.

Profilis: Inspire (Paslauga)

Metaduomenų peržiūra / Metadata preview

Annex I. Saugomos teritorijos (INSPIRE peržiūros paslauga)
Annex I. Protected sites (INSPIRE view service)

Metaduomenys (Metadata)

Metaduomenys (Metadata)
Bylos identifikatorius (File Identifier): {09335989-27B1-41C6-AF04-A8EAF9F1A35C}
Metaduomenų kalba (Metadata Language): lit
Hierarchinis lygmuo (Hierarchy Level): Paslauga (Service)
Metaduomenų kūrėjo kontaktas (Metadata Contact):

Metaduomenų kūrėjo kontaktas (1) (Metadata Contact (1))

Metaduomenys (Metadata) / Metaduomenų kūrėjo kontaktas (1) (Metadata Contact (1))
Organizacijos pavadinimas (Organisation Name): VšĮ Statybos sektoriaus vystymo agentūra (Construction Sector Development Agency)
Vaidmuo (Role): Kontaktinis asmuo (Point of contact)
Kontaktinė informacija (Contact Information):

Kontaktinė informacija (Contact Information)

Metaduomenys (Metadata) / Metaduomenų kūrėjo kontaktas (1) (Metadata Contact (1)) / Kontaktinė informacija (Contact Information)
Adresas (Address):

Adresas (Address)

Metaduomenys (Metadata) / Metaduomenų kūrėjo kontaktas (1) (Metadata Contact (1)) / Kontaktinė informacija (Contact Information) / Adresas (Address)
Pristatymo vieta (Delivery point): Sėlių g. 66
Miestas (City): Vilnius
Pašto indeksas (Postal Code): LT-08109
Šalis (Country): Lietuva
El. paštas (Electronic Mail Address): pagalba@geoportal.lt
Telefonas (Phone):

Telefonas (Phone)

Metaduomenys (Metadata) / Metaduomenų kūrėjo kontaktas (1) (Metadata Contact (1)) / Kontaktinė informacija (Contact Information) / Telefonas (Phone)
Telefono numeris (Voice): 85 2724741
Tiesioginė prieiga (Online Resource): www.ssva.lt
Metaduomenų data (Date Stamp): 2024-03-13
Metaduomenų standarto pavadinimas (Metadata Standard Name): ISO19119
Metaduomenų standarto versija (Metadata Standard Version): 2005
Kalbų nuostatos (Locale):

Kalbų nuostatos (1) (Locale (1))

Metaduomenys (Metadata) / Kalbų nuostatos (1) (Locale (1))
Papildomos kalbos kodas (Language Code): Anglų (English)
Simbolių koduotė (Character Encoding): utf8 (utf8)
Identifikatorius (ID) (Identifier (ID)): en
Referencinės sistemos identifikatorius (Reference System Information): 4326
Referencinės sistemos identifikatoriaus kodo erdvė (Reference System Information Code Space): EPSG
Duomenų identifikavimas (Identification Information):

Geografinė paslauga (1) (Service Identification (1))

Metaduomenys (Metadata) / Geografinė paslauga (1) (Service Identification (1))
Aprašas (Citation):

Aprašas (Citation)

Metaduomenys (Metadata) / Geografinė paslauga (1) (Service Identification (1)) / Aprašas (Citation)
Pavadinimas (Title): Annex I. Saugomos teritorijos (INSPIRE peržiūros paslauga) (Annex I. Protected sites (INSPIRE view service))
Data (1) (Date (1)):

Data (1) (Date (1))

Metaduomenys (Metadata) / Geografinė paslauga (1) (Service Identification (1)) / Aprašas (Citation) / Data (1) (Date (1))
Data (Date): 2017-01-06
Datos tipas (Date Type): Publikavimas (Publication)
Data (2) (Date (2)):

Data (2) (Date (2))

Metaduomenys (Metadata) / Geografinė paslauga (1) (Service Identification (1)) / Aprašas (Citation) / Data (2) (Date (2))
Data (Date): 2024-03-13
Datos tipas (Date Type): Revizija (Revision)
Santrauka (Abstract): INSPIRE temos „Saugomos teritorijos“ duomenų peržiūros paslauga, kurioje pateikiama informacija apie saugomas teritorijas ir kultūros paveldo objektus Lietuvos Respublikos teritorijoje. (INSPIRE view service for Protected sites theme represents information about protected sites and cultural heritage objects in Lithuania.)
Paslaugos kūrėjo kontaktas (Point of Contact):

Paslaugos kūrėjo kontaktas (1) (Point of Contact (1))

Metaduomenys (Metadata) / Geografinė paslauga (1) (Service Identification (1)) / Paslaugos kūrėjo kontaktas (1) (Point of Contact (1))
Organizacijos pavadinimas (Organisation Name): VšĮ Statybos sektoriaus vystymo agentūra (Construction Sector Development Agency)
Vaidmuo (Role): Kontaktinis asmuo (Point of contact)
Kontaktinė informacija (Contact Information):

Kontaktinė informacija (Contact Information)

Metaduomenys (Metadata) / Geografinė paslauga (1) (Service Identification (1)) / Paslaugos kūrėjo kontaktas (1) (Point of Contact (1)) / Kontaktinė informacija (Contact Information)
Adresas (Address):

Adresas (Address)

Metaduomenys (Metadata) / Geografinė paslauga (1) (Service Identification (1)) / Paslaugos kūrėjo kontaktas (1) (Point of Contact (1)) / Kontaktinė informacija (Contact Information) / Adresas (Address)
Pristatymo vieta (Delivery point): Sėlių g. 66
Miestas (City): Vilnius
Pašto indeksas (Postal Code): LT-08109
Šalis (Country): Lietuva
El. paštas (Electronic Mail Address): pagalba@geoportal.lt
Telefonas (Phone):

Telefonas (Phone)

Metaduomenys (Metadata) / Geografinė paslauga (1) (Service Identification (1)) / Paslaugos kūrėjo kontaktas (1) (Point of Contact (1)) / Kontaktinė informacija (Contact Information) / Telefonas (Phone)
Telefono numeris (Voice): 85 2724741
Tiesioginė prieiga (Online Resource): www.ssva.lt

Paslaugos kūrėjo kontaktas (2) (Point of Contact (2))

Metaduomenys (Metadata) / Geografinė paslauga (1) (Service Identification (1)) / Paslaugos kūrėjo kontaktas (2) (Point of Contact (2))
Organizacijos pavadinimas (Organisation Name): Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos (State Service for Protected Areas under the Ministry of Environment)
Vaidmuo (Role): Ištekliaus teikėjas (Resource provider)
Kontaktinė informacija (Contact Information):

Kontaktinė informacija (Contact Information)

Metaduomenys (Metadata) / Geografinė paslauga (1) (Service Identification (1)) / Paslaugos kūrėjo kontaktas (2) (Point of Contact (2)) / Kontaktinė informacija (Contact Information)
Adresas (Address):

Adresas (Address)

Metaduomenys (Metadata) / Geografinė paslauga (1) (Service Identification (1)) / Paslaugos kūrėjo kontaktas (2) (Point of Contact (2)) / Kontaktinė informacija (Contact Information) / Adresas (Address)
Pristatymo vieta (Delivery point): Antakalnio g. 25
Miestas (City): Vilnius
Pašto indeksas (Postal Code): LT-10312
Šalis (Country): Lietuva
El. paštas (Electronic Mail Address): vstt@vstt.lt
Telefonas (Phone):

Telefonas (Phone)

Metaduomenys (Metadata) / Geografinė paslauga (1) (Service Identification (1)) / Paslaugos kūrėjo kontaktas (2) (Point of Contact (2)) / Kontaktinė informacija (Contact Information) / Telefonas (Phone)
Telefono numeris (Voice): (8-5) 272 8179
Tiesioginė prieiga (Online Resource): https://vstt.lrv.lt

Paslaugos kūrėjo kontaktas (3) (Point of Contact (3))

Metaduomenys (Metadata) / Geografinė paslauga (1) (Service Identification (1)) / Paslaugos kūrėjo kontaktas (3) (Point of Contact (3))
Organizacijos pavadinimas (Organisation Name): Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos (Department of cultural heritage under the ministry of Culture)
Vaidmuo (Role): Ištekliaus teikėjas (Resource provider)
Kontaktinė informacija (Contact Information):

Kontaktinė informacija (Contact Information)

Metaduomenys (Metadata) / Geografinė paslauga (1) (Service Identification (1)) / Paslaugos kūrėjo kontaktas (3) (Point of Contact (3)) / Kontaktinė informacija (Contact Information)
Adresas (Address):

Adresas (Address)

Metaduomenys (Metadata) / Geografinė paslauga (1) (Service Identification (1)) / Paslaugos kūrėjo kontaktas (3) (Point of Contact (3)) / Kontaktinė informacija (Contact Information) / Adresas (Address)
Pristatymo vieta (Delivery point): Šnipiškių g.3
Miestas (City): Vilnius
Pašto indeksas (Postal Code): LT-09309
Šalis (Country): Lietuva
El. paštas (Electronic Mail Address): centras@kpd.lt
Telefonas (Phone):

Telefonas (Phone)

Metaduomenys (Metadata) / Geografinė paslauga (1) (Service Identification (1)) / Paslaugos kūrėjo kontaktas (3) (Point of Contact (3)) / Kontaktinė informacija (Contact Information) / Telefonas (Phone)
Telefono numeris (Voice): (8-5) 273 4239
Faksimilė (Facsimile): (8-5) 272 4058
Tiesioginė prieiga (Online Resource): www.kpd.lt
Raktažodžiai (1) (Descriptive Keywords (1)): Protected sites
Raktažodžiai (2) (Descriptive Keywords (2)): infoMapAccessService
Raktažodžiai (3) (Descriptive Keywords (3)): WMS
Raktažodžiai (4) (Descriptive Keywords (4)): INSPIRE
Raktažodžiai (5) (Descriptive Keywords (5)): ViewService
Raktažodžiai (6) (Descriptive Keywords (6)): infoMapAccessService
Raktažodžiai (7) (Descriptive Keywords (7)): Annex I
Raktažodžiai (8) (Descriptive Keywords (8)): PS
Raktažodžiai (9) (Descriptive Keywords (9)): saugomos teritorijos
Raktažodžiai (10) (Descriptive Keywords (10)): kultūros paveldo objektai
Raktažodžiai (11) (Descriptive Keywords (11)): Lietuva
Raktažodžiai (12) (Descriptive Keywords (12)): Protected sites
Raktažodžiai (13) (Descriptive Keywords (13)): Lithuania
Raktažodžiai (14) (Descriptive Keywords (14)): cultural heritage objects
Raktažodžio Tipas (Keyword Type): Tema (Theme)
Geografinės paslaugos tipas (Service Type): view
Kategorija (Category): invocable
Paslaugos kokybė (Quality of Service):

Kokybės informacija (1) (Quality Information (1))

Metaduomenys (Metadata) / Geografinė paslauga (1) (Service Identification (1)) / Kokybės informacija (1) (Quality Information (1))
Kriterijus (Criteria): availability
Aprašas (Description): Procentinė laiko dalis per ketvirtį, kurią paslauga yra teikiama (Percent of time per a quarter when the service is available)
Reikšmė (Value): 99
Vienetas (Unit): %

Kokybės informacija (2) (Quality Information (2))

Metaduomenys (Metadata) / Geografinė paslauga (1) (Service Identification (1)) / Kokybės informacija (2) (Quality Information (2))
Kriterijus (Criteria): performance
Aprašas (Description): Laikas, per kurį gali būti apdorota erdvinių duomenų paslaugai pateikta užklausa: įprastomis aplinkybėmis pirmo atsako į paieškos paslaugos užklausą siuntimo trukmė (The response time for sending the initial response to a discovery service reque)
Reikšmė (Value): 3
Vienetas (Unit): s

Kokybės informacija (3) (Quality Information (3))

Metaduomenys (Metadata) / Geografinė paslauga (1) (Service Identification (1)) / Kokybės informacija (3) (Quality Information (3))
Kriterijus (Criteria): performance
Aprašas (Description): Įprastomis aplinkybėmis pirmojo atsako į 470 kilobaitų (pvz., 800 × 600 pikselių , spalvos intensyvumas 8 bitai) paveikslėlio užklausą „pateikti žemėlapį“ (Get Map) siuntimo peržiūros paslaugai trukmė (The response time for sending the initial response to a Get Map Request to a view service).
Reikšmė (Value): 5
Vienetas (Unit): s

Kokybės informacija (4) (Quality Information (4))

Metaduomenys (Metadata) / Geografinė paslauga (1) (Service Identification (1)) / Kokybės informacija (4) (Quality Information (4))
Kriterijus (Criteria): capacity
Aprašas (Description): Mažiausias vienu metu apdorojamų peržiūros paslaugos užklausų skaičius, tenkinant paslaugų kokybės našumo reikalavimą (The minimum number of simultaneous service requests to a view service to be served in accordance with the quality of service performance criterion)
Reikšmė (Value): 20
Vienetas (Unit): 1/s
Sąsajos tipas (Coupling Type): Tvirtas (Tight)
Turi operacijas (Contains Operations):

Turi operacijas (1) (Contains Operations (1))

Metaduomenys (Metadata) / Geografinė paslauga (1) (Service Identification (1)) / Turi operacijas (1) (Contains Operations (1))
Operacijos pavadinimas (Operation Name): GetCapabilities (GetCapabilities)
Paskirstyta kompiuterinė platforma (DCP): WebServices (WebServices)
Geografinės paslaugos prieigos vieta (Connection Point): https://www.inspire-geoportal.lt/geoserver/ps/wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetCapabilities

Turi operacijas (2) (Contains Operations (2))

Metaduomenys (Metadata) / Geografinė paslauga (1) (Service Identification (1)) / Turi operacijas (2) (Contains Operations (2))
Operacijos pavadinimas (Operation Name): GetMap (GetMap)
Paskirstyta kompiuterinė platforma (DCP): WebServices (WebServices)
Geografinės paslaugos prieigos vieta (Connection Point): https://www.inspire-geoportal.lt/geoserver/ps/wms?

Turi operacijas (3) (Contains Operations (3))

Metaduomenys (Metadata) / Geografinė paslauga (1) (Service Identification (1)) / Turi operacijas (3) (Contains Operations (3))
Operacijos pavadinimas (Operation Name): GetFeatureInfo (GetFeatureInfo)
Paskirstyta kompiuterinė platforma (DCP): WebServices (WebServices)
Geografinės paslaugos prieigos vieta (Connection Point): https://www.inspire-geoportal.lt/geoserver/ps/wms?
Apribojimai (Resource Constraints):

Teisiniai apribojimai (1) (Legal Constraints (1))

Metaduomenys (Metadata) / Geografinė paslauga (1) (Service Identification (1)) / Teisiniai apribojimai (1) (Legal Constraints (1))
Naudojimo ribotumas (Use Limitation): Nenaudotina komercijai (Not for commercial use)
Prieigos apribojimai (Access Constraints): Autoriaus teisės (Copyright)
Naudojimo apribojimai (Use Constraints): Licencija (License)
Kiti apribojimai (Other Constraints): - (-)
Paslaugos priežiūra (Resource Maintenance):

Paslaugos priežiūra (1) (Resource Maintenance (1))

Metaduomenys (Metadata) / Geografinė paslauga (1) (Service Identification (1)) / Paslaugos priežiūra (1) (Resource Maintenance (1))
Priežiūros ir atnaujinimo periodiškumas (Maintenance And Update Frequency): Esant būtinybei (As needed)
Duomenų platinimo informacija (Distribution Information):

Duomenų platinimo informacija (Distribution Information)

Metaduomenys (Metadata) / Duomenų platinimo informacija (Distribution Information)
Platinimo būdai (Transfer Options):

Platinimo būdai (1) (Transfer Options (1))

Metaduomenys (Metadata) / Duomenų platinimo informacija (Distribution Information) / Platinimo būdai (1) (Transfer Options (1))
Tiesioginė prieiga (On Line): https://www.inspire-geoportal.lt/geoserver/ps/wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetCapabilities
Platinimo formatas (Distribution Format):

Platinimo formatas (1) (Distribution Format (1))

Metaduomenys (Metadata) / Duomenų platinimo informacija (Distribution Information) / Platinimo formatas (1) (Distribution Format (1))
Formato pavadinimas (Name): wms
Formato versija (Version): 1.3.0
Duomenų kokybės informacija (Data Quality Information):

Duomenų kokybės informacija (1) (Data Quality Information (1))

Metaduomenys (Metadata) / Duomenų kokybės informacija (1) (Data Quality Information (1))
Apimtis (Scope):

Apimtis (Scope)

Metaduomenys (Metadata) / Duomenų kokybės informacija (1) (Data Quality Information (1)) / Apimtis (Scope)
Apimties lygmuo (Level): Paslauga (Service)
Ataskaita (Report):

Srities nuoseklumas (1) (Domain consistency (1))

Metaduomenys (Metadata) / Duomenų kokybės informacija (1) (Data Quality Information (1)) / Srities nuoseklumas (1) (Domain consistency (1))
Rezultatai (Result):

Atitikimo rezultatai (1) (Conformance Result (1))

Metaduomenys (Metadata) / Duomenų kokybės informacija (1) (Data Quality Information (1)) / Srities nuoseklumas (1) (Domain consistency (1)) / Atitikimo rezultatai (1) (Conformance Result (1))
Specifikacija (Specification):

Specifikacija (Specification)

Metaduomenys (Metadata) / Duomenų kokybės informacija (1) (Data Quality Information (1)) / Srities nuoseklumas (1) (Domain consistency (1)) / Atitikimo rezultatai (1) (Conformance Result (1)) / Specifikacija (Specification)
Pavadinimas (Title): Saugomos teritorijos (INSPIRE peržiūros paslauga) (Protected sites (INSPIRE view service))
Data (Date):

Data (Date)

Metaduomenys (Metadata) / Duomenų kokybės informacija (1) (Data Quality Information (1)) / Srities nuoseklumas (1) (Domain consistency (1)) / Atitikimo rezultatai (1) (Conformance Result (1)) / Specifikacija (Specification) / Data (Date)
Data (Date): 2017-01-06
Datos tipas (Date Type): Publikavimas (Publication)
Paaiškinimas (Explanation): Saugomos teritorijos (INSPIRE peržiūros paslauga) (Protected sites (INSPIRE view service))
Patvirtinimas (Pass): Taip (true)