.

Profilis: Nacionalinis (Duomenys)

Metaduomenų peržiūra / Metadata preview

EGM - Eurogeographics teikiami atviri Europos geografinių duomenų rinkiniai
Open data for Europe provided by Eurogeographics

Metaduomenys (Metadata)

Metaduomenys (Metadata)
Bylos identifikatorius (File Identifier): {A174FC55-AB2F-415B-A368-8C050E10926D}
Metaduomenų kalba (Metadata Language): lit
Hierarchinis lygmuo (Hierarchy Level): Duomenų rinkinys (Dataset)
Metaduomenų kūrėjo kontaktas (Metadata Contact):

Metaduomenų kūrėjo kontaktas (1) (Metadata Contact (1))

Metaduomenys (Metadata) / Metaduomenų kūrėjo kontaktas (1) (Metadata Contact (1))
Organizacijos pavadinimas (Organisation Name): VšĮ Statybos sektoriaus vystymo agentūra (Construction Sector Development Agency)
Vaidmuo (Role): Kontaktinis asmuo (Point of contact)
Kontaktinė informacija (Contact Information):

Kontaktinė informacija (Contact Information)

Metaduomenys (Metadata) / Metaduomenų kūrėjo kontaktas (1) (Metadata Contact (1)) / Kontaktinė informacija (Contact Information)
Adresas (Address):

Adresas (Address)

Metaduomenys (Metadata) / Metaduomenų kūrėjo kontaktas (1) (Metadata Contact (1)) / Kontaktinė informacija (Contact Information) / Adresas (Address)
Pristatymo vieta (Delivery point): Sėlių g. 66
Miestas (City): Vilnius
Pašto indeksas (Postal Code): 08109
Šalis (Country): Lietuva
El. paštas (Electronic Mail Address): pagalba@geoportal.lt
Telefonas (Phone):

Telefonas (Phone)

Metaduomenys (Metadata) / Metaduomenų kūrėjo kontaktas (1) (Metadata Contact (1)) / Kontaktinė informacija (Contact Information) / Telefonas (Phone)
Telefono numeris (Voice): (8-5) 2724741
Tiesioginė prieiga (Online Resource): http://www.ssva.lt
Metaduomenų data (Date Stamp): 2023-06-13
Metaduomenų standarto pavadinimas (Metadata Standard Name): LT/NMDP ISO19115:2007
Metaduomenų standarto versija (Metadata Standard Version): 2003
Kalbų nuostatos (Locale):

Kalbų nuostatos (1) (Locale (1))

Metaduomenys (Metadata) / Kalbų nuostatos (1) (Locale (1))
Papildomos kalbos kodas (Language Code): Anglų (English)
Simbolių koduotė (Character Encoding): utf8 (utf8)
Identifikatorius (ID) (Identifier (ID)): en
Duomenų identifikavimas (Identification Information):

Duomenų resursas (1) (Data Identification (1))

Metaduomenys (Metadata) / Duomenų resursas (1) (Data Identification (1))
Aprašas (Citation):

Aprašas (Citation)

Metaduomenys (Metadata) / Duomenų resursas (1) (Data Identification (1)) / Aprašas (Citation)
Pavadinimas (Title): EGM - Eurogeographics teikiami atviri Europos geografinių duomenų rinkiniai (Open data for Europe provided by Eurogeographics)
Data (Date):

Data (Date)

Metaduomenys (Metadata) / Duomenų resursas (1) (Data Identification (1)) / Aprašas (Citation) / Data (Date)
Data (Date): 2021-12-02
Datos tipas (Date Type): Publikavimas (Publication)
Unikalus ištekliaus identifikatorius (Unique Resource Identifier): {DEF31D79-3C61-483D-95A1-E87B051DFA7B}
Duomenų resurso kalba (Dataset Language): eng
Duomenų resurso tema (1) (Topic Category (1)): Administracinės ir politinės ribos (Administrative and Political Boundaries)
Duomenų resurso tema (2) (Topic Category (2)): Verslas ir ekonomika (Business and Economic)
Duomenų resurso tema (3) (Topic Category (3)): Vidaus vandenys (Inland Water Resources)
Duomenų resurso tema (4) (Topic Category (4)): Transportavimo tinklai (Transportation Networks)
Erdvinė rezoliucija (Spatial Resolution): 1000000
Santrauka (Abstract): EuroGlobalMap (EGM) – 1:1 mln mastelio topografinių duomenų (administracinės ribos, hidrografija, transporto tinklai, vietovės) rinkinys, tinkamas smulkaus mastelio žemėlapių sudarymui. EuroRegionalMap – 1:250 000 topografinių duomenų rinkinys, tinkamas erdvinei analizei ir smulkaus bei vidutinio mastelio žemėlapių sudarymui. EGM ir ERM duomenų rinkiniai atnaujinami kartą per metus. Lietuvos teritorijos duomenys šiuose rinkiniuose taip pat yra Lietuvos valstybiniai duomenų rinkiniai, kuriuos atskirai platina ir Nacionalinė žemės tarnyba prie LR Žemės ūkio ministerijos. EuroDEM – 1:100 000 skaitmeninis reljefo modelis, tinkamas erdvinei analizei ir modeliavimui bei žemėlapių sudarymui (2008 m.). Pan-European Imagery - 10 metrų skiriamosios gebos apdoroti ir sujungti palydoviniai vaizdai (2018 m.). Open Gazetteer – geografinių vardų (vietovardžių) WFS paslauga, apimanti nacionalinių kartografavimo agentūrų teikiamus duomenis. Nurodžius el. pašto adresą, šiuos rinkinius galima atsisiųsti, taip pat naudoti šių rinkinių peržiūros paslaugas. (EuroGlobalMap (EGM) – 1:1 000 000 scale topographic dataset (Administrative Boundaries, Hydrography, Named Location, Settlement, Transportation) fit for small scale thematic mapping. EuroRegionalMap – 1:250 000 scale topographic dataset. EGM and ERM datasets are updated annually. Data that cover the territory of Lithuania within those datasets are also official datasets of the Republic of Lithuania and are separately distributed by the NMCA (National Land Service under the Ministry of Agriculture). EuroDEM – 1:100 000 scale digital terrain model, designated for environmental change research, hydrologic modelling, mapping and visualisation(2008). Pan-European Imagery - 10 metre resolution high-quality images and mosaics for mapping and visualisation (2018). Open Gazetteer – WFS service of authoritative geographical names as maintained in the source data of the NMCAs. Data can be downloaded and view services used with a token provided by email directly from the site.)
Resurso kūrėjo kontaktas (Point of Contact):

Resurso kūrėjo kontaktas (1) (Point of Contact (1))

Metaduomenys (Metadata) / Duomenų resursas (1) (Data Identification (1)) / Resurso kūrėjo kontaktas (1) (Point of Contact (1))
Organizacijos pavadinimas (Organisation Name): EuroGeographics AISBL (EuroGeographics AISBL)
Vaidmuo (Role): Savininkas (Owner)
Kontaktinė informacija (Contact Information):

Kontaktinė informacija (Contact Information)

Metaduomenys (Metadata) / Duomenų resursas (1) (Data Identification (1)) / Resurso kūrėjo kontaktas (1) (Point of Contact (1)) / Kontaktinė informacija (Contact Information)
Adresas (Address):

Adresas (Address)

Metaduomenys (Metadata) / Duomenų resursas (1) (Data Identification (1)) / Resurso kūrėjo kontaktas (1) (Point of Contact (1)) / Kontaktinė informacija (Contact Information) / Adresas (Address)
Pristatymo vieta (Delivery point): Rue du Nord 76 / Noordstraat 76
Miestas (City): Briuselis
Pašto indeksas (Postal Code): 1000
Šalis (Country): Belgija
El. paštas (Electronic Mail Address): contact@eurogeographics.org
Telefonas (Phone):

Telefonas (Phone)

Metaduomenys (Metadata) / Duomenų resursas (1) (Data Identification (1)) / Resurso kūrėjo kontaktas (1) (Point of Contact (1)) / Kontaktinė informacija (Contact Information) / Telefonas (Phone)
Telefono numeris (Voice): +32 2 888 71 93
Tiesioginė prieiga (Online Resource): https://eurogeographics.org
Contact instructions (Kontaktinės instrukcijos): 306205513 (306205513)
Aprėptis (Extent):

Aprėptis (1) (Extent (1))

Metaduomenys (Metadata) / Duomenų resursas (1) (Data Identification (1)) / Aprėptis (1) (Extent (1))
Geografinis padengimas (Geographic Element):

Geografinis ribojantis karkasas (1) (Geographic Bounding Box (1))

Metaduomenys (Metadata) / Duomenų resursas (1) (Data Identification (1)) / Aprėptis (1) (Extent (1)) / Geografinis ribojantis karkasas (1) (Geographic Bounding Box (1))
Vakarų ribojanti koordinatė (West Bound Longitude): 21.3579
Rytų ribojanti koordinatė (East Bound Longitude): 23.7127
Pietų ribojanti koordinatė (South Bound Latitude): 55.77
Šiaurės ribojanti koordinatė (North Bound Latitude): 57.2457
Raktažodžiai (1) (Descriptive Keywords (1)): Geografiniai pavadinimai (Geographical names)
Raktažodžiai (2) (Descriptive Keywords (2)): Administraciniai vienetai (Administrative units)
Raktažodžiai (3) (Descriptive Keywords (3)): Transporto tinklai (Transport networks)
Raktažodžiai (4) (Descriptive Keywords (4)): Hidrografija (Hydrography)
Raktažodžiai (5) (Descriptive Keywords (5)): Žemės danga (Land cover)
Raktažodžiai (6) (Descriptive Keywords (6)): Georeferenciniai duomenys
Raktažodžiai (7) (Descriptive Keywords (7)): Georeference data
Raktažodžiai (8) (Descriptive Keywords (8)): EuroGlobalMap
Raktažodžiai (9) (Descriptive Keywords (9)): Administrative Boundaries
Raktažodžiai (10) (Descriptive Keywords (10)): Hidrografija (Hydrography)
Raktažodžiai (11) (Descriptive Keywords (11)): administracinės ribos
Raktažodžiai (12) (Descriptive Keywords (12)): hidrografija
Raktažodžiai (13) (Descriptive Keywords (13)): transporto tinklai
Raktažodžiai (14) (Descriptive Keywords (14)): vietovės
Raktažodžiai (15) (Descriptive Keywords (15)): EGM_1000LT
Raktažodžiai (16) (Descriptive Keywords (16)): topographic data
Raktažodžiai (17) (Descriptive Keywords (17)): digital terrain model
Raktažodžiai (18) (Descriptive Keywords (18)): atviri duomenys
Raktažodžiai (19) (Descriptive Keywords (19)): open data
Raktažodžio Tipas (Keyword Type): Tema (Theme)
Duomenų priežiūra (Resource Maintenance):

Duomenų priežiūra (1) (Resource Maintenance (1))

Metaduomenys (Metadata) / Duomenų resursas (1) (Data Identification (1)) / Duomenų priežiūra (1) (Resource Maintenance (1))
Priežiūros ir atnaujinimo periodiškumas (Maintenance And Update Frequency): Esant būtinybei (As needed)
Duomenų platinimo informacija (Distribution Information):

Duomenų platinimo informacija (Distribution Information)

Metaduomenys (Metadata) / Duomenų platinimo informacija (Distribution Information)
Platinimo būdai (Transfer Options):

Platinimo būdai (1) (Transfer Options (1))

Metaduomenys (Metadata) / Duomenų platinimo informacija (Distribution Information) / Platinimo būdai (1) (Transfer Options (1))
Tiesioginė prieiga (On Line): https://www.mapsforeurope.org/access-data
Platinimo formatas (Distribution Format):

Platinimo formatas (1) (Distribution Format (1))

Metaduomenys (Metadata) / Duomenų platinimo informacija (Distribution Information) / Platinimo formatas (1) (Distribution Format (1))
Formato pavadinimas (Name): ESRI FileGeodatabase, ESRI Shape, OGC GeoPackage
Formato versija (Version): -
Platintojas (Distributor):

Platintojas (1) (Distributor (1))

Metaduomenys (Metadata) / Duomenų platinimo informacija (Distribution Information) / Platintojas (1) (Distributor (1))
Platintojo kontaktai (Distributor Contact):

Platintojo kontaktai (Distributor Contact)

Metaduomenys (Metadata) / Duomenų platinimo informacija (Distribution Information) / Platintojas (1) (Distributor (1)) / Platintojo kontaktai (Distributor Contact)
Organizacijos pavadinimas (Organisation Name): EuroGeographics AISBL (EuroGeographics AISBL)
Vaidmuo (Role): Platintojas (Distributor)
Kontaktinė informacija (Contact Information):

Kontaktinė informacija (Contact Information)

Metaduomenys (Metadata) / Duomenų platinimo informacija (Distribution Information) / Platintojas (1) (Distributor (1)) / Platintojo kontaktai (Distributor Contact) / Kontaktinė informacija (Contact Information)
Adresas (Address):

Adresas (Address)

Metaduomenys (Metadata) / Duomenų platinimo informacija (Distribution Information) / Platintojas (1) (Distributor (1)) / Platintojo kontaktai (Distributor Contact) / Kontaktinė informacija (Contact Information) / Adresas (Address)
Miestas (City): Briuselis
Pašto indeksas (Postal Code): 1000
Šalis (Country): Belgija
El. paštas (Electronic Mail Address): contact@eurogeographics.org
Telefonas (Phone):

Telefonas (Phone)

Metaduomenys (Metadata) / Duomenų platinimo informacija (Distribution Information) / Platintojas (1) (Distributor (1)) / Platintojo kontaktai (Distributor Contact) / Kontaktinė informacija (Contact Information) / Telefonas (Phone)
Telefono numeris (Voice): +32 2 888 71 93
Tiesioginė prieiga (Online Resource): https://eurogeographics.org
Duomenų kokybės informacija (Data Quality Information):

Duomenų kokybės informacija (1) (Data Quality Information (1))

Metaduomenys (Metadata) / Duomenų kokybės informacija (1) (Data Quality Information (1))
Apimtis (Scope):

Apimtis (Scope)

Metaduomenys (Metadata) / Duomenų kokybės informacija (1) (Data Quality Information (1)) / Apimtis (Scope)
Apimties lygmuo (Level): Duomenų rinkinys (Dataset)
Istorija (Lineage): - (-)
Ataskaita (Report):

Srities nuoseklumas (1) (Domain consistency (1))

Metaduomenys (Metadata) / Duomenų kokybės informacija (1) (Data Quality Information (1)) / Srities nuoseklumas (1) (Domain consistency (1))
Rezultatai (Result):

Atitikimo rezultatai (1) (Conformance Result (1))

Metaduomenys (Metadata) / Duomenų kokybės informacija (1) (Data Quality Information (1)) / Srities nuoseklumas (1) (Domain consistency (1)) / Atitikimo rezultatai (1) (Conformance Result (1))
Specifikacija (Specification):

Specifikacija (Specification)

Metaduomenys (Metadata) / Duomenų kokybės informacija (1) (Data Quality Information (1)) / Srities nuoseklumas (1) (Domain consistency (1)) / Atitikimo rezultatai (1) (Conformance Result (1)) / Specifikacija (Specification)
Pavadinimas (Title): - (-)
Data (Date):

Data (Date)

Metaduomenys (Metadata) / Duomenų kokybės informacija (1) (Data Quality Information (1)) / Srities nuoseklumas (1) (Domain consistency (1)) / Atitikimo rezultatai (1) (Conformance Result (1)) / Specifikacija (Specification) / Data (Date)
Data (Date): 2021
Datos tipas (Date Type): Publikavimas (Publication)
Paaiškinimas (Explanation): - (-)
Patvirtinimas (Pass): Ne (false)