.

Profilis: Nacionalinis (Paslauga)

Metaduomenų peržiūra / Metadata preview

Lietuvos miestų ir miestelių XVIII-XIX a. planai
The 18th and 19th century plans of the cities and towns of Lithuania

Metaduomenys (Metadata)

Metaduomenys (Metadata)
Bylos identifikatorius (File Identifier): {F381598C-0D26-4A2A-90E1-B6E3DD29C14A}
Metaduomenų kalba (Metadata Language): lit
Hierarchinis lygmuo (Hierarchy Level): Paslauga (Service)
Metaduomenų kūrėjo kontaktas (Metadata Contact):

Metaduomenų kūrėjo kontaktas (1) (Metadata Contact (1))

Metaduomenys (Metadata) / Metaduomenų kūrėjo kontaktas (1) (Metadata Contact (1))
Organizacijos pavadinimas (Organisation Name): VĮ „GIS-Centras“ (SE “GIS-Centras”)
Vaidmuo (Role): Kūrėjas (Originator)
Kontaktinė informacija (Contact Information):

Kontaktinė informacija (Contact Information)

Metaduomenys (Metadata) / Metaduomenų kūrėjo kontaktas (1) (Metadata Contact (1)) / Kontaktinė informacija (Contact Information)
Adresas (Address):

Adresas (Address)

Metaduomenys (Metadata) / Metaduomenų kūrėjo kontaktas (1) (Metadata Contact (1)) / Kontaktinė informacija (Contact Information) / Adresas (Address)
Miestas (City): Vilnius
Pašto indeksas (Postal Code): 08109
Šalis (Country): Lietuva
El. paštas (Electronic Mail Address): info@gis-centras.lt
Telefonas (Phone):

Telefonas (Phone)

Metaduomenys (Metadata) / Metaduomenų kūrėjo kontaktas (1) (Metadata Contact (1)) / Kontaktinė informacija (Contact Information) / Telefonas (Phone)
Telefono numeris (Voice): (8-5) 52724741
Tiesioginė prieiga (Online Resource): http://www.gis-centras.lt
Metaduomenų data (Date Stamp): 2021-04-27
Metaduomenų standarto pavadinimas (Metadata Standard Name): LT/NMDP ISO19115:2007
Metaduomenų standarto versija (Metadata Standard Version): 2005
Kalbų nuostatos (Locale):

Kalbų nuostatos (1) (Locale (1))

Metaduomenys (Metadata) / Kalbų nuostatos (1) (Locale (1))
Papildomos kalbos kodas (Language Code): Anglų (English)
Simbolių koduotė (Character Encoding): utf8 (utf8)
Identifikatorius (ID) (Identifier (ID)): en
Referencinės sistemos identifikatorius (Reference System Information): LKS-94
Duomenų identifikavimas (Identification Information):

Geografinė paslauga (1) (Service Identification (1))

Metaduomenys (Metadata) / Geografinė paslauga (1) (Service Identification (1))
Aprašas (Citation):

Aprašas (Citation)

Metaduomenys (Metadata) / Geografinė paslauga (1) (Service Identification (1)) / Aprašas (Citation)
Pavadinimas (Title): Lietuvos miestų ir miestelių XVIII-XIX a. planai (The 18th and 19th century plans of the cities and towns of Lithuania)
Data (Date):

Data (Date)

Metaduomenys (Metadata) / Geografinė paslauga (1) (Service Identification (1)) / Aprašas (Citation) / Data (Date)
Data (Date): 2018-07-11
Datos tipas (Date Type): Publikavimas (Publication)
Santrauka (Abstract): Peržiūros paslauga teikiami 52 Lietuvos miestų ir miestelių XVIII-XIX a. planai, saugomi Lietuvos valstybės istorijos archyvo (LVIA) fonduose. Planai sudaryti 1786 – 1898 m. lenkų ir rusų kalbomis. Dauguma planų (net 41) sudaryti 1863 – 1869 m. Ankstyviausias jų yra 1786 m. Pasvalio miestelio planas, vėlyviausias - 1898 m. Vilniaus miesto planas – vadovas. Senesniems planams priskirtini 1803 m. Vladislavovo (Kudirkos Naumiesčio), 1821 m. Kėdainių ir Trakų, 1830 m. Pumpėnų ir 1853 m. Anykščių miestelių planai. Vyraujantis planų mastelis yra 1 : 4200 (angliškame colyje 50 sieksnių), taip pat yra 1 : 2100, 1 : 8400 mastelio planų. Seniausiuose planuose mastelis nurodytas virvėmis (šniūrais) arba prentais. Detalūs yra 1865 m. Luokės, 1866 m. Sedos, 1868 m. Varnių ir Viekšnių miestelių planai. Išskirtinis yra 1893 m. Žiobiškio miestelio planas. Jame nurodomi gyvenamieji namai, klėtys, gyvuliams tvartai, sandėliai, kluonai, kalvė, pirtis, sudegęs namas bei išvardinti žemės sklypų (namų) savininkai. Žemės sklypų naudotojai (nuomininkai arba savininkai) taip pat išvardinti 1786 m. Pasvalio, 1863 m. Linkuvos, 1897 m. Pabradės miestelių planuose. Planus LKS-94 koordinačių sistemoje koordinavo ir peržiūros paslaugą sukūrė VĮ "GIS-Centras". (The view service provides 52 plans of the different cities and towns of Lithuania of the 18th and 19th centuries. The original plans are maintained in the fonds of the Lithuanian State Historical Archives. The plans of the period 1786-1898 were created in Polish and Russian languages. Most of the plans (41 of 53) were created in the period 1863-1869. Georeferencing of the plans in the LKS-94 coordinate system, as well as publishing of the view service, was done by SE “GIS-Centras”.)
Tikslas (Purpose): Istorijos populiarinimas. (Popularization of history.)
Paslaugos kūrėjo kontaktas (Point of Contact):

Paslaugos kūrėjo kontaktas (1) (Point of Contact (1))

Metaduomenys (Metadata) / Geografinė paslauga (1) (Service Identification (1)) / Paslaugos kūrėjo kontaktas (1) (Point of Contact (1))
Organizacijos pavadinimas (Organisation Name): Lietuvos valstybės istorijos archyvas (Lithuanian State Historical Archives)
Asmens vardas, pavardė (Individual Name): Igor Voitiulevič (Igor Voitiulevic)
Vaidmuo (Role): Savininkas (Owner)
Kontaktinė informacija (Contact Information):

Kontaktinė informacija (Contact Information)

Metaduomenys (Metadata) / Geografinė paslauga (1) (Service Identification (1)) / Paslaugos kūrėjo kontaktas (1) (Point of Contact (1)) / Kontaktinė informacija (Contact Information)
Adresas (Address):

Adresas (Address)

Metaduomenys (Metadata) / Geografinė paslauga (1) (Service Identification (1)) / Paslaugos kūrėjo kontaktas (1) (Point of Contact (1)) / Kontaktinė informacija (Contact Information) / Adresas (Address)
Pristatymo vieta (Delivery point): Mindaugo g. 8
Miestas (City): Vilnius
Pašto indeksas (Postal Code): 03107
Šalis (Country): Lietuva
El. paštas (Electronic Mail Address): istorijos.archyvas@lvia.lt
Telefonas (Phone):

Telefonas (Phone)

Metaduomenys (Metadata) / Geografinė paslauga (1) (Service Identification (1)) / Paslaugos kūrėjo kontaktas (1) (Point of Contact (1)) / Kontaktinė informacija (Contact Information) / Telefonas (Phone)
Telefono numeris (Voice): (8 5) 219 5320
Faksimilė (Facsimile): (8 5) 278 4369
Tiesioginė prieiga (Online Resource): https://www.archyvai.lt/lt/lvia_naujienos.html
Būklė (Status): Saugomas archyvuose (Historical archive)
Iliustracija (Graphic Overview):

Iliustracija (1) (Graphic Overview (1))

Metaduomenys (Metadata) / Geografinė paslauga (1) (Service Identification (1)) / Iliustracija (1) (Graphic Overview (1))
Bylos pavadinimas (Interneto nuoroda) (File Name (Internet Link)): http://www.geoportal.lt/download/Matadata/Images/lvia/istoriniai_planai.png
Bylos tipas (File Type): PNG
Raktažodžiai (1) (Descriptive Keywords (1)): Cadastral parcels
Raktažodžiai (2) (Descriptive Keywords (2)): Land use
Raktažodžiai (3) (Descriptive Keywords (3)): infoMapAccessService
Raktažodžiai (4) (Descriptive Keywords (4)): Istoriniai planai
Raktažodžiai (5) (Descriptive Keywords (5)): istorinis planas
Raktažodžiai (6) (Descriptive Keywords (6)): istorija
Raktažodžiai (7) (Descriptive Keywords (7)): XVIII a.
Raktažodžiai (8) (Descriptive Keywords (8)): XIX a.
Raktažodžiai (9) (Descriptive Keywords (9)): miestas
Raktažodžiai (10) (Descriptive Keywords (10)): miestelis
Raktažodžiai (11) (Descriptive Keywords (11)): arhyvas
Raktažodžiai (12) (Descriptive Keywords (12)): fondai
Raktažodžiai (13) (Descriptive Keywords (13)): Lietuvos valstybės istorijos archyvas
Raktažodžiai (14) (Descriptive Keywords (14)): LVIA
Raktažodžiai (15) (Descriptive Keywords (15)): Pasvalys
Raktažodžiai (16) (Descriptive Keywords (16)): Vladislavovas
Raktažodžiai (17) (Descriptive Keywords (17)): Kudirkos Naumiestis
Raktažodžiai (18) (Descriptive Keywords (18)): Kėdainiai
Raktažodžiai (19) (Descriptive Keywords (19)): Trakai
Raktažodžiai (20) (Descriptive Keywords (20)): Pumpėnai
Raktažodžiai (21) (Descriptive Keywords (21)): Pikeliai
Raktažodžiai (22) (Descriptive Keywords (22)): Alytus
Raktažodžiai (23) (Descriptive Keywords (23)): Ariogala
Raktažodžiai (24) (Descriptive Keywords (24)): Babtai
Raktažodžiai (25) (Descriptive Keywords (25)): Žiobiškis
Raktažodžiai (26) (Descriptive Keywords (26)): Linkuva
Raktažodžiai (27) (Descriptive Keywords (27)): Nikolajevas
Raktažodžiai (28) (Descriptive Keywords (28)): Panevėžys
Raktažodžiai (29) (Descriptive Keywords (29)): Pušalotas
Raktažodžiai (30) (Descriptive Keywords (30)): Krekenava
Raktažodžiai (31) (Descriptive Keywords (31)): Ramygala
Raktažodžiai (32) (Descriptive Keywords (32)): Truskava
Raktažodžiai (33) (Descriptive Keywords (33)): Vabalninkas
Raktažodžiai (34) (Descriptive Keywords (34)): Nemakščiai
Raktažodžiai (35) (Descriptive Keywords (35)): Viduklė
Raktažodžiai (36) (Descriptive Keywords (36)): Batakiai
Raktažodžiai (37) (Descriptive Keywords (37)): Kvėdarna
Raktažodžiai (38) (Descriptive Keywords (38)): Lyduvėnai
Raktažodžiai (39) (Descriptive Keywords (39)): Šiluva
Raktažodžiai (40) (Descriptive Keywords (40)): Kriukai
Raktažodžiai (41) (Descriptive Keywords (41)): Luokė
Raktažodžiai (42) (Descriptive Keywords (42)): Pašvitinys
Raktažodžiai (43) (Descriptive Keywords (43)): Vaiguva
Raktažodžiai (44) (Descriptive Keywords (44)): Akmenė
Raktažodžiai (45) (Descriptive Keywords (45)): Klykoliai
Raktažodžiai (46) (Descriptive Keywords (46)): Vegeriai
Raktažodžiai (47) (Descriptive Keywords (47)): Leckava
Raktažodžiai (48) (Descriptive Keywords (48)): Viekšniai
Raktažodžiai (49) (Descriptive Keywords (49)): Seda
Raktažodžiai (50) (Descriptive Keywords (50)): Tirkšliai
Raktažodžiai (51) (Descriptive Keywords (51)): Alsėdžiai
Raktažodžiai (52) (Descriptive Keywords (52)): Ylakiai
Raktažodžiai (53) (Descriptive Keywords (53)): Varniai
Raktažodžiai (54) (Descriptive Keywords (54)): Anykščiai
Raktažodžiai (55) (Descriptive Keywords (55)): Užpaliai
Raktažodžiai (56) (Descriptive Keywords (56)): Kupiškis
Raktažodžiai (57) (Descriptive Keywords (57)): Subačius
Raktažodžiai (58) (Descriptive Keywords (58)): Eišiškės
Raktažodžiai (59) (Descriptive Keywords (59)): Nemunaitis
Raktažodžiai (60) (Descriptive Keywords (60)): Valkininkai
Raktažodžiai (61) (Descriptive Keywords (61)): Pivašiūnai
Raktažodžiai (62) (Descriptive Keywords (62)): Punia
Raktažodžiai (63) (Descriptive Keywords (63)): Vievis
Raktažodžiai (64) (Descriptive Keywords (64)): Žasliai
Raktažodžiai (65) (Descriptive Keywords (65)): Turgeliai
Raktažodžiai (66) (Descriptive Keywords (66)): Pabradė
Raktažodžiai (67) (Descriptive Keywords (67)): Vilnius
Raktažodžiai (68) (Descriptive Keywords (68)): Viktariškių dvaras
Raktažodžiai (69) (Descriptive Keywords (69)): grafas Jonas Tiškevičius
Raktažodžiai (70) (Descriptive Keywords (70)): 1869
Raktažodžiai (71) (Descriptive Keywords (71)): 1867
Raktažodžiai (72) (Descriptive Keywords (72)): 1867
Raktažodžiai (73) (Descriptive Keywords (73)): 1866
Raktažodžiai (74) (Descriptive Keywords (74)): 1786
Raktažodžiai (75) (Descriptive Keywords (75)): M 1 : 4200
Raktažodžiai (76) (Descriptive Keywords (76)): sieksnių
Raktažodžiai (77) (Descriptive Keywords (77)): virvių
Raktažodžiai (78) (Descriptive Keywords (78)): šniūrų
Raktažodžiai (79) (Descriptive Keywords (79)): pavietas
Raktažodžiai (80) (Descriptive Keywords (80)): žemės sklypai
Raktažodžiai (81) (Descriptive Keywords (81)): daržai
Raktažodžiai (82) (Descriptive Keywords (82)): sodai
Raktažodžiai (83) (Descriptive Keywords (83)): pievos
Raktažodžiai (84) (Descriptive Keywords (84)): ganyklos
Raktažodžiai (85) (Descriptive Keywords (85)): valstiečiai
Raktažodžiai (86) (Descriptive Keywords (86)): aikštės
Raktažodžiai (87) (Descriptive Keywords (87)): žydų mokyklos
Raktažodžiai (88) (Descriptive Keywords (88)): kapinės
Raktažodžiai (89) (Descriptive Keywords (89)): Romos katalikai
Raktažodžiai (90) (Descriptive Keywords (90)): judėjai
Raktažodžiai (91) (Descriptive Keywords (91)): stačiatikiai
Raktažodžiai (92) (Descriptive Keywords (92)): musulmonai
Raktažodžiai (93) (Descriptive Keywords (93)): kulto pastatai
Raktažodžiai (94) (Descriptive Keywords (94)): bažnyčios
Raktažodžiai (95) (Descriptive Keywords (95)): historical maps
Raktažodžiai (96) (Descriptive Keywords (96)): Istoriniai duomenys
Raktažodžiai (97) (Descriptive Keywords (97)): Historical data
Raktažodžio Tipas (Keyword Type): Tema (Theme)
Geografinės paslaugos tipas (Service Type): view
Sąsajos tipas (Coupling Type): Tvirtas (Tight)
Turi operacijas (Contains Operations):

Turi operacijas (1) (Contains Operations (1))

Metaduomenys (Metadata) / Geografinė paslauga (1) (Service Identification (1)) / Turi operacijas (1) (Contains Operations (1))
Operacijos pavadinimas (Operation Name): GetCapabilities, GetMap, GetFeatureInfo (GetCapabilities, GetMap, GetFeatureInfo)
Paskirstyta kompiuterinė platforma (DCP): WebServices (WebServices)
Geografinės paslaugos prieigos vieta (Connection Point): https://www.geoportal.lt/mapproxy/lki_lvia_istoriniai_planai/MapServer
Apribojimai (Resource Constraints):

Teisiniai apribojimai (1) (Legal Constraints (1))

Metaduomenys (Metadata) / Geografinė paslauga (1) (Service Identification (1)) / Teisiniai apribojimai (1) (Legal Constraints (1))
Prieigos apribojimai (Access Constraints): Autoriaus teisės (Copyright)
Naudojimo apribojimai (Use Constraints): Licencija (License)
Paslaugos priežiūra (Resource Maintenance):

Paslaugos priežiūra (1) (Resource Maintenance (1))

Metaduomenys (Metadata) / Geografinė paslauga (1) (Service Identification (1)) / Paslaugos priežiūra (1) (Resource Maintenance (1))
Priežiūros ir atnaujinimo periodiškumas (Maintenance And Update Frequency): Neplanuojamas (Not planned)
Duomenų platinimo informacija (Distribution Information):

Duomenų platinimo informacija (Distribution Information)

Metaduomenys (Metadata) / Duomenų platinimo informacija (Distribution Information)
Platinimo būdai (Transfer Options):

Platinimo būdai (1) (Transfer Options (1))

Metaduomenys (Metadata) / Duomenų platinimo informacija (Distribution Information) / Platinimo būdai (1) (Transfer Options (1))
Tiesioginė prieiga (On Line): https://www.geoportal.lt/mapproxy/lki_lvia_istoriniai_planai/MapServer
Platinimo formatas (Distribution Format):

Platinimo formatas (1) (Distribution Format (1))

Metaduomenys (Metadata) / Duomenų platinimo informacija (Distribution Information) / Platinimo formatas (1) (Distribution Format (1))
Formato pavadinimas (Name): ArcGIS Server service (REST)
Formato versija (Version): 10.22
Platintojas (Distributor):

Platintojas (1) (Distributor (1))

Metaduomenys (Metadata) / Duomenų platinimo informacija (Distribution Information) / Platintojas (1) (Distributor (1))
Platintojo kontaktai (Distributor Contact):

Platintojo kontaktai (Distributor Contact)

Metaduomenys (Metadata) / Duomenų platinimo informacija (Distribution Information) / Platintojas (1) (Distributor (1)) / Platintojo kontaktai (Distributor Contact)
Organizacijos pavadinimas (Organisation Name): VĮ „GIS-Centras“ (SE GIS-Centras)
Vaidmuo (Role): Platintojas (Distributor)
Kontaktinė informacija (Contact Information):

Kontaktinė informacija (Contact Information)

Metaduomenys (Metadata) / Duomenų platinimo informacija (Distribution Information) / Platintojas (1) (Distributor (1)) / Platintojo kontaktai (Distributor Contact) / Kontaktinė informacija (Contact Information)
Adresas (Address):

Adresas (Address)

Metaduomenys (Metadata) / Duomenų platinimo informacija (Distribution Information) / Platintojas (1) (Distributor (1)) / Platintojo kontaktai (Distributor Contact) / Kontaktinė informacija (Contact Information) / Adresas (Address)
Miestas (City): Vilnius
Pašto indeksas (Postal Code): 08109
Šalis (Country): Lietuva
El. paštas (Electronic Mail Address): info@gis-centras.lt
Telefonas (Phone):

Telefonas (Phone)

Metaduomenys (Metadata) / Duomenų platinimo informacija (Distribution Information) / Platintojas (1) (Distributor (1)) / Platintojo kontaktai (Distributor Contact) / Kontaktinė informacija (Contact Information) / Telefonas (Phone)
Telefono numeris (Voice): (8-5) 52724741
Tiesioginė prieiga (Online Resource): http://www.gis-centras.lt