.

Profilis: Nacionalinis (Duomenys)

Metaduomenų peržiūra / Metadata preview

Lietuvos Respublikos teritorijos M1:10 000 specialiųjų žemės naudojimo sąlygų duomenų bazė SŽNS_DR10LT (dinaminis atnaujinimas) (nėra atnaujinamas nuo 2018-01-01)
Data Base of Limited Land Use Areas of the Republic of Lithiania at scale 1:10 000 SŽNS_DR10LT (dynamically updated) SŽNS_DR10LT

Metaduomenys (Metadata)

Metaduomenys (Metadata)
Bylos identifikatorius (File Identifier): {3C68F86E-173F-449E-ACAD-4CD390609C70}
Metaduomenų kalba (Metadata Language): lit
Metaduomenų koduotė (Metadata Character Set): utf8 (utf8)
Hierarchinis lygmuo (Hierarchy Level): Duomenų rinkinys (Dataset)
Metaduomenų kūrėjo kontaktas (Metadata Contact):

Metaduomenų kūrėjo kontaktas (1) (Metadata Contact (1))

Metaduomenys (Metadata) / Metaduomenų kūrėjo kontaktas (1) (Metadata Contact (1))
Organizacijos pavadinimas (Organisation Name): Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos (National Land Service under the Ministry of Agriculture)
Vaidmuo (Role): Autorius (Author)
Kontaktinė informacija (Contact Information):

Kontaktinė informacija (Contact Information)

Metaduomenys (Metadata) / Metaduomenų kūrėjo kontaktas (1) (Metadata Contact (1)) / Kontaktinė informacija (Contact Information)
Adresas (Address):

Adresas (Address)

Metaduomenys (Metadata) / Metaduomenų kūrėjo kontaktas (1) (Metadata Contact (1)) / Kontaktinė informacija (Contact Information) / Adresas (Address)
Miestas (City): Vilnius
Pašto indeksas (Postal Code): 01103
Šalis (Country): Lietuva
El. paštas (Electronic Mail Address): nzt@nzt.lt
Tiesioginė prieiga (Online Resource): http://www.nzt.lt
Metaduomenų data (Date Stamp): 2020-09-28
Metaduomenų standarto pavadinimas (Metadata Standard Name): LT/NMDP ISO19115:2007
Metaduomenų standarto versija (Metadata Standard Version): 1.2
Kalbų nuostatos (Locale):

Kalbų nuostatos (1) (Locale (1))

Metaduomenys (Metadata) / Kalbų nuostatos (1) (Locale (1))
Papildomos kalbos kodas (Language Code): Anglų (English)
Simbolių koduotė (Character Encoding): utf8 (utf8)
Identifikatorius (ID) (Identifier (ID)): en
Referencinės sistemos identifikatorius (Reference System Information): LKS-94
Duomenų identifikavimas (Identification Information):

Duomenų resursas (1) (Data Identification (1))

Metaduomenys (Metadata) / Duomenų resursas (1) (Data Identification (1))
Aprašas (Citation):

Aprašas (Citation)

Metaduomenys (Metadata) / Duomenų resursas (1) (Data Identification (1)) / Aprašas (Citation)
Pavadinimas (Title): Lietuvos Respublikos teritorijos M1:10 000 specialiųjų žemės naudojimo sąlygų duomenų bazė SŽNS_DR10LT (dinaminis atnaujinimas) (nėra atnaujinamas nuo 2018-01-01) (Data Base of Limited Land Use Areas of the Republic of Lithiania at scale 1:10 000 SŽNS_DR10LT (dynamically updated) SŽNS_DR10LT)
Sutrumpintas pavadinimas (Alternate Title): SŽNS_DR10LT_Dynamic (SZNS_DR10LT_Dynamic)
Data (Date):

Data (Date)

Metaduomenys (Metadata) / Duomenų resursas (1) (Data Identification (1)) / Aprašas (Citation) / Data (Date)
Data (Date): 2018-01-01
Datos tipas (Date Type): Revizija (Revision)
Unikalus ištekliaus identifikatorius (Unique Resource Identifier): SŽNS_DR10LT
Duomenų resurso kalba (Dataset Language): eng
Duomenų resurso tema (1) (Topic Category (1)): Administracinės ir politinės ribos (Administrative and Political Boundaries)
Duomenų resurso tema (2) (Topic Category (2)): Planavimas ir (arba) kadastrai (Cadastral)
Erdvinė rezoliucija (Spatial Resolution): 10000
Santrauka (Abstract): M1:10 000 specialiųjų žemės naudojimo sąlygų duomenų bazės SŽNS_DR10LT turinį sudaro tradicinio laidojimo kapinių teritorijos ir naujų sanitarinės apsaugos zonos, kultūros paveldo objektai, jų apsaugos nuo fizinio poveikio ir vizualinės apsaugos pozoniai, gamtos paveldo objektai ir jų apsaugos zonos, paviršinio vandens telkinių apsaugos zonos ir pakrančių apsaugos juostos, kelių apsaugos zonos, geležinkelio kelių ir jų įrenginių apsaugos zonos, elektros linijų, dujotiekio, naftotiekio, požeminių ryšių apsaugos zonos, saugomų teritorijų ribos, funkcinės zonos ir jų buferinės apsaugos zonos, kurortų apsaugos zonos, Molėtų astronomijos observatorijos apsaugos zona, pastatai, kuriuose laikomi ūkiniai gyvūnai ir šių pastatų sanitarinės apsaugos zonos, aerodromu apsaugos ir sanitarinės apsaugos zonos, karstinio regiono ribos, valstybinio geodezinio pagrindo punktų apsaugos zonos, hidrometeorologijos stočių apsaugos zonos, saugotinius želdinius, augančius ne miškų ūkio paskirties žemėje, Lietuvos Respublikos teritorijos administracinės ribos. SŽNS_DR10LT apima visą Lietuvos Respublikos teritoriją, išskyrus miestų savivaldybių, miestų ir miestelių teritorijas. (Data Base of Limited Land Use Areas of the Republic of Lithiania at scale 1:10 000 SŽNS_DR10LT consists of the following elements: cemeteries and their protection zones, objects of culture heritage and their protection zones, objects of nature heritage and their protection zones, road and railway, gas and oil pipelines, electricity line, underground communications protection zones, boundaries of protected areas, their functional zones and protection zones, resorts protection zones, astronomical observatory of Molėtai protection zone, buildings for farm animals and their sanitary protection zones, aerodrome protection and sanitary protection zones, groundwater (water bodies) sanitary protection zones, karst region boundariess, mineral boundaries, state geodetic points protection zones, hydrometeorological stations protection zones, protectable plantations, growing non-forestry land, administrative boundaries. SŽNS_DR10LT covers the entire territory of the Republic of Lithuania, except the territory of city municipalities.)
Tikslas (Purpose): SŽNS_DR10LT naudojama žemės tvarkymo, planavimo, aplinkosaugos ir pan. tikslams. SŽNS_DR10LT naudojama kurti žemės informacinę sistemą (ŽIS) Lietuvos teritorijai. (SŽNS_DR10LT naudojama žemės tvarkymo, planavimo, aplinkosaugos ir pan. tikslams. SŽNS_DR10LT naudojama kurti žemės informacinę sistemą (ŽIS) Lietuvos teritorijai.)
Erdvinio vaizdavimo tipas (Spatial Representation Type): Vektorius (Vector)
Resurso kūrėjo kontaktas (Point of Contact):

Resurso kūrėjo kontaktas (1) (Point of Contact (1))

Metaduomenys (Metadata) / Duomenų resursas (1) (Data Identification (1)) / Resurso kūrėjo kontaktas (1) (Point of Contact (1))
Organizacijos pavadinimas (Organisation Name): Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos (National Land Service under the Ministry of Agriculture)
Vaidmuo (Role): Autorius (Author)
Kontaktinė informacija (Contact Information):

Kontaktinė informacija (Contact Information)

Metaduomenys (Metadata) / Duomenų resursas (1) (Data Identification (1)) / Resurso kūrėjo kontaktas (1) (Point of Contact (1)) / Kontaktinė informacija (Contact Information)
Adresas (Address):

Adresas (Address)

Metaduomenys (Metadata) / Duomenų resursas (1) (Data Identification (1)) / Resurso kūrėjo kontaktas (1) (Point of Contact (1)) / Kontaktinė informacija (Contact Information) / Adresas (Address)
Miestas (City): Vilnius
Pašto indeksas (Postal Code): 01103
Šalis (Country): Lietuva
El. paštas (Electronic Mail Address): nzt@nzt.lt
Tiesioginė prieiga (Online Resource): http://www.nzt.lt
Aprėptis (Extent):

Aprėptis (1) (Extent (1))

Metaduomenys (Metadata) / Duomenų resursas (1) (Data Identification (1)) / Aprėptis (1) (Extent (1))
Geografinis padengimas (Geographic Element):

Geografinis ribojantis karkasas (1) (Geographic Bounding Box (1))

Metaduomenys (Metadata) / Duomenų resursas (1) (Data Identification (1)) / Aprėptis (1) (Extent (1)) / Geografinis ribojantis karkasas (1) (Geographic Bounding Box (1))
Vakarų ribojanti koordinatė (West Bound Longitude): 20.7201
Rytų ribojanti koordinatė (East Bound Longitude): 26.9866
Pietų ribojanti koordinatė (South Bound Latitude): 53.7929
Šiaurės ribojanti koordinatė (North Bound Latitude): 56.5124
Būklė (Status): Tebekuriamas (Under development)
Iliustracija (Graphic Overview):

Iliustracija (1) (Graphic Overview (1))

Metaduomenys (Metadata) / Duomenų resursas (1) (Data Identification (1)) / Iliustracija (1) (Graphic Overview (1))
Bylos pavadinimas (Interneto nuoroda) (File Name (Internet Link)): http://www.geoportal.lt/download/Matadata/Images/NZT/szns/image1.png
Bylos tipas (File Type): PNG

Iliustracija (2) (Graphic Overview (2))

Metaduomenys (Metadata) / Duomenų resursas (1) (Data Identification (1)) / Iliustracija (2) (Graphic Overview (2))
Bylos pavadinimas (Interneto nuoroda) (File Name (Internet Link)): http://www.geoportal.lt/download/Matadata/Images/NZT/szns/image2.png
Bylos tipas (File Type): PNG
Raktažodžiai (1) (Descriptive Keywords (1)): Teritorijų valdymas/apribojimas/regulaivimo zonos (Area management/restriction/regulation zones and reporting units)
Raktažodžiai (2) (Descriptive Keywords (2)): apsaugos zonos
Raktažodžiai (3) (Descriptive Keywords (3)): žemės naudojimas
Raktažodžiai (4) (Descriptive Keywords (4)): saugomos teritorijos
Raktažodžiai (5) (Descriptive Keywords (5)): SŽNS
Raktažodžiai (6) (Descriptive Keywords (6)): specialiosios sąlygos
Raktažodžiai (7) (Descriptive Keywords (7)): žemės naudojimo sąlygos
Raktažodžiai (8) (Descriptive Keywords (8)): SŽNS_DR10LT
Raktažodžiai (9) (Descriptive Keywords (9)): SŽNS_DB10LT
Raktažodžiai (10) (Descriptive Keywords (10)): pakrantės apsaugos zona
Raktažodžiai (11) (Descriptive Keywords (11)): pakrantės apsaugos zonos
Raktažodžiai (12) (Descriptive Keywords (12)): apsauginės juosta
Raktažodžiai (13) (Descriptive Keywords (13)): szns
Raktažodžiai (14) (Descriptive Keywords (14)): sžns
Raktažodžiai (15) (Descriptive Keywords (15)): Duomenys matininkams ir žemėtvarkininkams
Raktažodžiai (16) (Descriptive Keywords (16)): Data for surveyors and land managers
Raktažodžiai (17) (Descriptive Keywords (17)): Žemės naudojimas (Land use)
Raktažodžio Tipas (1) (Keyword Type (1)): Tema (Theme)
Raktažodžio Tipas (2) (Keyword Type (2)): Tema (Theme)
Duomenų apribojimai (Resource Constraints):

Teisiniai apribojimai (1) (Legal Constraints (1))

Metaduomenys (Metadata) / Duomenų resursas (1) (Data Identification (1)) / Teisiniai apribojimai (1) (Legal Constraints (1))
Prieigos apribojimai (Access Constraints): Autoriaus teisės (Copyright)
Naudojimo apribojimai (Use Constraints): Licencija (License)
Duomenų priežiūra (Resource Maintenance):

Duomenų priežiūra (1) (Resource Maintenance (1))

Metaduomenys (Metadata) / Duomenų resursas (1) (Data Identification (1)) / Duomenų priežiūra (1) (Resource Maintenance (1))
Priežiūros ir atnaujinimo periodiškumas (Maintenance And Update Frequency): Nepastovios trukmės intervalais (Irregular)
Duomenų platinimo informacija (Distribution Information):

Duomenų platinimo informacija (Distribution Information)

Metaduomenys (Metadata) / Duomenų platinimo informacija (Distribution Information)
Platinimo formatas (Distribution Format):

Platinimo formatas (1) (Distribution Format (1))

Metaduomenys (Metadata) / Duomenų platinimo informacija (Distribution Information) / Platinimo formatas (1) (Distribution Format (1))
Formato pavadinimas (Name): ESRI Shape
Formato versija (Version): -

Platinimo formatas (2) (Distribution Format (2))

Metaduomenys (Metadata) / Duomenų platinimo informacija (Distribution Information) / Platinimo formatas (2) (Distribution Format (2))
Formato pavadinimas (Name): Failinė geoduomenų bazė (*.gdb)
Formato versija (Version): -
Platintojas (Distributor):

Platintojas (1) (Distributor (1))

Metaduomenys (Metadata) / Duomenų platinimo informacija (Distribution Information) / Platintojas (1) (Distributor (1))
Platintojo kontaktai (Distributor Contact):

Platintojo kontaktai (Distributor Contact)

Metaduomenys (Metadata) / Duomenų platinimo informacija (Distribution Information) / Platintojas (1) (Distributor (1)) / Platintojo kontaktai (Distributor Contact)
Organizacijos pavadinimas (Organisation Name): Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos (National Land Service under the Ministry of Agriculture)
Vaidmuo (Role): Platintojas (Distributor)
Kontaktinė informacija (Contact Information):

Kontaktinė informacija (Contact Information)

Metaduomenys (Metadata) / Duomenų platinimo informacija (Distribution Information) / Platintojas (1) (Distributor (1)) / Platintojo kontaktai (Distributor Contact) / Kontaktinė informacija (Contact Information)
Adresas (Address):

Adresas (Address)

Metaduomenys (Metadata) / Duomenų platinimo informacija (Distribution Information) / Platintojas (1) (Distributor (1)) / Platintojo kontaktai (Distributor Contact) / Kontaktinė informacija (Contact Information) / Adresas (Address)
Miestas (City): Vilnius
Pašto indeksas (Postal Code): 01103
Šalis (Country): Lietuva
El. paštas (Electronic Mail Address): nzt@nzt.lt
Tiesioginė prieiga (Online Resource): http://www.nzt.lt
Duomenų kokybės informacija (Data Quality Information):

Duomenų kokybės informacija (1) (Data Quality Information (1))

Metaduomenys (Metadata) / Duomenų kokybės informacija (1) (Data Quality Information (1))
Apimtis (Scope):

Apimtis (Scope)

Metaduomenys (Metadata) / Duomenų kokybės informacija (1) (Data Quality Information (1)) / Apimtis (Scope)
Apimties lygmuo (Level): Duomenų rinkinys (Dataset)
Istorija (Lineage): SŽNS_DR10LT duomenys kaupti 2001- 2008 metais: 2005 m. duomenys parengti 12 savivaldybių (237 kadastro vietovėms), 2006 m. - 14 savivaldybių (309 kadastro vietovėms), 2007 m. - 13 savivaldybių (300 kadastro vietovėms), 2008 m. - 8 savivaldybėms (239 kadastro vietovėms). Visų parengtų savivaldybių duomenys 2008 metais apjungti į vieną duomenų bazę, atnaujinant SZNS_DR10LT naujausiais saugomų teritorijų, kultūros vertybių bei administracinių ribų duomenis. SŽNS_DR10LT 2011 m. pertvarkoma 8 savivaldybėms(58 kadastro vietovėms)ir atnaujinama visai Lietuvos teritorijai. (The data for SZNS_DR10LT has being compiled 2001-2008. The data was prepared for 12 municipalities in 2005, 14 municipalities - in 2006, 13 municipalities - in 2007, and 8 municipalities in 2008. All prepared data was compiled into one database in 2008 with the newest data of protected areas, cultural heritage and administrative boundaries.The date for SZNS_DR10LT is updated for the wholl territory of Lithuania.)
Ataskaita (Report):

Srities nuoseklumas (1) (Domain consistency (1))

Metaduomenys (Metadata) / Duomenų kokybės informacija (1) (Data Quality Information (1)) / Srities nuoseklumas (1) (Domain consistency (1))
Rezultatai (Result):

Atitikimo rezultatai (1) (Conformance Result (1))

Metaduomenys (Metadata) / Duomenų kokybės informacija (1) (Data Quality Information (1)) / Srities nuoseklumas (1) (Domain consistency (1)) / Atitikimo rezultatai (1) (Conformance Result (1))
Specifikacija (Specification):

Specifikacija (Specification)

Metaduomenys (Metadata) / Duomenų kokybės informacija (1) (Data Quality Information (1)) / Srities nuoseklumas (1) (Domain consistency (1)) / Atitikimo rezultatai (1) (Conformance Result (1)) / Specifikacija (Specification)
Pavadinimas (Title): SŽNS_DR10LT (SZNS_DR10LT)
Data (Date):

Data (Date)

Metaduomenys (Metadata) / Duomenų kokybės informacija (1) (Data Quality Information (1)) / Srities nuoseklumas (1) (Domain consistency (1)) / Atitikimo rezultatai (1) (Conformance Result (1)) / Specifikacija (Specification) / Data (Date)
Data (Date): 2015-04-29
Datos tipas (Date Type): Revizija (Revision)
Paaiškinimas (Explanation): Sukauptas objektų ir atributų kiekis pilnai suderintas su specifikacija (Sukauptas objektų ir atributų kiekis pilnai suderintas su specifikacija)
Patvirtinimas (Pass): Ne (false)