.

Profilis: Nacionalinis (Duomenys)

Metaduomenų peržiūra / Metadata preview

ORT10LT – Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:10 000 skaitmeninis rastrinis ortofotografinis žemėlapis (1995-1999 m.)
ORT10LT – digital raster ortophoto map at scale 1:10 000 of the Republic of Lithuania (1995-1999)

Metaduomenys (Metadata)

Metaduomenys (Metadata)
Bylos identifikatorius (File Identifier): {C30CC9E1-BA23-0D88-ED85-51EDD6A1EDBC}
Metaduomenų kalba (Metadata Language): lit
Metaduomenų koduotė (Metadata Character Set): utf8 (utf8)
Hierarchinis lygmuo (Hierarchy Level): Duomenų rinkinys (Dataset)
Metaduomenų kūrėjo kontaktas (Metadata Contact):

Metaduomenų kūrėjo kontaktas (1) (Metadata Contact (1))

Metaduomenys (Metadata) / Metaduomenų kūrėjo kontaktas (1) (Metadata Contact (1))
Organizacijos pavadinimas (Organisation Name): VĮ „GIS-Centras“ (State Enterprise “GIS-Centras”)
Asmens vardas, pavardė (Individual Name): Andrius Balčiūnas (Andrius Balciunas)
Vaidmuo (Role): Kontaktinis asmuo (Point of contact)
Kontaktinė informacija (Contact Information):

Kontaktinė informacija (Contact Information)

Metaduomenys (Metadata) / Metaduomenų kūrėjo kontaktas (1) (Metadata Contact (1)) / Kontaktinė informacija (Contact Information)
Adresas (Address):

Adresas (Address)

Metaduomenys (Metadata) / Metaduomenų kūrėjo kontaktas (1) (Metadata Contact (1)) / Kontaktinė informacija (Contact Information) / Adresas (Address)
Miestas (City): Vilnius
Pašto indeksas (Postal Code): 08109
Šalis (Country): Lietuva
El. paštas (Electronic Mail Address): info@gis-centras.lt
Tiesioginė prieiga (Online Resource): http://www.gis-centras.lt
Metaduomenų data (Date Stamp): 2023-01-13
Metaduomenų standarto pavadinimas (Metadata Standard Name): LT/NMDP ISO19115:2007
Metaduomenų standarto versija (Metadata Standard Version): 1.2
Kalbų nuostatos (Locale):

Kalbų nuostatos (1) (Locale (1))

Metaduomenys (Metadata) / Kalbų nuostatos (1) (Locale (1))
Papildomos kalbos kodas (Language Code): Anglų (English)
Simbolių koduotė (Character Encoding): utf8 (utf8)
Identifikatorius (ID) (Identifier (ID)): en
Erdvinio vaizdavimo informacija (Spatial Representation Info):

Rastrinis erdvinių duomenų vaizdavimas (1) (Grid Spatial Representation (1))

Metaduomenys (Metadata) / Rastrinis erdvinių duomenų vaizdavimas (1) (Grid Spatial Representation (1))
Dimensijų skaičius (Number of Dimensions): 2
Celės geometrija (Cell Geometry): Plotas (Area)
Transformavimo parametrų buvimas (Transformation Parameter Availability): Ne (false)
Referencinės sistemos identifikatorius (Reference System Information): LKS-94
Duomenų identifikavimas (Identification Information):

Duomenų resursas (1) (Data Identification (1))

Metaduomenys (Metadata) / Duomenų resursas (1) (Data Identification (1))
Aprašas (Citation):

Aprašas (Citation)

Metaduomenys (Metadata) / Duomenų resursas (1) (Data Identification (1)) / Aprašas (Citation)
Pavadinimas (Title): ORT10LT – Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:10 000 skaitmeninis rastrinis ortofotografinis žemėlapis (1995-1999 m.) (ORT10LT – digital raster ortophoto map at scale 1:10 000 of the Republic of Lithuania (1995-1999))
Sutrumpintas pavadinimas (Alternate Title): ORT10LT-1999 (ORT10LT-1999)
Data (1) (Date (1)):

Data (1) (Date (1))

Metaduomenys (Metadata) / Duomenų resursas (1) (Data Identification (1)) / Aprašas (Citation) / Data (1) (Date (1))
Data (Date): 2015-10-12
Datos tipas (Date Type): Revizija (Revision)
Data (2) (Date (2)):

Data (2) (Date (2))

Metaduomenys (Metadata) / Duomenų resursas (1) (Data Identification (1)) / Aprašas (Citation) / Data (2) (Date (2))
Data (Date): 2001-12-31
Datos tipas (Date Type): Sukūrimas (Creation)
Unikalus ištekliaus identifikatorius (Unique Resource Identifier): ORT10LT
Pateikimo forma (Presentation Form): Vaizdas skaitmeninėje formoje (Digital image)
Duomenų resurso kalba (Dataset Language): eng
Duomenų resurso tema (Topic Category): Vaizdiniai / pagrindiniai žemėlapiai ir (arba) žemės danga (Imagery and Base Maps)
Erdvinė rezoliucija (Spatial Resolution): 10000
Santrauka (Abstract): Parsisiuntimo paslauga - Lietuvos skaitmeninis ortofotografinis M 1:10000 žemėlapis ORT10LT yra sudarytas 1995-1999 metų aeronuotraukos pagrindu ir apima visą Lietuvos teritoriją. (Download service - Lithuanian Digital Raster Orthophotographic Map ORT10LT at Scale 1:10000 is created during the period of 1995-1999 on the background of aerial photography and covers the entire territory of Lithuania.)
Tikslas (Purpose): Skaitmeninė ortofotografija yra plačiai naudojama medžiaga daugelio GIS vartotojų. Ji tapo populiariu pagrindiniu informaciniu sluoksniu dirbant su moderniomis GIS technologijomis. (ORT10LT)
Erdvinio vaizdavimo tipas (Spatial Representation Type): Tinklelis (GRID) (Grid)
Resurso kūrėjo kontaktas (Point of Contact):

Resurso kūrėjo kontaktas (1) (Point of Contact (1))

Metaduomenys (Metadata) / Duomenų resursas (1) (Data Identification (1)) / Resurso kūrėjo kontaktas (1) (Point of Contact (1))
Organizacijos pavadinimas (Organisation Name): Nacionalinė žemės tarnyba (National Land Service)
Vaidmuo (Role): Savininkas (Owner)
Kontaktinė informacija (Contact Information):

Kontaktinė informacija (Contact Information)

Metaduomenys (Metadata) / Duomenų resursas (1) (Data Identification (1)) / Resurso kūrėjo kontaktas (1) (Point of Contact (1)) / Kontaktinė informacija (Contact Information)
Adresas (Address):

Adresas (Address)

Metaduomenys (Metadata) / Duomenų resursas (1) (Data Identification (1)) / Resurso kūrėjo kontaktas (1) (Point of Contact (1)) / Kontaktinė informacija (Contact Information) / Adresas (Address)
Miestas (City): Vilnius
Pašto indeksas (Postal Code): 01103
Šalis (Country): Lietuva
El. paštas (Electronic Mail Address): nzt@nzt.lt
Tiesioginė prieiga (Online Resource): http://www.nzt.lt
Contact instructions (Kontaktinės instrukcijos): 188704927 (188704927)
Aprėptis (Extent):

Aprėptis (1) (Extent (1))

Metaduomenys (Metadata) / Duomenų resursas (1) (Data Identification (1)) / Aprėptis (1) (Extent (1))
Geografinis padengimas (Geographic Element):

Geografinis ribojantis karkasas (1) (Geographic Bounding Box (1))

Metaduomenys (Metadata) / Duomenų resursas (1) (Data Identification (1)) / Aprėptis (1) (Extent (1)) / Geografinis ribojantis karkasas (1) (Geographic Bounding Box (1))
Vakarų ribojanti koordinatė (West Bound Longitude): 21.0485
Rytų ribojanti koordinatė (East Bound Longitude): 26.8325
Pietų ribojanti koordinatė (South Bound Latitude): 53.8971
Šiaurės ribojanti koordinatė (North Bound Latitude): 56.4499
Laiko aprėptis (Temporal Element): 1995 - 1999
Būklė (Status): Užbaigtas (Completed)
Iliustracija (Graphic Overview):

Iliustracija (1) (Graphic Overview (1))

Metaduomenys (Metadata) / Duomenų resursas (1) (Data Identification (1)) / Iliustracija (1) (Graphic Overview (1))
Bylos pavadinimas (Interneto nuoroda) (File Name (Internet Link)): http://www.geoportal.lt/download/Matadata/Images/NZT/ort10lt_jb/image1.png
Bylos tipas (File Type): PNG

Iliustracija (2) (Graphic Overview (2))

Metaduomenys (Metadata) / Duomenų resursas (1) (Data Identification (1)) / Iliustracija (2) (Graphic Overview (2))
Bylos pavadinimas (Interneto nuoroda) (File Name (Internet Link)): http://www.geoportal.lt/download/Matadata/Images/NZT/ort10lt_jb/image2.png
Bylos tipas (File Type): PNG
Raktažodžiai (1) (Descriptive Keywords (1)): Žemės danga (Land cover)
Raktažodžiai (2) (Descriptive Keywords (2)): ortofotgrafinis vaizdas
Raktažodžiai (3) (Descriptive Keywords (3)): aeronuotrauka
Raktažodžiai (4) (Descriptive Keywords (4)): rastras
Raktažodžiai (5) (Descriptive Keywords (5)): žemės danga
Raktažodžiai (6) (Descriptive Keywords (6)): ORT10LT
Raktažodžiai (7) (Descriptive Keywords (7)): Nuotolinių tyrimų duomenys
Raktažodžiai (8) (Descriptive Keywords (8)): Remote sensing data
Raktažodžiai (9) (Descriptive Keywords (9)): Ortografinis vaizdas (Orthoimagery)
Raktažodžio Tipas (1) (Keyword Type (1)): Tema (Theme)
Raktažodžio Tipas (2) (Keyword Type (2)): Tema (Theme)
Duomenų apribojimai (Resource Constraints):

Teisiniai apribojimai (1) (Legal Constraints (1))

Metaduomenys (Metadata) / Duomenų resursas (1) (Data Identification (1)) / Teisiniai apribojimai (1) (Legal Constraints (1))
Prieigos apribojimai (Access Constraints): Autoriaus teisės (Copyright)
Naudojimo apribojimai (Use Constraints): Licencija (License)
Duomenų priežiūra (Resource Maintenance):

Duomenų priežiūra (1) (Resource Maintenance (1))

Metaduomenys (Metadata) / Duomenų resursas (1) (Data Identification (1)) / Duomenų priežiūra (1) (Resource Maintenance (1))
Priežiūros ir atnaujinimo periodiškumas (Maintenance And Update Frequency): Neplanuojamas (Not planned)
Duomenų platinimo informacija (Distribution Information):

Duomenų platinimo informacija (Distribution Information)

Metaduomenys (Metadata) / Duomenų platinimo informacija (Distribution Information)
Platinimo formatas (Distribution Format):

Platinimo formatas (1) (Distribution Format (1))

Metaduomenys (Metadata) / Duomenų platinimo informacija (Distribution Information) / Platinimo formatas (1) (Distribution Format (1))
Formato pavadinimas (Name): TIFF, MrSID
Formato versija (Version): -
Platintojas (Distributor):

Platintojas (1) (Distributor (1))

Metaduomenys (Metadata) / Duomenų platinimo informacija (Distribution Information) / Platintojas (1) (Distributor (1))
Platintojo kontaktai (Distributor Contact):

Platintojo kontaktai (Distributor Contact)

Metaduomenys (Metadata) / Duomenų platinimo informacija (Distribution Information) / Platintojas (1) (Distributor (1)) / Platintojo kontaktai (Distributor Contact)
Organizacijos pavadinimas (Organisation Name): VĮ „GIS-Centras“ (SE "GIS-Centras")
Vaidmuo (Role): Platintojas (Distributor)
Kontaktinė informacija (Contact Information):

Kontaktinė informacija (Contact Information)

Metaduomenys (Metadata) / Duomenų platinimo informacija (Distribution Information) / Platintojas (1) (Distributor (1)) / Platintojo kontaktai (Distributor Contact) / Kontaktinė informacija (Contact Information)
Adresas (Address):

Adresas (Address)

Metaduomenys (Metadata) / Duomenų platinimo informacija (Distribution Information) / Platintojas (1) (Distributor (1)) / Platintojo kontaktai (Distributor Contact) / Kontaktinė informacija (Contact Information) / Adresas (Address)
Miestas (City): Vilnius
Pašto indeksas (Postal Code): 08109
Šalis (Country): Lietuva
El. paštas (Electronic Mail Address): info@gis-centras.lt
Tiesioginė prieiga (Online Resource): http://www.gis-centras.lt
Duomenų kokybės informacija (Data Quality Information):

Duomenų kokybės informacija (1) (Data Quality Information (1))

Metaduomenys (Metadata) / Duomenų kokybės informacija (1) (Data Quality Information (1))
Apimtis (Scope):

Apimtis (Scope)

Metaduomenys (Metadata) / Duomenų kokybės informacija (1) (Data Quality Information (1)) / Apimtis (Scope)
Apimties lygmuo (Level): Duomenų rinkinys (Dataset)
Istorija (Lineage): Aeronuotraukos mastelis nuo 1:20000-1:30000, atskirais atvejais 1: 50000, užskridimo aukštis nuo 3000m-4000m, atskirais atvejais 7500m. Ortofotografinio žemėlapio gamybos procese nuotraukos informacija yra geometriškai ištaisyta iki minimumo sumažinant vaizdų vietovės deformavimo klaidas. (Aerial photographs at scales between 1:20000-1:30000 in a special case 1:50000, flying attitude between 3000m-4500m in a special case 7500m. Information of aerial photography was geometrically corrected by reducing image location deformation error down to minimum during the process of orthophotographic map production.)
Ataskaita (Report):

Srities nuoseklumas (1) (Domain consistency (1))

Metaduomenys (Metadata) / Duomenų kokybės informacija (1) (Data Quality Information (1)) / Srities nuoseklumas (1) (Domain consistency (1))
Rezultatai (Result):

Atitikimo rezultatai (1) (Conformance Result (1))

Metaduomenys (Metadata) / Duomenų kokybės informacija (1) (Data Quality Information (1)) / Srities nuoseklumas (1) (Domain consistency (1)) / Atitikimo rezultatai (1) (Conformance Result (1))
Specifikacija (Specification):

Specifikacija (Specification)

Metaduomenys (Metadata) / Duomenų kokybės informacija (1) (Data Quality Information (1)) / Srities nuoseklumas (1) (Domain consistency (1)) / Atitikimo rezultatai (1) (Conformance Result (1)) / Specifikacija (Specification)
Pavadinimas (Title): - (-)
Data (Date):

Data (Date)

Metaduomenys (Metadata) / Duomenų kokybės informacija (1) (Data Quality Information (1)) / Srities nuoseklumas (1) (Domain consistency (1)) / Atitikimo rezultatai (1) (Conformance Result (1)) / Specifikacija (Specification) / Data (Date)
Data (Date): 2015-10-12
Datos tipas (Date Type): Revizija (Revision)
Paaiškinimas (Explanation): - (-)
Patvirtinimas (Pass): Ne (false)

Srities nuoseklumas (2) (Domain consistency (2))

Metaduomenys (Metadata) / Duomenų kokybės informacija (1) (Data Quality Information (1)) / Srities nuoseklumas (2) (Domain consistency (2))
Rezultatai (Result):

Atitikimo rezultatai (1) (Conformance Result (1))

Metaduomenys (Metadata) / Duomenų kokybės informacija (1) (Data Quality Information (1)) / Srities nuoseklumas (2) (Domain consistency (2)) / Atitikimo rezultatai (1) (Conformance Result (1))
Specifikacija (Specification):

Specifikacija (Specification)

Metaduomenys (Metadata) / Duomenų kokybės informacija (1) (Data Quality Information (1)) / Srities nuoseklumas (2) (Domain consistency (2)) / Atitikimo rezultatai (1) (Conformance Result (1)) / Specifikacija (Specification)
Pavadinimas (Title): - (-)
Data (Date):

Data (Date)

Metaduomenys (Metadata) / Duomenų kokybės informacija (1) (Data Quality Information (1)) / Srities nuoseklumas (2) (Domain consistency (2)) / Atitikimo rezultatai (1) (Conformance Result (1)) / Specifikacija (Specification) / Data (Date)
Data (Date): 2015-10-12
Datos tipas (Date Type): Revizija (Revision)
Paaiškinimas (Explanation): - (-)
Patvirtinimas (Pass): Ne (false)