.

Profilis: Nacionalinis (Duomenys)

Metaduomenų peržiūra / Metadata preview

2018 m. CORINE žemės danga (CLC)
Copernicus Land - Corine land cover 2018

Metaduomenys (Metadata)

Metaduomenys (Metadata)
Bylos identifikatorius (File Identifier): {15AC28E1-EB34-4E20-A132-FF5497BD5082}
Metaduomenų kalba (Metadata Language): lit
Metaduomenų koduotė (Metadata Character Set): utf8 (utf8)
Hierarchinis lygmuo (Hierarchy Level): Duomenų rinkinys (Dataset)
Metaduomenų kūrėjo kontaktas (Metadata Contact):

Metaduomenų kūrėjo kontaktas (1) (Metadata Contact (1))

Metaduomenys (Metadata) / Metaduomenų kūrėjo kontaktas (1) (Metadata Contact (1))
Organizacijos pavadinimas (Organisation Name): Europos Aplinkos Agentūra (European Environment Agency)
Vaidmuo (Role): Kontaktinis asmuo (Point of contact)
Kontaktinė informacija (Contact Information):

Kontaktinė informacija (Contact Information)

Metaduomenys (Metadata) / Metaduomenų kūrėjo kontaktas (1) (Metadata Contact (1)) / Kontaktinė informacija (Contact Information)
Adresas (Address):

Adresas (Address)

Metaduomenys (Metadata) / Metaduomenų kūrėjo kontaktas (1) (Metadata Contact (1)) / Kontaktinė informacija (Contact Information) / Adresas (Address)
Pristatymo vieta (Delivery point): Kongens Nytorv 6
Miestas (City): Copenhagen
Pašto indeksas (Postal Code): 1050
Šalis (Country): Denmark
El. paštas (Electronic Mail Address): eea.enquiries@eea.europa.eu
Metaduomenų data (Date Stamp): 2020-09-28
Metaduomenų standarto pavadinimas (Metadata Standard Name): LT/NMDP ISO19115:2007
Metaduomenų standarto versija (Metadata Standard Version): 1.2
Kalbų nuostatos (Locale):

Kalbų nuostatos (1) (Locale (1))

Metaduomenys (Metadata) / Kalbų nuostatos (1) (Locale (1))
Papildomos kalbos kodas (Language Code): Anglų (English)
Simbolių koduotė (Character Encoding): utf8 (utf8)
Identifikatorius (ID) (Identifier (ID)): en
Referencinės sistemos identifikatorius (Reference System Information): urn:ogc:def:crs:EPSG:7.1:2100
Referencinės sistemos identifikatoriaus kodo erdvė (Reference System Information Code Space): OGP Surveying & Positioning Committee
Duomenų identifikavimas (Identification Information):

Duomenų resursas (1) (Data Identification (1))

Metaduomenys (Metadata) / Duomenų resursas (1) (Data Identification (1))
Aprašas (Citation):

Aprašas (Citation)

Metaduomenys (Metadata) / Duomenų resursas (1) (Data Identification (1)) / Aprašas (Citation)
Pavadinimas (Title): 2018 m. CORINE žemės danga (CLC) (Copernicus Land - Corine land cover 2018)
Data (Date):

Data (Date)

Metaduomenys (Metadata) / Duomenų resursas (1) (Data Identification (1)) / Aprašas (Citation) / Data (Date)
Data (Date): 2018-11-08
Datos tipas (Date Type): Revizija (Revision)
Unikalus ištekliaus identifikatorius (Unique Resource Identifier): CLC18_LT
Unikalaus ištekliaus identifikatorius kodo erdvė (Unique Resource Identifier Code Space): CLC18_LT
Duomenų resurso kalba (Dataset Language): eng
Duomenų resurso koduotė (Character Set): utf8 (utf8)
Duomenų resurso tema (1) (Topic Category (1)): Aplinka ir gamtosauga (Environment and Conservation)
Duomenų resurso tema (2) (Topic Category (2)): Vaizdiniai / pagrindiniai žemėlapiai ir (arba) žemės danga (Imagery and Base Maps)
Erdvinė rezoliucija (Spatial Resolution): 100000
Santrauka (Abstract): Corine žemės dangos (CLC) duomenų bazė - tai visos Europos vektorinis žemės dangos duomenų rinkinys, sudalintas į 44 klases (Lietuvos teritoriją dengia 30 klasių) pagal žemės dangos tipą ir naudojimo paskirtį. Šiuo metu yra sukurti penki duomenų rinkiniai (1990, 2000, 2006, 2012 ir 2018 metams), apibūdinantys nagrinėjamų metų žemės dangą bei žemės dangos pokyčius, įvykusius nuo prieš tai sudarytos duomenų bazės. CLC12_LT yra peržiūrėta ir pakoreguota 2012 metų žemės dangos duomenų bazė. Šios duomenų bazės tikslinimas vyko interpretuojant 2012 metų kosminius IRS palydovo vaizdus. CHA18_LT pokyčių duomenų bazė yra sudaryta įvedant žemės dangos pokyčius tarp 2012 ir 2017 metų. Šios duomenų bazės sukūrimas vyko interpretuojant 2012-2013 metų IRS palydovinius vaizdus ir 2017 metų Sentinel - 2 palydovinius vaizdus. CLC18_LT sudarytas automatiniu būdu sujungiant CLC12_LT ir CHA18_LT duomenų bazes Mažiausias kartografuojamas objektas šiose duomenų bazėse: CLC12_LT ir CLC18_LT yra 25 ha plotiniams objektams ir 100 m plotis linijiniams objektams. Mažiausias kartografuojamas objektas pokyčių CHA18_LT duomenų bazėje - 5 ha plotiniams objektams, išlaikant minimalų 100 m objekto plotį. (Corine Land Cover (CLC) 2018 and CLC change 2012-2018 are two of the datasets produced within the frame of the Copernicus programme on land monitoring. Corine Land Cover (CLC) provides consistent information on land cover and land cover changes across Europe. This inventory was initiated in 1985 (reference year 1990) and established a time series of land cover information with updates in 2000, 2006 and 2012, being the last one the 2018 reference year. CLC products are based on photointerpretation of satellite images by national teams of participating countries - the EEA member and cooperating countries – following a standard methodology and nomenclature with the following base parameters: 44 classes in the hierarchical three level Corine nomenclature; minimum mapping unit (MMU) for status layers is 25 hectares; minimum width of linear elements is 100 metres; minimum mapping unit (MMU) for Land Cover Changes (LCC) for the change layers is 5 hectares. CLC12_LT is produced by revising and correcting 2012 year Corine Land Cover database, according to 2012 IRS satellite images. CHA18_LT is a change database and is derived from satellite imagery by direct mapping of changes, taken place between two dates - 2012 and 2017 year, based on image-to-image comparison. CLC18_LT is produced by intersecting and unifying revised CLC12_LT and CHA18_LT change databases. Land cover and land use (LCLU) information is important not only for land change research, but also more broadly for the monitoring of environmental change, policy support, the creation of environmental indicators and reporting. CLC datasets provide important datasets supporting the implementation of key priority areas of the Environment Action Programmes of the European Union as protecting ecosystems, halting the loss of biological diversity, tracking the impacts of climate change, assessing developments in agriculture and implementing the EU Water Framework Directive, among others. More information about the Corine Land Cover (CLC) and Copernicus land monitoring data in general can be found at http://land.copernicus.eu/.)
Erdvinio vaizdavimo tipas (Spatial Representation Type): Vektorius (Vector)
Resurso kūrėjo kontaktas (Point of Contact):

Resurso kūrėjo kontaktas (1) (Point of Contact (1))

Metaduomenys (Metadata) / Duomenų resursas (1) (Data Identification (1)) / Resurso kūrėjo kontaktas (1) (Point of Contact (1))
Organizacijos pavadinimas (Organisation Name): VĮ "GIS-Centras" (SE "GIS-Centras")
Vaidmuo (Role): Kūrėjas (Originator)
Kontaktinė informacija (Contact Information):

Kontaktinė informacija (Contact Information)

Metaduomenys (Metadata) / Duomenų resursas (1) (Data Identification (1)) / Resurso kūrėjo kontaktas (1) (Point of Contact (1)) / Kontaktinė informacija (Contact Information)
Adresas (Address):

Adresas (Address)

Metaduomenys (Metadata) / Duomenų resursas (1) (Data Identification (1)) / Resurso kūrėjo kontaktas (1) (Point of Contact (1)) / Kontaktinė informacija (Contact Information) / Adresas (Address)
Pristatymo vieta (Delivery point): Sėlių g. 66
Miestas (City): Vilnius
Pašto indeksas (Postal Code): LT-08109
Šalis (Country): Lietuva
El. paštas (Electronic Mail Address): l.papsiene@gis-centras.lt
Tiesioginė prieiga (Online Resource): http://www.geoportal.lt/geoportal/
Protokolas (Protocol): WWW:LINK-1.0-http--link
Pavadinimas (Name): Geoportal.lt (Geoportal.lt)
Aprašas (Description): Geoportal.lt – Lietuvos erdvinės informacijos portalas, teikiantis profesionalias interneto GIS ir kartografijos paslaugas valstybės ir kitoms institucijoms ir įstaigoms, gyventojams. (Geoportal.lt - Lithuanian spatial data information portal.)
Funkcija (Function): Atsiųsti (Download)

Resurso kūrėjo kontaktas (2) (Point of Contact (2))

Metaduomenys (Metadata) / Duomenų resursas (1) (Data Identification (1)) / Resurso kūrėjo kontaktas (2) (Point of Contact (2))
Organizacijos pavadinimas (Organisation Name): Europos Aplinkos Agentūra (European Environment Agency)
Vaidmuo (Role): Kontaktinis asmuo (Point of contact)
Kontaktinė informacija (Contact Information):

Kontaktinė informacija (Contact Information)

Metaduomenys (Metadata) / Duomenų resursas (1) (Data Identification (1)) / Resurso kūrėjo kontaktas (2) (Point of Contact (2)) / Kontaktinė informacija (Contact Information)
Adresas (Address):

Adresas (Address)

Metaduomenys (Metadata) / Duomenų resursas (1) (Data Identification (1)) / Resurso kūrėjo kontaktas (2) (Point of Contact (2)) / Kontaktinė informacija (Contact Information) / Adresas (Address)
Pristatymo vieta (Delivery point): Kongens Nytorv 6
Miestas (City): Copenhagen
Pašto indeksas (Postal Code): 1050
Administravimo plotas (Administrative area): K
Šalis (Country): Denmark
El. paštas (Electronic Mail Address): eea.enquiries@eea.europa.eu
Tiesioginė prieiga (Online Resource): http://www.eea.europa.eu
Protokolas (Protocol): WWW:LINK-1.0-http--link
Pavadinimas (Name): Europen Environment Agency public website (Europen Environment Agency public website)
Funkcija (Function): Informacija (Information)

Resurso kūrėjo kontaktas (3) (Point of Contact (3))

Metaduomenys (Metadata) / Duomenų resursas (1) (Data Identification (1)) / Resurso kūrėjo kontaktas (3) (Point of Contact (3))
Organizacijos pavadinimas (Organisation Name): European Commission - Directorate-General Enterprise and Industry (DG-ENTR) (European Commission - Directorate-General Enterprise and Industry (DG-ENTR))
Pareigų pavadinimas (Position Name): Communication and Information Unit R4 (Communication and Information Unit R4)
Vaidmuo (Role): Savininkas (Owner)
Kontaktinė informacija (Contact Information):

Kontaktinė informacija (Contact Information)

Metaduomenys (Metadata) / Duomenų resursas (1) (Data Identification (1)) / Resurso kūrėjo kontaktas (3) (Point of Contact (3)) / Kontaktinė informacija (Contact Information)
Adresas (Address):

Adresas (Address)

Metaduomenys (Metadata) / Duomenų resursas (1) (Data Identification (1)) / Resurso kūrėjo kontaktas (3) (Point of Contact (3)) / Kontaktinė informacija (Contact Information) / Adresas (Address)
Pristatymo vieta (Delivery point): BREY 13/092
Miestas (City): Brussels
Pašto indeksas (Postal Code): 1049
Šalis (Country): Belgium
El. paštas (Electronic Mail Address): entr-copernicus-services@ec.europa.eu
Tiesioginė prieiga (Online Resource): http://ec.europa.eu/enterprise/index_en.htm
Protokolas (Protocol): WWW:LINK-1.0-http--link
Pavadinimas (Name): Europen Commission - DG-ENTR public website (Europen Commission - DG-ENTR public website)
Funkcija (Function): Informacija (Information)
Aprėptis (Extent):

Aprėptis (1) (Extent (1))

Metaduomenys (Metadata) / Duomenų resursas (1) (Data Identification (1)) / Aprėptis (1) (Extent (1))
Geografinis padengimas (Geographic Element):

Geografinis ribojantis karkasas (1) (Geographic Bounding Box (1))

Metaduomenys (Metadata) / Duomenų resursas (1) (Data Identification (1)) / Aprėptis (1) (Extent (1)) / Geografinis ribojantis karkasas (1) (Geographic Bounding Box (1))
Vakarų ribojanti koordinatė (West Bound Longitude): 20
Rytų ribojanti koordinatė (East Bound Longitude): 27.3
Pietų ribojanti koordinatė (South Bound Latitude): 53.5
Šiaurės ribojanti koordinatė (North Bound Latitude): 56.8
Būklė (Status): Užbaigtas (Completed)
Iliustracija (Graphic Overview):

Iliustracija (1) (Graphic Overview (1))

Metaduomenys (Metadata) / Duomenų resursas (1) (Data Identification (1)) / Iliustracija (1) (Graphic Overview (1))
Bylos pavadinimas (Interneto nuoroda) (File Name (Internet Link)): http://www.geoportal.lt/download/Matadata/Images/EEA/corine_2018.png

Iliustracija (2) (Graphic Overview (2))

Metaduomenys (Metadata) / Duomenų resursas (1) (Data Identification (1)) / Iliustracija (2) (Graphic Overview (2))
Bylos pavadinimas (Interneto nuoroda) (File Name (Internet Link)): http://www.geoportal.lt/download/Matadata/Images/EEA/corine_2018_2.png
Raktažodžiai (1) (Descriptive Keywords (1)): Žemės danga (Land cover)
Raktažodžiai (2) (Descriptive Keywords (2)): Žemės naudojimas (Land use)
Raktažodžiai (3) (Descriptive Keywords (3)): land use
Raktažodžiai (4) (Descriptive Keywords (4)): land cover
Raktažodžiai (5) (Descriptive Keywords (5)): CLC2018
Raktažodžiai (6) (Descriptive Keywords (6)): Nuotolinių tyrimų duomenys
Raktažodžiai (7) (Descriptive Keywords (7)): Remote sensing data
Raktažodžiai (8) (Descriptive Keywords (8)): Teritorijų planavimo duomenys
Raktažodžiai (9) (Descriptive Keywords (9)): Spatial planning data
Raktažodžiai (10) (Descriptive Keywords (10)): Lietuva
Raktažodžio Tipas (1) (Keyword Type (1)): Tema (Theme)
Raktažodžio Tipas (2) (Keyword Type (2)): Vieta (Place)
Duomenų apribojimai (Resource Constraints):

Apribojimai (1) (Constraints (1))

Metaduomenys (Metadata) / Duomenų resursas (1) (Data Identification (1)) / Apribojimai (1) (Constraints (1))
Naudojimo ribotumas (Use Limitation): Duomenys nemokami (Access to data is based on a principle of full, open and free access as established by the Copernicus data and information policy Regulation (EU) No 1159/2013 of 12 July 2013. This regulation establishes registration and licensing conditions for GMES/Copernicus users and can be found here. Free, full and open access to this data set is made on the conditions that: 1.When distributing or communicating Copernicus dedicated data and Copernicus service information to the public, users shall inform the public of the source of that data and information.2.Users shall make sure not to convey the impression to the public that the user's activities are officially endorsed by the Union.3.Where that data or information has been adapted or modified, the user shall clearly state this.4.The data remain the sole property of the European Union. Any information and data produced in the framework of the action shall be the sole property of the European Union. Any communication and publication by the beneficiary shall acknowledge that the data were produced “with funding by the European Union”.)

Saugumo apribojimai (2) (Security Constraints (2))

Metaduomenys (Metadata) / Duomenų resursas (1) (Data Identification (1)) / Saugumo apribojimai (2) (Security Constraints (2))
Naudojimo ribotumas (Use Limitation): no limitations (no limitations)
Įslaptinimas (Classification): Neįslaptinta (Unclassified)
Duomenų priežiūra (Resource Maintenance):

Duomenų priežiūra (1) (Resource Maintenance (1))

Metaduomenys (Metadata) / Duomenų resursas (1) (Data Identification (1)) / Duomenų priežiūra (1) (Resource Maintenance (1))
Priežiūros ir atnaujinimo periodiškumas (Maintenance And Update Frequency):
Duomenų platinimo informacija (Distribution Information):

Duomenų platinimo informacija (Distribution Information)

Metaduomenys (Metadata) / Duomenų platinimo informacija (Distribution Information)
Platinimo formatas (Distribution Format):

Platinimo formatas (1) (Distribution Format (1))

Metaduomenys (Metadata) / Duomenų platinimo informacija (Distribution Information) / Platinimo formatas (1) (Distribution Format (1))
Formato pavadinimas (Name): ESRI FileGeodatabase
Formato versija (Version): -
Platintojas (Distributor):

Platintojas (1) (Distributor (1))

Metaduomenys (Metadata) / Duomenų platinimo informacija (Distribution Information) / Platintojas (1) (Distributor (1))
Platintojo kontaktai (Distributor Contact):

Platintojo kontaktai (Distributor Contact)

Metaduomenys (Metadata) / Duomenų platinimo informacija (Distribution Information) / Platintojas (1) (Distributor (1)) / Platintojo kontaktai (Distributor Contact)
Organizacijos pavadinimas (Organisation Name): VĮ „GIS-Centras“ (SE GIS-Centras)
Vaidmuo (Role): Platintojas (Distributor)
Kontaktinė informacija (Contact Information):

Kontaktinė informacija (Contact Information)

Metaduomenys (Metadata) / Duomenų platinimo informacija (Distribution Information) / Platintojas (1) (Distributor (1)) / Platintojo kontaktai (Distributor Contact) / Kontaktinė informacija (Contact Information)
Adresas (Address):

Adresas (Address)

Metaduomenys (Metadata) / Duomenų platinimo informacija (Distribution Information) / Platintojas (1) (Distributor (1)) / Platintojo kontaktai (Distributor Contact) / Kontaktinė informacija (Contact Information) / Adresas (Address)
Miestas (City): Vilnius
Pašto indeksas (Postal Code): 08109
Šalis (Country): Lietuva
El. paštas (Electronic Mail Address): info@gis-centras.lt
Telefonas (Phone):

Telefonas (Phone)

Metaduomenys (Metadata) / Duomenų platinimo informacija (Distribution Information) / Platintojas (1) (Distributor (1)) / Platintojo kontaktai (Distributor Contact) / Kontaktinė informacija (Contact Information) / Telefonas (Phone)
Telefono numeris (Voice): (8-5) 2724741
Faksimilė (Facsimile): (8-5) 2727723
Tiesioginė prieiga (Online Resource): http://www.gis-centras.lt
Duomenų kokybės informacija (Data Quality Information):

Duomenų kokybės informacija (1) (Data Quality Information (1))

Metaduomenys (Metadata) / Duomenų kokybės informacija (1) (Data Quality Information (1))
Apimtis (Scope):

Apimtis (Scope)

Metaduomenys (Metadata) / Duomenų kokybės informacija (1) (Data Quality Information (1)) / Apimtis (Scope)
Apimties lygmuo (Level): Duomenų rinkinys (Dataset)
Istorija (Lineage): - (-)
Ataskaita (Report):

Srities nuoseklumas (1) (Domain consistency (1))

Metaduomenys (Metadata) / Duomenų kokybės informacija (1) (Data Quality Information (1)) / Srities nuoseklumas (1) (Domain consistency (1))
Rezultatai (Result):

Atitikimo rezultatai (1) (Conformance Result (1))

Metaduomenys (Metadata) / Duomenų kokybės informacija (1) (Data Quality Information (1)) / Srities nuoseklumas (1) (Domain consistency (1)) / Atitikimo rezultatai (1) (Conformance Result (1))
Specifikacija (Specification):

Specifikacija (Specification)

Metaduomenys (Metadata) / Duomenų kokybės informacija (1) (Data Quality Information (1)) / Srities nuoseklumas (1) (Domain consistency (1)) / Atitikimo rezultatai (1) (Conformance Result (1)) / Specifikacija (Specification)
Pavadinimas (Title): CLC2018 Techninė specifikacija (CLC2018 Technical Guidelines)
Data (Date):

Data (Date)

Metaduomenys (Metadata) / Duomenų kokybės informacija (1) (Data Quality Information (1)) / Srities nuoseklumas (1) (Domain consistency (1)) / Atitikimo rezultatai (1) (Conformance Result (1)) / Specifikacija (Specification) / Data (Date)
Data (Date): 2017-10-25
Datos tipas (Date Type): Publikavimas (Publication)
Paaiškinimas (Explanation): Techninė CLC2018 Specifikacija (See the referenced specification)
Patvirtinimas (Pass): Ne (false)