.

Profilis: Nacionalinis (Duomenys)

Metaduomenų peržiūra / Metadata preview

Geografiniai statistiniai tinkleliai (ETRS89)
Geographic Reference Grid (ETRS89)

Metaduomenys (Metadata)

Metaduomenys (Metadata)
Bylos identifikatorius (File Identifier): {F7EAE926-155D-4EB2-B549-36AFC5746B48}
Metaduomenų kalba (Metadata Language): lit
Metaduomenų koduotė (Metadata Character Set): utf8 (utf8)
Hierarchinis lygmuo (Hierarchy Level): Duomenų rinkinys (Dataset)
Metaduomenų kūrėjo kontaktas (Metadata Contact):

Metaduomenų kūrėjo kontaktas (1) (Metadata Contact (1))

Metaduomenys (Metadata) / Metaduomenų kūrėjo kontaktas (1) (Metadata Contact (1))
Organizacijos pavadinimas (Organisation Name): VĮ „GIS-Centras“ (State Enterprise “GIS-Centras”)
Asmens vardas, pavardė (Individual Name): Ugnė Andriulaitytė (Ugne Andriulaityte)
Vaidmuo (Role): Kontaktinis asmuo (Point of contact)
Kontaktinė informacija (Contact Information):

Kontaktinė informacija (Contact Information)

Metaduomenys (Metadata) / Metaduomenų kūrėjo kontaktas (1) (Metadata Contact (1)) / Kontaktinė informacija (Contact Information)
Adresas (Address):

Adresas (Address)

Metaduomenys (Metadata) / Metaduomenų kūrėjo kontaktas (1) (Metadata Contact (1)) / Kontaktinė informacija (Contact Information) / Adresas (Address)
Miestas (City): Vilnius
Pašto indeksas (Postal Code): 08109
Šalis (Country): Lietuva
El. paštas (Electronic Mail Address): info@gis-centras.lt
Telefonas (Phone):

Telefonas (Phone)

Metaduomenys (Metadata) / Metaduomenų kūrėjo kontaktas (1) (Metadata Contact (1)) / Kontaktinė informacija (Contact Information) / Telefonas (Phone)
Telefono numeris (Voice): (8-5) 2724741
Faksimilė (Facsimile): (8-5) 2727723
Tiesioginė prieiga (Online Resource): http://www.gis-centras.lt
Metaduomenų data (Date Stamp): 2022-11-24
Metaduomenų standarto pavadinimas (Metadata Standard Name): LT/NMDP ISO19115:2007
Metaduomenų standarto versija (Metadata Standard Version): 1.2
Kalbų nuostatos (Locale):

Kalbų nuostatos (1) (Locale (1))

Metaduomenys (Metadata) / Kalbų nuostatos (1) (Locale (1))
Papildomos kalbos kodas (Language Code): Anglų (English)
Simbolių koduotė (Character Encoding): utf8 (utf8)
Identifikatorius (ID) (Identifier (ID)): en
Referencinės sistemos identifikatorius (Reference System Information): EPSG:3035
Duomenų identifikavimas (Identification Information):

Duomenų resursas (1) (Data Identification (1))

Metaduomenys (Metadata) / Duomenų resursas (1) (Data Identification (1))
Aprašas (Citation):

Aprašas (Citation)

Metaduomenys (Metadata) / Duomenų resursas (1) (Data Identification (1)) / Aprašas (Citation)
Pavadinimas (Title): Geografiniai statistiniai tinkleliai (ETRS89) (Geographic Reference Grid (ETRS89))
Sutrumpintas pavadinimas (Alternate Title): AD-GRID (OD-GRID)
Data (Date):

Data (Date)

Metaduomenys (Metadata) / Duomenų resursas (1) (Data Identification (1)) / Aprašas (Citation) / Data (Date)
Data (Date): 2017-11-23
Datos tipas (Date Type): Revizija (Revision)
Unikalus ištekliaus identifikatorius (Unique Resource Identifier): AD-GRID
Duomenų resurso kalba (Dataset Language): eng
Duomenų resurso koduotė (Character Set): utf8 (utf8)
Duomenų resurso tema (Topic Category): Administracinės ir politinės ribos (Administrative and Political Boundaries)
Atstumas (Distance): 1
Matavimo vienetai (Units of measure): km
Santrauka (Abstract): Duomenų rinkinyje pateikiami EUROSTAT geografiniai statistiniai tinkleliai sudaryti ETRS89 Lamberto lygiaplotėje azimutinėje koordinačių sistemoje. Duomenų rinkinyje yra trys skirtingo tankumo tinkleliai: 1x1 km, 10x10 km ir 100x100 km gardelių. 1x1 km gardelės integruojamos į bendrą gardelių duomenų sluoksnį, dengiantį visą Europą. Duomenys apima Lietuvos Respublikos teritoriją su teritoriniais vandenimis ir išskirtine ekonomine zona bei papildomą 15 km buferinę zoną. Duomenis galite atsisiųsti čia: https://www.geoportal.lt/download/opendata/GRIDS/Geografiniai_statistiniai_tinkleliai.zip. EUROSTAT teikiamos 1x1 km gardelės yra integruojamos į bendrą gardelių duomenų sluoksnį, dengiantį visą Europą. Daugiau informacijos apie Europoje naudojamas gardeles galima rasti Europos Sąjungos statistikos tarnybos (EUROSTAT) svetainėje: https://gisco-services.ec.europa.eu/grid/GISCO_grid_metadata.pdf. (The EUROSTAT grid is based on the recommendation at the 1st European Workshop on Reference Grids in 2003 and later INSPIRE geographical grid systems. Three vector polygon grid shape files, 1x1, 10x10 and 100x100 km, are available. 1x1 km grid is aligned with the EUROSTAT grid that covers entire Europe. The grids cover country borders and marine Exclusive Economic Zones – plus 15km buffer. Note that the extent of the grid into the marine area does not reflect the extent of the territorial waters.The reference grids are based on ETRS89 Lambert Azimuthal Equal Area projection. Direct download link: https://www.geoportal.lt/download/opendata/GRIDS/Geografiniai_statistiniai_tinkleliai.zip. The 1x1 km grid provided by EUROSTAT is integral part of a dataset that covers entire Europe. More information: https://gisco-services.ec.europa.eu/grid/GISCO_grid_metadata.pdf.)
Erdvinio vaizdavimo tipas (Spatial Representation Type): Tinklelis (GRID) (Grid)
Resurso kūrėjo kontaktas (Point of Contact):

Resurso kūrėjo kontaktas (1) (Point of Contact (1))

Metaduomenys (Metadata) / Duomenų resursas (1) (Data Identification (1)) / Resurso kūrėjo kontaktas (1) (Point of Contact (1))
Organizacijos pavadinimas (Organisation Name): Lietuvos statistikos departamentas (The Department of Statistics of Lithuania)
Asmens vardas, pavardė (Individual Name): Jana Vanagė (Jana Vanagė)
Vaidmuo (Role): Savininkas (Owner)
Kontaktinė informacija (Contact Information):

Kontaktinė informacija (Contact Information)

Metaduomenys (Metadata) / Duomenų resursas (1) (Data Identification (1)) / Resurso kūrėjo kontaktas (1) (Point of Contact (1)) / Kontaktinė informacija (Contact Information)
Adresas (Address):

Adresas (Address)

Metaduomenys (Metadata) / Duomenų resursas (1) (Data Identification (1)) / Resurso kūrėjo kontaktas (1) (Point of Contact (1)) / Kontaktinė informacija (Contact Information) / Adresas (Address)
Pristatymo vieta (Delivery point): Gedimino pr. 29
Miestas (City): Vilnius
Pašto indeksas (Postal Code): 01500
Šalis (Country): Lietuva
El. paštas (Electronic Mail Address): jana.vanage@stat.gov.lt
Telefonas (Phone):

Telefonas (Phone)

Metaduomenys (Metadata) / Duomenų resursas (1) (Data Identification (1)) / Resurso kūrėjo kontaktas (1) (Point of Contact (1)) / Kontaktinė informacija (Contact Information) / Telefonas (Phone)
Telefono numeris (Voice): (8 5) 236 4986
Tiesioginė prieiga (Online Resource): www.stat.gov.lt
Contact instructions (Kontaktinės instrukcijos): 188600177 (188600177)

Resurso kūrėjo kontaktas (2) (Point of Contact (2))

Metaduomenys (Metadata) / Duomenų resursas (1) (Data Identification (1)) / Resurso kūrėjo kontaktas (2) (Point of Contact (2))
Organizacijos pavadinimas (Organisation Name): EUROSTAT (EUROSTAT)
Vaidmuo (Role): Kūrėjas (Originator)
Kontaktinė informacija (Contact Information):

Kontaktinė informacija (Contact Information)

Metaduomenys (Metadata) / Duomenų resursas (1) (Data Identification (1)) / Resurso kūrėjo kontaktas (2) (Point of Contact (2)) / Kontaktinė informacija (Contact Information)
Tiesioginė prieiga (Online Resource): https://gisco-services.ec.europa.eu/grid/GISCO_grid_metadata.pdf
Aprėptis (Extent):

Aprėptis (1) (Extent (1))

Metaduomenys (Metadata) / Duomenų resursas (1) (Data Identification (1)) / Aprėptis (1) (Extent (1))
Geografinis padengimas (Geographic Element):

Geografinis ribojantis karkasas (1) (Geographic Bounding Box (1))

Metaduomenys (Metadata) / Duomenų resursas (1) (Data Identification (1)) / Aprėptis (1) (Extent (1)) / Geografinis ribojantis karkasas (1) (Geographic Bounding Box (1))
Vakarų ribojanti koordinatė (West Bound Longitude): 20.5965
Rytų ribojanti koordinatė (East Bound Longitude): 27.1927
Pietų ribojanti koordinatė (South Bound Latitude): 53.7624
Šiaurės ribojanti koordinatė (North Bound Latitude): 56.6202
Iliustracija (Graphic Overview):

Iliustracija (1) (Graphic Overview (1))

Metaduomenys (Metadata) / Duomenų resursas (1) (Data Identification (1)) / Iliustracija (1) (Graphic Overview (1))
Bylos pavadinimas (Interneto nuoroda) (File Name (Internet Link)): http://www.geoportal.lt/download/Matadata/Images/GRID/GRID_1km.png
Bylos aprašas (File Description): 1 km geografinis statistinis tinklelis
Bylos tipas (File Type): PNG

Iliustracija (2) (Graphic Overview (2))

Metaduomenys (Metadata) / Duomenų resursas (1) (Data Identification (1)) / Iliustracija (2) (Graphic Overview (2))
Bylos pavadinimas (Interneto nuoroda) (File Name (Internet Link)): http://www.geoportal.lt/download/Matadata/Images/GRID/GRID_10km.png
Bylos aprašas (File Description): 10 km geografinis statistinis tinklelis
Bylos tipas (File Type): PNG

Iliustracija (3) (Graphic Overview (3))

Metaduomenys (Metadata) / Duomenų resursas (1) (Data Identification (1)) / Iliustracija (3) (Graphic Overview (3))
Bylos pavadinimas (Interneto nuoroda) (File Name (Internet Link)): http://www.geoportal.lt/download/Matadata/Images/GRID/GRID_100km.png
Bylos aprašas (File Description): 100 km geografinis statistinis tinklelis
Bylos tipas (File Type): PNG
Raktažodžiai (1) (Descriptive Keywords (1)): Geografinių tinklelių sistemos (Geographical grid systems)
Raktažodžiai (2) (Descriptive Keywords (2)): Geografinis statistinis tinklelis
Raktažodžiai (3) (Descriptive Keywords (3)): Geomokslinė informacija
Raktažodžiai (4) (Descriptive Keywords (4)): Geoscientific information
Raktažodžiai (5) (Descriptive Keywords (5)): atviri duomenys
Raktažodžiai (6) (Descriptive Keywords (6)): open data
Raktažodžio Tipas (Keyword Type): Tema (Theme)
Duomenų apribojimai (Resource Constraints):

Teisiniai apribojimai (1) (Legal Constraints (1))

Metaduomenys (Metadata) / Duomenų resursas (1) (Data Identification (1)) / Teisiniai apribojimai (1) (Legal Constraints (1))
Prieigos apribojimai (Access Constraints): Autoriaus teisės (Copyright)
Naudojimo apribojimai (Use Constraints): Autoriaus teisės (Copyright)
Duomenų priežiūra (Resource Maintenance):

Duomenų priežiūra (1) (Resource Maintenance (1))

Metaduomenys (Metadata) / Duomenų resursas (1) (Data Identification (1)) / Duomenų priežiūra (1) (Resource Maintenance (1))
Priežiūros ir atnaujinimo periodiškumas (Maintenance And Update Frequency): Neplanuojamas (Not planned)
Duomenų platinimo informacija (Distribution Information):

Duomenų platinimo informacija (Distribution Information)

Metaduomenys (Metadata) / Duomenų platinimo informacija (Distribution Information)
Platinimo būdai (Transfer Options):

Platinimo būdai (1) (Transfer Options (1))

Metaduomenys (Metadata) / Duomenų platinimo informacija (Distribution Information) / Platinimo būdai (1) (Transfer Options (1))
Tiesioginė prieiga (On Line): https://www.geoportal.lt/download/opendata/GRIDS/Geografiniai_statistiniai_tinkleliai.zip
Platinimo formatas (Distribution Format):

Platinimo formatas (1) (Distribution Format (1))

Metaduomenys (Metadata) / Duomenų platinimo informacija (Distribution Information) / Platinimo formatas (1) (Distribution Format (1))
Formato pavadinimas (Name): ESRI Shape
Formato versija (Version): -
Platintojas (Distributor):

Platintojas (1) (Distributor (1))

Metaduomenys (Metadata) / Duomenų platinimo informacija (Distribution Information) / Platintojas (1) (Distributor (1))
Platintojo kontaktai (Distributor Contact):

Platintojo kontaktai (Distributor Contact)

Metaduomenys (Metadata) / Duomenų platinimo informacija (Distribution Information) / Platintojas (1) (Distributor (1)) / Platintojo kontaktai (Distributor Contact)
Organizacijos pavadinimas (Organisation Name): VĮ "GIS-Centras" (SE "GIS-Centras")
Vaidmuo (Role): Platintojas (Distributor)
Kontaktinė informacija (Contact Information):

Kontaktinė informacija (Contact Information)

Metaduomenys (Metadata) / Duomenų platinimo informacija (Distribution Information) / Platintojas (1) (Distributor (1)) / Platintojo kontaktai (Distributor Contact) / Kontaktinė informacija (Contact Information)
Adresas (Address):

Adresas (Address)

Metaduomenys (Metadata) / Duomenų platinimo informacija (Distribution Information) / Platintojas (1) (Distributor (1)) / Platintojo kontaktai (Distributor Contact) / Kontaktinė informacija (Contact Information) / Adresas (Address)
Miestas (City): Vilnius
Šalis (Country): Lietuva
El. paštas (Electronic Mail Address): info@gis-centras.lt
Telefonas (Phone):

Telefonas (Phone)

Metaduomenys (Metadata) / Duomenų platinimo informacija (Distribution Information) / Platintojas (1) (Distributor (1)) / Platintojo kontaktai (Distributor Contact) / Kontaktinė informacija (Contact Information) / Telefonas (Phone)
Telefono numeris (Voice): 8-5 2724741
Faksimilė (Facsimile): 8-5 2727723
Tiesioginė prieiga (Online Resource): http://www.gis-centras.lt/
Duomenų kokybės informacija (Data Quality Information):

Duomenų kokybės informacija (1) (Data Quality Information (1))

Metaduomenys (Metadata) / Duomenų kokybės informacija (1) (Data Quality Information (1))
Apimtis (Scope):

Apimtis (Scope)

Metaduomenys (Metadata) / Duomenų kokybės informacija (1) (Data Quality Information (1)) / Apimtis (Scope)
Apimties lygmuo (Level): Duomenų rinkinys (Dataset)
Istorija (Lineage): - (-)
Ataskaita (Report):

Srities nuoseklumas (1) (Domain consistency (1))

Metaduomenys (Metadata) / Duomenų kokybės informacija (1) (Data Quality Information (1)) / Srities nuoseklumas (1) (Domain consistency (1))
Rezultatai (Result):

Atitikimo rezultatai (1) (Conformance Result (1))

Metaduomenys (Metadata) / Duomenų kokybės informacija (1) (Data Quality Information (1)) / Srities nuoseklumas (1) (Domain consistency (1)) / Atitikimo rezultatai (1) (Conformance Result (1))
Specifikacija (Specification):

Specifikacija (Specification)

Metaduomenys (Metadata) / Duomenų kokybės informacija (1) (Data Quality Information (1)) / Srities nuoseklumas (1) (Domain consistency (1)) / Atitikimo rezultatai (1) (Conformance Result (1)) / Specifikacija (Specification)
Pavadinimas (Title): - (-)
Data (Date):

Data (Date)

Metaduomenys (Metadata) / Duomenų kokybės informacija (1) (Data Quality Information (1)) / Srities nuoseklumas (1) (Domain consistency (1)) / Atitikimo rezultatai (1) (Conformance Result (1)) / Specifikacija (Specification) / Data (Date)
Data (Date): 2017-10-31
Datos tipas (Date Type): Revizija (Revision)
Paaiškinimas (Explanation): - (-)
Patvirtinimas (Pass): Ne (false)