)) / Platintojo kontaktai (Distributor Contact)
Organizacijos pavadinimas (Organisation Name): VĮ "GIS-Centras" (SE "GIS-Centras")
Vaidmuo (Role): Platintojas (Distributor)
Kontaktinė informacija (Contact Information):

Kontaktinė informacija (Contact Information)

Metaduomenys (Metadata) / Duomenų platinimo informacija (Distribution Information) / Platintojas (1) (Distributor (1)) / Platintojo kontaktai (Distributor Contact) / Kontaktinė informacija (Contact Information)
Adresas (Address):

Adresas (Address)

Metaduomenys (Metadata) / Duomenų platinimo informacija (Distribution Information) / Platintojas (1) (Distributor (1)) / Platintojo kontaktai (Distributor Contact) / Kontaktinė informacija (Contact Information) / Adresas (Address)
Miestas (City): Vilnius
Šalis (Country): Lietuva
El. paštas (Electronic Mail Address): info@gis-centras.lt
Telefonas (Phone):

Telefonas (Phone)

Metaduomenys (Metadata) / Duomenų platinimo informacija (Distribution Information) / Platintojas (1) (Distributor (1)) / Platintojo kontaktai (Distributor Contact) / Kontaktinė informacija (Contact Information) / Telefonas (Phone)
Telefono numeris (Voice): 8-5 2724741
Tiesioginė prieiga (Online Resource): http://www.gis-centras.lt/
Duomenų kokybės informacija (Data Quality Information):

Duomenų kokybės informacija (1) (Data Quality Information (1))

Metaduomenys (Metadata) / Duomenų kokybės informacija (1) (Data Quality Information (1))
Apimtis (Scope):

Apimtis (Scope)

Metaduomenys (Metadata) / Duomenų kokybės informacija (1) (Data Quality Information (1)) / Apimtis (Scope)
Apimties lygmuo (Level): Duomenų rinkinys (Dataset)
Istorija (Lineage): - (-)
Ataskaita (Report):

Srities nuoseklumas (1) (Domain consistency (1))

Metaduomenys (Metadata) / Duomenų kokybės informacija (1) (Data Quality Information (1)) / Srities nuoseklumas (1) (Domain consistency (1))
Rezultatai (Result):

Atitikimo rezultatai (1) (Conformance Result (1))

Metaduomenys (Metadata) / Duomenų kokybės informacija (1) (Data Quality Information (1)) / Srities nuoseklumas (1) (Domain consistency (1)) / Atitikimo rezultatai (1) (Conformance Result (1))
Specifikacija (Specification):

Specifikacija (Specification)

Metaduomenys (Metadata) / Duomenų kokybės informacija (1) (Data Quality Information (1)) / Srities nuoseklumas (1) (Domain consistency (1)) / Atitikimo rezultatai (1) (Conformance Result (1)) / Specifikacija (Specification)
Pavadinimas (Title): Įsakymas V-1232 2013-12-11Dėl Lietuvos standartizuoto švietimo klasifikatoriaus švietimo programoms pagal lygius klasifikuoti tvirtinimo (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija) https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.C3CFFB67C66F (Įsakymas V-1232 2013-12-11Dėl Lietuvos standartizuoto švietimo klasifikatoriaus švietimo programoms pagal lygius klasifikuoti tvirtinimo (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija) https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.C3CFFB67C66F)
Data (Date):

Data (Date)

Metaduomenys (Metadata) / Duomenų kokybės informacija (1) (Data Quality Information (1)) / Srities nuoseklumas (1) (Domain consistency (1)) / Atitikimo rezultatai (1) (Conformance Result (1)) / Specifikacija (Specification) / Data (Date)
Data (Date): 2017-10-31
Datos tipas (Date Type): Revizija (Revision)
Paaiškinimas (Explanation): - (-)
Patvirtinimas (Pass): Ne (false)