.

Profilis: Nacionalinis (Paslauga)

Metaduomenų peržiūra / Metadata preview

VŽA_DRLT - Lietuvos Respublikos teritorijos apskaitytų valstybinės žemės plotų erdvinių duomenų rinkinys (ArcGIS peržiūros paslauga)
VŽA_DRLT - State land inventory dataset (ArcGIS Mapping Service)

Metaduomenys (Metadata)

Metaduomenys (Metadata)
Bylos identifikatorius (File Identifier): {C5D88814-859E-4D21-AF1E-E18158408A78}
Metaduomenų kalba (Metadata Language): lit
Metaduomenų koduotė (Metadata Character Set): utf8 (utf8)
Hierarchinis lygmuo (Hierarchy Level): Paslauga (Service)
Metaduomenų kūrėjo kontaktas (Metadata Contact):

Metaduomenų kūrėjo kontaktas (1) (Metadata Contact (1))

Metaduomenys (Metadata) / Metaduomenų kūrėjo kontaktas (1) (Metadata Contact (1))
Organizacijos pavadinimas (Organisation Name): VĮ "GIS-Centras" (SE "GIS-Centre")
Vaidmuo (Role): Kontaktinis asmuo (Point of contact)
Kontaktinė informacija (Contact Information):

Kontaktinė informacija (Contact Information)

Metaduomenys (Metadata) / Metaduomenų kūrėjo kontaktas (1) (Metadata Contact (1)) / Kontaktinė informacija (Contact Information)
Adresas (Address):

Adresas (Address)

Metaduomenys (Metadata) / Metaduomenų kūrėjo kontaktas (1) (Metadata Contact (1)) / Kontaktinė informacija (Contact Information) / Adresas (Address)
Pristatymo vieta (Delivery point): Sėlių g. 66
Miestas (City): Vilnius
Pašto indeksas (Postal Code): 08109
Šalis (Country): Lietuva
El. paštas (Electronic Mail Address): info@gis-centras.lt
Telefonas (Phone):

Telefonas (Phone)

Metaduomenys (Metadata) / Metaduomenų kūrėjo kontaktas (1) (Metadata Contact (1)) / Kontaktinė informacija (Contact Information) / Telefonas (Phone)
Telefono numeris (Voice): (8-5) 2724741
Tiesioginė prieiga (Online Resource): http://www.gis-centras.lt
Metaduomenų data (Date Stamp): 2022-07-28
Metaduomenų standarto pavadinimas (Metadata Standard Name): LT/NMDP ISO19115:2007
Metaduomenų standarto versija (Metadata Standard Version): 1.2
Kalbų nuostatos (Locale):

Kalbų nuostatos (1) (Locale (1))

Metaduomenys (Metadata) / Kalbų nuostatos (1) (Locale (1))
Papildomos kalbos kodas (Language Code): Anglų (English)
Simbolių koduotė (Character Encoding): utf8 (utf8)
Identifikatorius (ID) (Identifier (ID)): en
Referencinės sistemos identifikatorius (Reference System Information): LKS-94
Duomenų identifikavimas (Identification Information):

Geografinė paslauga (1) (Service Identification (1))

Metaduomenys (Metadata) / Geografinė paslauga (1) (Service Identification (1))
Aprašas (Citation):

Aprašas (Citation)

Metaduomenys (Metadata) / Geografinė paslauga (1) (Service Identification (1)) / Aprašas (Citation)
Pavadinimas (Title): VŽA_DRLT - Lietuvos Respublikos teritorijos apskaitytų valstybinės žemės plotų erdvinių duomenų rinkinys (ArcGIS peržiūros paslauga) (VŽA_DRLT - State land inventory dataset (ArcGIS Mapping Service))
Sutrumpintas pavadinimas (Alternate Title): VŽA_DRLT-AGS (VŽA_DRLT-AGS)
Data (Date):

Data (Date)

Metaduomenys (Metadata) / Geografinė paslauga (1) (Service Identification (1)) / Aprašas (Citation) / Data (Date)
Data (Date): 2022-07-26
Datos tipas (Date Type): Revizija (Revision)
Santrauka (Abstract): Lietuvos Respublikos teritorijos apskaitytų valstybinės žemės plotų erdvinių duomenų rinkinys (VŽA_DRLT) yra skirtas informacijai apie valstybinę žemę tvarkyti, saugoti, analizuoti, apskaityti. VŽA_DRLT sukurtas Nacionalinės žemės tarnybos (NŽT), įgyvendinančios valstybės politiką žemės tvarkymo ir administravimo srityje, užsakymu. Duomenys tvarkomi geoinformacinių sistemų (GIS) principais. VŽA_DRLT sluoksniai: 1) NŽT valdoma valstybinė žemė, neįregistruota Nekilnojamojo turto (NT) registre (NTR) – sluoksnis teikiamas viešai peržiūrai; 2) NŽT ir kitų patikėtinių valdoma valstybinė žemė, įregistruota NT registre. Informacija pateikiama pagal kadastro vietoves, savivaldybes, bendrai visai Lietuvos teritorijai. Pradiniai duomenų šaltiniai, kuriais remiantis sukurtas išvestinis VŽA_DRLT duomenų rinkinys, yra: Nekilnojamojo turto kadastras (kadastro vietovės), duomenų data 2018-11-30; Nekilnojamojo turto kadastras (sklypai), 2018-12-21; Apleistų žemių duomenų rinkinys, 2019-07-22; Georeferencinio pagrindo kadastras, 2019-09-30; Valstybinis miškų kadastras, 2019-10-02. VŽA_DRLT paskutinįkart atnaujintas pagal Nekilnojamojo turto kadastro (sklypų) duomenų, kurių data 2020-07-01, pokyčius. Numatomas VŽA_DRLT atnaujinimas – kas ketvirtį. (State land inventory dataset (VŽA_DRLT) for the Territory of the Republic of Lithuania is for spatial data related the state land management, analysis, accounting. VŽA_DRLT was created by the initiative of the National Land Service, responsible for the implementation of the state policy in the field of land management and administration. VŽA_DRLT is produced using GIS technology. The layers of VŽA_DRLT: 1) state plots under governance of the National Land Service and not registered in the State Real Estate Registry; 2) state plots under the governance of both the National Land Service and other state trustees and objects being registered in the State Real Estate Registry. VŽA_DRLT objects are extracted for state cadastral areas level, municipalities, for the whole territory of the Republic of Lithuania)
Tikslas (Purpose): VŽA_DRLT erdvinių duomenų rinkinio sudarymo tikslas – apskaityti NŽT valdomos valstybinę žemę, neįregistruotą NT registre, ir NŽT bei kitų patikėtinių valdomą žemę, įregistruotą NT registre, analizuoti pokyčius, numatyti tendencijas (State land inventory dataset (VŽA_DRLT) for the Territory of the Republic of Lithuania is for spatial data related the state land management, analysis, accounting.)
Paslaugos kūrėjo kontaktas (Point of Contact):

Paslaugos kūrėjo kontaktas (1) (Point of Contact (1))

Metaduomenys (Metadata) / Geografinė paslauga (1) (Service Identification (1)) / Paslaugos kūrėjo kontaktas (1) (Point of Contact (1))
Organizacijos pavadinimas (Organisation Name): Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos (National Land Service under the Ministry of Agriculture)
Asmens vardas, pavardė (Individual Name): Birutė Mizarienė (Birute Mizariene)
Vaidmuo (Role): Autorius (Author)
Kontaktinė informacija (Contact Information):

Kontaktinė informacija (Contact Information)

Metaduomenys (Metadata) / Geografinė paslauga (1) (Service Identification (1)) / Paslaugos kūrėjo kontaktas (1) (Point of Contact (1)) / Kontaktinė informacija (Contact Information)
Adresas (Address):

Adresas (Address)

Metaduomenys (Metadata) / Geografinė paslauga (1) (Service Identification (1)) / Paslaugos kūrėjo kontaktas (1) (Point of Contact (1)) / Kontaktinė informacija (Contact Information) / Adresas (Address)
Pristatymo vieta (Delivery point): Gedimino pr. 19
Miestas (City): Vilnius
Pašto indeksas (Postal Code): LT-01103
Šalis (Country): Lietuva
El. paštas (1) (Electronic Mail Address (1)): nzt@nzt.lt
El. paštas (2) (Electronic Mail Address (2)): Birute.Mizariene@nzt.lt
Telefonas (Phone):

Telefonas (Phone)

Metaduomenys (Metadata) / Geografinė paslauga (1) (Service Identification (1)) / Paslaugos kūrėjo kontaktas (1) (Point of Contact (1)) / Kontaktinė informacija (Contact Information) / Telefonas (Phone)
Telefono numeris (1) (Voice (1)): 8 706 86666
Telefono numeris (2) (Voice (2)): 8 706 85 122
Tiesioginė prieiga (Online Resource): www.nzt.lt
Iliustracija (Graphic Overview):

Iliustracija (1) (Graphic Overview (1))

Metaduomenys (Metadata) / Geografinė paslauga (1) (Service Identification (1)) / Iliustracija (1) (Graphic Overview (1))
Bylos pavadinimas (Interneto nuoroda) (File Name (Internet Link)): http://www.geoportal.lt/download/Matadata/Images/NZT/VZA_DRLT/Image1.png
Raktažodžiai (1) (Descriptive Keywords (1)): Land use
Raktažodžiai (2) (Descriptive Keywords (2)): infoMapAccessService
Raktažodžiai (3) (Descriptive Keywords (3)): Valstybinė žemė
Raktažodžiai (4) (Descriptive Keywords (4)): valstybinės žemės plotai
Raktažodžiai (5) (Descriptive Keywords (5)): valstybinės žemės sklypai
Raktažodžiai (6) (Descriptive Keywords (6)): NŽT patikėjimo teise valdoma žemė
Raktažodžiai (7) (Descriptive Keywords (7)): VŽA_DRLT
Raktažodžiai (8) (Descriptive Keywords (8)): VŽA
Raktažodžiai (9) (Descriptive Keywords (9)): VZA_DRLT
Raktažodžiai (10) (Descriptive Keywords (10)): Duomenys matininkams ir žemėtvarkininkams
Raktažodžiai (11) (Descriptive Keywords (11)): Data for surveyors and land managers
Raktažodžiai (12) (Descriptive Keywords (12)): bendri_objektai-ŽIS-GRPK
Raktažodžiai (13) (Descriptive Keywords (13)): bendri_objektai-ŽIS-NTK
Raktažodžiai (14) (Descriptive Keywords (14)): bendri_objektai-ŽIS-MVK
Raktažodžio Tipas (1) (Keyword Type (1)): Tema (Theme)
Raktažodžio Tipas (2) (Keyword Type (2)): Sluoksnis (Stratum)
Geografinės paslaugos tipas (Service Type): view
Geografinės paslaugos versija (Service Type Version): 1.0
Sąsajos tipas (Coupling Type): Tvirtas (Tight)
Turi operacijas (Contains Operations):

Turi operacijas (1) (Contains Operations (1))

Metaduomenys (Metadata) / Geografinė paslauga (1) (Service Identification (1)) / Turi operacijas (1) (Contains Operations (1))
Operacijos pavadinimas (Operation Name): GetCapabilities, GetMap (GetCapabilities, GetMap)
Paskirstyta kompiuterinė platforma (DCP): WebServices (WebServices)
Geografinės paslaugos prieigos vieta (Connection Point): https://www.geoportal.lt/mapproxy/nzt_vza_public/MapServer
Paslaugos priežiūra (Resource Maintenance):

Paslaugos priežiūra (1) (Resource Maintenance (1))

Metaduomenys (Metadata) / Geografinė paslauga (1) (Service Identification (1)) / Paslaugos priežiūra (1) (Resource Maintenance (1))
Priežiūros ir atnaujinimo periodiškumas (Maintenance And Update Frequency):
Priežiūros pastabos (Maintenance Note): VŽA_DRLT atnaujinamas kas ketvirtį (VŽA_DRLT is updated quarterly)
Duomenų platinimo informacija (Distribution Information):

Duomenų platinimo informacija (Distribution Information)

Metaduomenys (Metadata) / Duomenų platinimo informacija (Distribution Information)
Platinimo būdai (Transfer Options):

Platinimo būdai (1) (Transfer Options (1))

Metaduomenys (Metadata) / Duomenų platinimo informacija (Distribution Information) / Platinimo būdai (1) (Transfer Options (1))
Tiesioginė prieiga (On Line): https://www.geoportal.lt/mapproxy/nzt_vza_public/MapServer
Platinimo formatas (Distribution Format):

Platinimo formatas (1) (Distribution Format (1))

Metaduomenys (Metadata) / Duomenų platinimo informacija (Distribution Information) / Platinimo formatas (1) (Distribution Format (1))
Formato pavadinimas (Name): ArcGIS Server service (REST)
Formato versija (Version): -
Duomenų kokybės informacija (Data Quality Information):

Duomenų kokybės informacija (1) (Data Quality Information (1))

Metaduomenys (Metadata) / Duomenų kokybės informacija (1) (Data Quality Information (1))
Apimtis (Scope):

Apimtis (Scope)

Metaduomenys (Metadata) / Duomenų kokybės informacija (1) (Data Quality Information (1)) / Apimtis (Scope)
Apimties lygmuo (Level): Paslauga (Service)
Ataskaita (Report):

Srities nuoseklumas (1) (Domain consistency (1))

Metaduomenys (Metadata) / Duomenų kokybės informacija (1) (Data Quality Information (1)) / Srities nuoseklumas (1) (Domain consistency (1))
Rezultatai (Result):

Atitikimo rezultatai (1) (Conformance Result (1))

Metaduomenys (Metadata) / Duomenų kokybės informacija (1) (Data Quality Information (1)) / Srities nuoseklumas (1) (Domain consistency (1)) / Atitikimo rezultatai (1) (Conformance Result (1))
Specifikacija (Specification):

Specifikacija (Specification)

Metaduomenys (Metadata) / Duomenų kokybės informacija (1) (Data Quality Information (1)) / Srities nuoseklumas (1) (Domain consistency (1)) / Atitikimo rezultatai (1) (Conformance Result (1)) / Specifikacija (Specification)
Pavadinimas (Title): https://www.geoportal.lt/download/Specifikacijos/VZA_DRLT_specifikacijaV1.1.pdf (-)
Data (Date):

Data (Date)

Metaduomenys (Metadata) / Duomenų kokybės informacija (1) (Data Quality Information (1)) / Srities nuoseklumas (1) (Domain consistency (1)) / Atitikimo rezultatai (1) (Conformance Result (1)) / Specifikacija (Specification) / Data (Date)
Data (Date): 2019-10-18
Datos tipas (Date Type): Publikavimas (Publication)
Paaiškinimas (Explanation): Pilnai atitinka specifikaciją (Fully complies with the specification)
Patvirtinimas (Pass): Ne (false)