.

Profilis: Nacionalinis (Paslauga)

Metaduomenų peržiūra / Metadata preview

Lietuvos geomorfologinis žemėlapis M 1:200 000 (WMS peržiūros paslauga)
Lithuanian geomorphological map M 1:200 000 (WMS service)

Metaduomenys (Metadata)

Metaduomenys (Metadata)
Bylos identifikatorius (File Identifier): 6e5fb735-90cc-41cd-adbd-130c1cb67891
Metaduomenų kalba (Metadata Language): lit
Metaduomenų koduotė (Metadata Character Set):
Hierarchinis lygmuo (Hierarchy Level):
Metaduomenų kūrėjo kontaktas (Metadata Contact):

Metaduomenų kūrėjo kontaktas (1) (Metadata Contact (1))

Metaduomenys (Metadata) / Metaduomenų kūrėjo kontaktas (1) (Metadata Contact (1))
Organizacijos pavadinimas (Organisation Name): VĮ "GIS-Centras" (SE "GIS-Centras")
Vaidmuo (Role):
Kontaktinė informacija (Contact Information):

Kontaktinė informacija (Contact Information)

Metaduomenys (Metadata) / Metaduomenų kūrėjo kontaktas (1) (Metadata Contact (1)) / Kontaktinė informacija (Contact Information)
Adresas (Address):

Adresas (Address)

Metaduomenys (Metadata) / Metaduomenų kūrėjo kontaktas (1) (Metadata Contact (1)) / Kontaktinė informacija (Contact Information) / Adresas (Address)
Miestas (City): Vilnius
Pašto indeksas (Postal Code): 08109
Šalis (Country): Lietuva
El. paštas (Electronic Mail Address): [email protected]
Telefonas (Phone):

Telefonas (Phone)

Metaduomenys (Metadata) / Metaduomenų kūrėjo kontaktas (1) (Metadata Contact (1)) / Kontaktinė informacija (Contact Information) / Telefonas (Phone)
Telefono numeris (Voice): 8 5 2724741
Tiesioginė prieiga (Online Resource): http://www.gis-centras.lt
Metaduomenų data (Date Stamp): 2021-04-26
Metaduomenų standarto pavadinimas (Metadata Standard Name): LT/NMDP ISO19115:2007
Metaduomenų standarto versija (Metadata Standard Version): 1.2
Kalbų nuostatos (Locale):

Kalbų nuostatos (1) (Locale (1))

Metaduomenys (Metadata) / Kalbų nuostatos (1) (Locale (1))
Papildomos kalbos kodas (Language Code):
Simbolių koduotė (Character Encoding):
Identifikatorius (ID) (Identifier (ID)): en
Duomenų identifikavimas (Identification Information):

Geografinė paslauga (1) (Service Identification (1))

Metaduomenys (Metadata) / Geografinė paslauga (1) (Service Identification (1))
Aprašas (Citation):

Aprašas (Citation)

Metaduomenys (Metadata) / Geografinė paslauga (1) (Service Identification (1)) / Aprašas (Citation)
Pavadinimas (Title): Lietuvos geomorfologinis žemėlapis M 1:200 000 (WMS peržiūros paslauga) (Lithuanian geomorphological map M 1:200 000 (WMS service))
Sutrumpintas pavadinimas (Alternate Title): El. paslauga (E-service)
Data (Date):

Data (Date)

Metaduomenys (Metadata) / Geografinė paslauga (1) (Service Identification (1)) / Aprašas (Citation) / Data (Date)
Data (Date): 2014-04-23
Datos tipas (Date Type):
Santrauka (Abstract): Lietuvos geomorfologinis žemėlapis – tai Lietuvos reljefo amžiaus ir kilmės bei paviršiaus formų morfometrijos grafinis vaizdas. Spalvos žemėlapyje rodo reljefo kilmę: ruda –ledyno sukurtą paviršių, žalia – ledyno tirpsmo vandenų upių, o mėlyna – prieledyninių marių suformuotą reljefą, šviesiai žalia ir žydra spalvomis parodytas dabartinių upių ir ežerų suformuotas reljefas, geltona – vėjo supustytas (eolinis ) reljefas, pilka – dėl pelkėjimo susidaręs reljefas, ir t.t. Konkrečios reljefo formos (drumlinai, plokščiakalvės, rinos, kloniai ir kt.) parodytos genetinę spalvą atitinkančiomis spalvotomis linijomis. Specialiais ženklais parodyta reljefo morfometrija: kalvotumas parodytas rudos spalvos linijų tinkleliu, o paviršiaus banguotumas bei daubotumas pažymėtas juodos spalvos simboliais. Raudonos ryškios linijos rodo paskutiniojo – Nemuno – ledyno maksimalaus išplitimo ribą ir šio ledyno Baltijos stadijos bei Pietų, Vidurio ir Šiaurės Lietuvos fazių ribas. Reljefo amžių parodo tamsesnis genezę rodančios spalvos atspalvis. Žemėlapis papildytas geomorfologinio Lietuvos rajonavimo informacija: aprašomuosiuose duomenyse matoma: geomorfologinių sričių, rajonų, parajonių ir mikrorajonų pavadinimai. Lietuvos geomorfologinis žemėlapis M1:200 000 apima visą Lietuvos teritoriją. (Lithuania geomorfological map - Lithuanian relief and origin and surface forms morphometry graphic. Colors in map displays relief origin: brown – glacier created surfaces, green - glacier waters of the river, and blue - pre-glacier haff formated relief, light green and blue colors of the current rivers and lakes formed terrain, yellow - wind terrain etc. The relief form shows genetic color with colorful lines. Special markings shown relief morphometry: undulation is brown lines and a surface undulation selected black characters. Red bright lines indicate the last of the Nemunas - glacier maximum limit and the spread of this glacier baltic stage and south, central and northern Lithuania phase range. Map supplemented geomorfological Lithuania area information: descriptive data visible: geomorfological areas, areas, sub-areas. Lithuania geomorfological map M 1: 200 000 includes all of the Lithuanian territory.)
Tikslas (Purpose): Lietuvos geomorfologinio žemėlapio M1:200 000 informacija gali būti naudojama regioniniam įvairaus pobūdžio teritorijų planavimui, ji tinkama mokymo tikslams. (-)
Paslaugos kūrėjo kontaktas (Point of Contact):

Paslaugos kūrėjo kontaktas (1) (Point of Contact (1))

Metaduomenys (Metadata) / Geografinė paslauga (1) (Service Identification (1)) / Paslaugos kūrėjo kontaktas (1) (Point of Contact (1))
Organizacijos pavadinimas (Organisation Name): Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos (Lithuanian geological survey under the Ministry of Environment)
Vaidmuo (Role):
Kontaktinė informacija (Contact Information):

Kontaktinė informacija (Contact Information)

Metaduomenys (Metadata) / Geografinė paslauga (1) (Service Identification (1)) / Paslaugos kūrėjo kontaktas (1) (Point of Contact (1)) / Kontaktinė informacija (Contact Information)
Adresas (Address):

Adresas (Address)

Metaduomenys (Metadata) / Geografinė paslauga (1) (Service Identification (1)) / Paslaugos kūrėjo kontaktas (1) (Point of Contact (1)) / Kontaktinė informacija (Contact Information) / Adresas (Address)
Pristatymo vieta (Delivery point): S. Konarskio g. 35
Miestas (City): Vilnius
Pašto indeksas (Postal Code): LT-03123
Šalis (Country): Lietuva
El. paštas (Electronic Mail Address): [email protected]
Telefonas (Phone):

Telefonas (Phone)

Metaduomenys (Metadata) / Geografinė paslauga (1) (Service Identification (1)) / Paslaugos kūrėjo kontaktas (1) (Point of Contact (1)) / Kontaktinė informacija (Contact Information) / Telefonas (Phone)
Telefono numeris (Voice): 8 5 2332889
Tiesioginė prieiga (Online Resource): http://www.lgt.lt/
Būklė (Status):
Raktažodžiai (1) (Descriptive Keywords (1)): Geology
Raktažodžiai (2) (Descriptive Keywords (2)): infoMapAccessService
Raktažodžiai (3) (Descriptive Keywords (3)): Geomorfologinis
Raktažodžiai (4) (Descriptive Keywords (4)): Lietuvos
Raktažodžiai (5) (Descriptive Keywords (5)): Žemėlapis
Raktažodžiai (6) (Descriptive Keywords (6)): Reljefas
Raktažodžiai (7) (Descriptive Keywords (7)): Morfometrija
Raktažodžiai (8) (Descriptive Keywords (8)): infoMapAccessService
Raktažodžiai (9) (Descriptive Keywords (9)): Geomokslinė informacija
Raktažodžiai (10) (Descriptive Keywords (10)): Geoscientific information
Raktažodžio Tipas (Keyword Type):
Geografinės paslaugos tipas (Service Type): view
Geografinės paslaugos versija (Service Type Version): 1.0
Sąsajos tipas (Coupling Type):
Turi operacijas (Contains Operations):

Turi operacijas (1) (Contains Operations (1))

Metaduomenys (Metadata) / Geografinė paslauga (1) (Service Identification (1)) / Turi operacijas (1) (Contains Operations (1))
Operacijos pavadinimas (Operation Name): WMSGetMap (WMSGetMap)
Paskirstyta kompiuterinė platforma (DCP):
Geografinės paslaugos prieigos vieta (Connection Point): https://www.geoportal.lt/mapproxy/lgt_geomorfologinis/GetMap.ashx?service=WMS&version=1.1.0&request=GetMap
Apribojimai (Resource Constraints):

Teisiniai apribojimai (1) (Legal Constraints (1))

Metaduomenys (Metadata) / Geografinė paslauga (1) (Service Identification (1)) / Teisiniai apribojimai (1) (Legal Constraints (1))
Prieigos apribojimai (Access Constraints):
Naudojimo apribojimai (Use Constraints):
Paslaugos priežiūra (Resource Maintenance):

Paslaugos priežiūra (1) (Resource Maintenance (1))

Metaduomenys (Metadata) / Geografinė paslauga (1) (Service Identification (1)) / Paslaugos priežiūra (1) (Resource Maintenance (1))
Priežiūros ir atnaujinimo periodiškumas (Maintenance And Update Frequency):
Duomenų platinimo informacija (Distribution Information):

Duomenų platinimo informacija (Distribution Information)

Metaduomenys (Metadata) / Duomenų platinimo informacija (Distribution Information)
Platinimo būdai (Transfer Options):

Platinimo būdai (1) (Transfer Options (1))

Metaduomenys (Metadata) / Duomenų platinimo informacija (Distribution Information) / Platinimo būdai (1) (Transfer Options (1))
Tiesioginė prieiga (On Line): https://www.geoportal.lt/mapproxy/lgt_geomorfologinis/GetMap.ashx?service=WMS&version=1.1.0&request=GetMap
Platinimo formatas (Distribution Format):

Platinimo formatas (1) (Distribution Format (1))

Metaduomenys (Metadata) / Duomenų platinimo informacija (Distribution Information) / Platinimo formatas (1) (Distribution Format (1))
Formato pavadinimas (Name): El. paslauga
Formato versija (Version): 1.0
Platintojas (Distributor):

Platintojas (1) (Distributor (1))

Metaduomenys (Metadata) / Duomenų platinimo informacija (Distribution Information) / Platintojas (1) (Distributor (1))
Platintojo kontaktai (Distributor Contact):

Platintojo kontaktai (Distributor Contact)

Metaduomenys (Metadata) / Duomenų platinimo informacija (Distribution Information) / Platintojas (1) (Distributor (1)) / Platintojo kontaktai (Distributor Contact)
Organizacijos pavadinimas (Organisation Name): Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos (Lithuanian Geological Survey Under the Ministry of Environment)
Vaidmuo (Role):
Kontaktinė informacija (Contact Information):

Kontaktinė informacija (Contact Information)

Metaduomenys (Metadata) / Duomenų platinimo informacija (Distribution Information) / Platintojas (1) (Distributor (1)) / Platintojo kontaktai (Distributor Contact) / Kontaktinė informacija (Contact Information)
Adresas (Address):

Adresas (Address)

Metaduomenys (Metadata) / Duomenų platinimo informacija (Distribution Information) / Platintojas (1) (Distributor (1)) / Platintojo kontaktai (Distributor Contact) / Kontaktinė informacija (Contact Information) / Adresas (Address)
Miestas (City): Vilnius
Pašto indeksas (Postal Code): LT-03123
Šalis (Country): Lietuva
El. paštas (Electronic Mail Address): [email protected]
Telefonas (Phone):

Telefonas (Phone)

Metaduomenys (Metadata) / Duomenų platinimo informacija (Distribution Information) / Platintojas (1) (Distributor (1)) / Platintojo kontaktai (Distributor Contact) / Kontaktinė informacija (Contact Information) / Telefonas (Phone)
Telefono numeris (Voice): 8 5 2332889
Tiesioginė prieiga (Online Resource): http://www.lgt.lt/
Duomenų kokybės informacija (Data Quality Information):

Duomenų kokybės informacija (1) (Data Quality Information (1))

Metaduomenys (Metadata) / Duomenų kokybės informacija (1) (Data Quality Information (1))
Apimtis (Scope):

Apimtis (Scope)

Metaduomenys (Metadata) / Duomenų kokybės informacija (1) (Data Quality Information (1)) / Apimtis (Scope)
Apimties lygmuo (Level):
Apimties lygmens aprašas (Level Description): LR teritorija (Lithuanian territory)
Ataskaita (Report):

Srities nuoseklumas (1) (Domain consistency (1))

Metaduomenys (Metadata) / Duomenų kokybės informacija (1) (Data Quality Information (1)) / Srities nuoseklumas (1) (Domain consistency (1))
Rezultatai (Result):

Atitikimo rezultatai (1) (Conformance Result (1))

Metaduomenys (Metadata) / Duomenų kokybės informacija (1) (Data Quality Information (1)) / Srities nuoseklumas (1) (Domain consistency (1)) / Atitikimo rezultatai (1) (Conformance Result (1))
Specifikacija (Specification):

Specifikacija (Specification)

Metaduomenys (Metadata) / Duomenų kokybės informacija (1) (Data Quality Information (1)) / Srities nuoseklumas (1) (Domain consistency (1)) / Atitikimo rezultatai (1) (Conformance Result (1)) / Specifikacija (Specification)
Pavadinimas (Title): - (-)
Data (Date):

Data (Date)

Metaduomenys (Metadata) / Duomenų kokybės informacija (1) (Data Quality Information (1)) / Srities nuoseklumas (1) (Domain consistency (1)) / Atitikimo rezultatai (1) (Conformance Result (1)) / Specifikacija (Specification) / Data (Date)
Data (Date): 2014-06-30
Datos tipas (Date Type):
Paaiškinimas (Explanation): - (-)
Patvirtinimas (Pass): Taip (true)