.

Profilis: Nacionalinis (Paslauga)

Metaduomenų peržiūra / Metadata preview

Valstybinės reikšmės miškų plotų ribos (WMS peržiūros paslauga)
Boundaries of state forest areas (WMS service)

Metaduomenys (Metadata)

Metaduomenys (Metadata)
Bylos identifikatorius (File Identifier): {BB076254-3F65-C1B0-6C75-3875C9D7F3E5}
Metaduomenų kalba (Metadata Language): lit
Metaduomenų koduotė (Metadata Character Set): utf8 (utf8)
Hierarchinis lygmuo (Hierarchy Level): Paslauga (Service)
Metaduomenų kūrėjo kontaktas (Metadata Contact):

Metaduomenų kūrėjo kontaktas (1) (Metadata Contact (1))

Metaduomenys (Metadata) / Metaduomenų kūrėjo kontaktas (1) (Metadata Contact (1))
Organizacijos pavadinimas (Organisation Name): Valstybinė miškų tarnyba prie Aplinkos ministerijos (State Forest Survey service under the Ministry of Environment)
Asmens vardas, pavardė (Individual Name): Audrius Juodis (Audrius Juodis)
Vaidmuo (Role): Kontaktinis asmuo (Point of contact)
Kontaktinė informacija (Contact Information):

Kontaktinė informacija (Contact Information)

Metaduomenys (Metadata) / Metaduomenų kūrėjo kontaktas (1) (Metadata Contact (1)) / Kontaktinė informacija (Contact Information)
Adresas (Address):

Adresas (Address)

Metaduomenys (Metadata) / Metaduomenų kūrėjo kontaktas (1) (Metadata Contact (1)) / Kontaktinė informacija (Contact Information) / Adresas (Address)
Miestas (City): Kaunas
Pašto indeksas (Postal Code): 51327
Šalis (Country): Lietuva
El. paštas (Electronic Mail Address): vmt@amvmt.lt
Telefonas (Phone):

Telefonas (Phone)

Metaduomenys (Metadata) / Metaduomenų kūrėjo kontaktas (1) (Metadata Contact (1)) / Kontaktinė informacija (Contact Information) / Telefonas (Phone)
Telefono numeris (Voice): (8 601) 69122
Tiesioginė prieiga (Online Resource): https://amvmt.lrv.lt/
Metaduomenų data (Date Stamp): 2023-05-03
Metaduomenų standarto pavadinimas (Metadata Standard Name): LT/NMDP ISO19115:2007
Metaduomenų standarto versija (Metadata Standard Version): 1.2
Kalbų nuostatos (Locale):

Kalbų nuostatos (1) (Locale (1))

Metaduomenys (Metadata) / Kalbų nuostatos (1) (Locale (1))
Papildomos kalbos kodas (Language Code): Anglų (English)
Simbolių koduotė (Character Encoding): utf8 (utf8)
Identifikatorius (ID) (Identifier (ID)): en
Referencinės sistemos identifikatorius (Reference System Information): LKS-94
Duomenų identifikavimas (Identification Information):

Geografinė paslauga (1) (Service Identification (1))

Metaduomenys (Metadata) / Geografinė paslauga (1) (Service Identification (1))
Aprašas (Citation):

Aprašas (Citation)

Metaduomenys (Metadata) / Geografinė paslauga (1) (Service Identification (1)) / Aprašas (Citation)
Pavadinimas (Title): Valstybinės reikšmės miškų plotų ribos (WMS peržiūros paslauga) (Boundaries of state forest areas (WMS service))
Data (Date):

Data (Date)

Metaduomenys (Metadata) / Geografinė paslauga (1) (Service Identification (1)) / Aprašas (Citation) / Data (Date)
Data (Date): 2023-05-02
Datos tipas (Date Type): Revizija (Revision)
Santrauka (Abstract): Duomenų peržiūros paslauga (WMS) teikia šiuos duomenis peržiūrai: valstybinės reikšmės miškų plotų ribas, girininkijų ribas, miškų urėdijų ribas (istorinės), valstybinių miškų urėdijos regioninių padalinių ribas. (The Web Map Service provides the following data: boundaries of state forest areas, boundaries of forest districts.)
Tikslas (Purpose): Miškų kadastro paskirtis yra Miškų įstatyme nustatyta tvarka rinkti, kaupti, apdoroti, sisteminti, saugoti, naudoti, atnaujinti ir teikti duomenis apie Lietuvos miškus. (-)
Paslaugos kūrėjo kontaktas (Point of Contact):

Paslaugos kūrėjo kontaktas (1) (Point of Contact (1))

Metaduomenys (Metadata) / Geografinė paslauga (1) (Service Identification (1)) / Paslaugos kūrėjo kontaktas (1) (Point of Contact (1))
Organizacijos pavadinimas (Organisation Name): Valstybinė miškų tarnyba prie Aplinkos ministerijos (State Forest Survey service under the Ministry of Environment)
Asmens vardas, pavardė (Individual Name): Audrius Juodis (Audrius Juodis)
Vaidmuo (Role): Savininkas (Owner)
Kontaktinė informacija (Contact Information):

Kontaktinė informacija (Contact Information)

Metaduomenys (Metadata) / Geografinė paslauga (1) (Service Identification (1)) / Paslaugos kūrėjo kontaktas (1) (Point of Contact (1)) / Kontaktinė informacija (Contact Information)
Adresas (Address):

Adresas (Address)

Metaduomenys (Metadata) / Geografinė paslauga (1) (Service Identification (1)) / Paslaugos kūrėjo kontaktas (1) (Point of Contact (1)) / Kontaktinė informacija (Contact Information) / Adresas (Address)
Miestas (City): Kaunas
Pašto indeksas (Postal Code): 51327
Šalis (Country): Lietuva
El. paštas (Electronic Mail Address): vmt@amvmt.lt
Telefonas (Phone):

Telefonas (Phone)

Metaduomenys (Metadata) / Geografinė paslauga (1) (Service Identification (1)) / Paslaugos kūrėjo kontaktas (1) (Point of Contact (1)) / Kontaktinė informacija (Contact Information) / Telefonas (Phone)
Telefono numeris (Voice): (8 601) 69122
Tiesioginė prieiga (Online Resource): https://amvmt.lrv.lt/
Iliustracija (Graphic Overview):

Iliustracija (1) (Graphic Overview (1))

Metaduomenys (Metadata) / Geografinė paslauga (1) (Service Identification (1)) / Iliustracija (1) (Graphic Overview (1))
Bylos pavadinimas (Interneto nuoroda) (File Name (Internet Link)): http://www.geoportal.lt/download/Matadata/Images/VMT/VRMPR-WMS/image1.png
Bylos tipas (File Type): PNG

Iliustracija (2) (Graphic Overview (2))

Metaduomenys (Metadata) / Geografinė paslauga (1) (Service Identification (1)) / Iliustracija (2) (Graphic Overview (2))
Bylos pavadinimas (Interneto nuoroda) (File Name (Internet Link)): http://www.geoportal.lt/download/Matadata/Images/VMT/VRMPR-WMS/image2.png
Bylos tipas (File Type): PNG
Raktažodžiai (1) (Descriptive Keywords (1)): Land use
Raktažodžiai (2) (Descriptive Keywords (2)): infoProductAccessService
Raktažodžiai (3) (Descriptive Keywords (3)): miškai
Raktažodžiai (4) (Descriptive Keywords (4)): miškų duomenys
Raktažodžiai (5) (Descriptive Keywords (5)): miškas
Raktažodžiai (6) (Descriptive Keywords (6)): miškų kadastras
Raktažodžiai (7) (Descriptive Keywords (7)): urėdija
Raktažodžiai (8) (Descriptive Keywords (8)): girininkija
Raktažodžiai (9) (Descriptive Keywords (9)): valstybinės reikšmės miškų plotų ribos
Raktažodžiai (10) (Descriptive Keywords (10)): miškų ribos
Raktažodžiai (11) (Descriptive Keywords (11)): miškų kvartalai
Raktažodžiai (12) (Descriptive Keywords (12)): miškų kvartalų ribos
Raktažodžiai (13) (Descriptive Keywords (13)): infoMapAccessService
Raktažodžiai (14) (Descriptive Keywords (14)): mišku plotai
Raktažodžiai (15) (Descriptive Keywords (15)): misku plotai
Raktažodžiai (16) (Descriptive Keywords (16)): Duomenys matininkams ir žemėtvarkininkams
Raktažodžiai (17) (Descriptive Keywords (17)): Data for surveyors and land managers
Raktažodžiai (18) (Descriptive Keywords (18)): Duomenys miškininkystei
Raktažodžiai (19) (Descriptive Keywords (19)): Data for forestry
Raktažodžio Tipas (Keyword Type): Disciplina (Discipline)
Geografinės paslaugos tipas (Service Type): view
Geografinės paslaugos versija (Service Type Version): 1.0
Sąsajos tipas (Coupling Type): Tvirtas (Tight)
Turi operacijas (Contains Operations):

Turi operacijas (1) (Contains Operations (1))

Metaduomenys (Metadata) / Geografinė paslauga (1) (Service Identification (1)) / Turi operacijas (1) (Contains Operations (1))
Operacijos pavadinimas (Operation Name): GetCapabilities, GetMap, GetFeatureInfo (GetCapabilities, GetMap, GetFeatureInfo)
Paskirstyta kompiuterinė platforma (DCP): WebServices (WebServices)
Geografinės paslaugos prieigos vieta (Connection Point): https://www.geoportal.lt/mapproxy/vtpsi_vmt_valst_reiksmes_miskai/MapServer
Paslaugos priežiūra (Resource Maintenance):

Paslaugos priežiūra (1) (Resource Maintenance (1))

Metaduomenys (Metadata) / Geografinė paslauga (1) (Service Identification (1)) / Paslaugos priežiūra (1) (Resource Maintenance (1))
Priežiūros ir atnaujinimo periodiškumas (Maintenance And Update Frequency): Kasdienis (Daily)
Duomenų platinimo informacija (Distribution Information):

Duomenų platinimo informacija (Distribution Information)

Metaduomenys (Metadata) / Duomenų platinimo informacija (Distribution Information)
Platinimo būdai (Transfer Options):

Platinimo būdai (1) (Transfer Options (1))

Metaduomenys (Metadata) / Duomenų platinimo informacija (Distribution Information) / Platinimo būdai (1) (Transfer Options (1))
Platinimo vienetai (Units of Distribution): Paslauga
Tiesioginė prieiga (On Line): https://www.geoportal.lt/mapproxy/vtpsi_vmt_valst_reiksmes_miskai/MapServer
Platinimo formatas (Distribution Format):

Platinimo formatas (1) (Distribution Format (1))

Metaduomenys (Metadata) / Duomenų platinimo informacija (Distribution Information) / Platinimo formatas (1) (Distribution Format (1))
Formato pavadinimas (Name): WMS
Formato versija (Version): 1.3.0

Platinimo formatas (2) (Distribution Format (2))

Metaduomenys (Metadata) / Duomenų platinimo informacija (Distribution Information) / Platinimo formatas (2) (Distribution Format (2))
Formato pavadinimas (Name): ArcGIS map service (REST)
Formato versija (Version): 10.5
Platintojas (Distributor):

Platintojas (1) (Distributor (1))

Metaduomenys (Metadata) / Duomenų platinimo informacija (Distribution Information) / Platintojas (1) (Distributor (1))
Platintojo kontaktai (Distributor Contact):

Platintojo kontaktai (Distributor Contact)

Metaduomenys (Metadata) / Duomenų platinimo informacija (Distribution Information) / Platintojas (1) (Distributor (1)) / Platintojo kontaktai (Distributor Contact)
Organizacijos pavadinimas (Organisation Name): Valstybinė miškų tarnyba prie Aplinkos ministerijos (-)
Vaidmuo (Role): Platintojas (Distributor)
Kontaktinė informacija (Contact Information):

Kontaktinė informacija (Contact Information)

Metaduomenys (Metadata) / Duomenų platinimo informacija (Distribution Information) / Platintojas (1) (Distributor (1)) / Platintojo kontaktai (Distributor Contact) / Kontaktinė informacija (Contact Information)
Adresas (Address):

Adresas (Address)

Metaduomenys (Metadata) / Duomenų platinimo informacija (Distribution Information) / Platintojas (1) (Distributor (1)) / Platintojo kontaktai (Distributor Contact) / Kontaktinė informacija (Contact Information) / Adresas (Address)
Miestas (City): Kaunas
Pašto indeksas (Postal Code): 51327
Šalis (Country): Lietuva
El. paštas (Electronic Mail Address): vmt@amvmt.lt
Telefonas (Phone):

Telefonas (Phone)

Metaduomenys (Metadata) / Duomenų platinimo informacija (Distribution Information) / Platintojas (1) (Distributor (1)) / Platintojo kontaktai (Distributor Contact) / Kontaktinė informacija (Contact Information) / Telefonas (Phone)
Telefono numeris (Voice): (8 601) 69122
Tiesioginė prieiga (Online Resource): https://amvmt.lrv.lt/
Duomenų kokybės informacija (Data Quality Information):

Duomenų kokybės informacija (1) (Data Quality Information (1))

Metaduomenys (Metadata) / Duomenų kokybės informacija (1) (Data Quality Information (1))
Apimtis (Scope):

Apimtis (Scope)

Metaduomenys (Metadata) / Duomenų kokybės informacija (1) (Data Quality Information (1)) / Apimtis (Scope)
Apimties lygmuo (Level): Paslauga (Service)
Apimties lygmens aprašas (Level Description): - (-)
Ataskaita (Report):

Srities nuoseklumas (1) (Domain consistency (1))

Metaduomenys (Metadata) / Duomenų kokybės informacija (1) (Data Quality Information (1)) / Srities nuoseklumas (1) (Domain consistency (1))
Rezultatai (Result):

Atitikimo rezultatai (1) (Conformance Result (1))

Metaduomenys (Metadata) / Duomenų kokybės informacija (1) (Data Quality Information (1)) / Srities nuoseklumas (1) (Domain consistency (1)) / Atitikimo rezultatai (1) (Conformance Result (1))
Specifikacija (Specification):

Specifikacija (Specification)

Metaduomenys (Metadata) / Duomenų kokybės informacija (1) (Data Quality Information (1)) / Srities nuoseklumas (1) (Domain consistency (1)) / Atitikimo rezultatai (1) (Conformance Result (1)) / Specifikacija (Specification)
Pavadinimas (Title): - (-)
Data (Date):

Data (Date)

Metaduomenys (Metadata) / Duomenų kokybės informacija (1) (Data Quality Information (1)) / Srities nuoseklumas (1) (Domain consistency (1)) / Atitikimo rezultatai (1) (Conformance Result (1)) / Specifikacija (Specification) / Data (Date)
Data (Date): 2023-05-03
Datos tipas (Date Type): Revizija (Revision)
Paaiškinimas (Explanation): - (-)
Patvirtinimas (Pass): Ne (false)