.

Profilis: Inspire (Paslauga)

Metaduomenų peržiūra / Metadata preview

Annex I. Kadastriniai sklypai (INSPIRE peržiūros paslauga)

Metaduomenys (Metadata)

Metaduomenys (Metadata)
Bylos identifikatorius (File Identifier): {8B262104-E907-47AD-80B0-5767658B45C9}
Metaduomenų kalba (Metadata Language): lit
Hierarchinis lygmuo (Hierarchy Level): Paslauga (Service)
Metaduomenų kūrėjo kontaktas (Metadata Contact):

Metaduomenų kūrėjo kontaktas (1) (Metadata Contact (1))

Metaduomenys (Metadata) / Metaduomenų kūrėjo kontaktas (1) (Metadata Contact (1))
Organizacijos pavadinimas (Organisation Name): VĮ "GIS-Centras"
Vaidmuo (Role): Kontaktinis asmuo (Point of contact)
Kontaktinė informacija (Contact Information):

Kontaktinė informacija (Contact Information)

Metaduomenys (Metadata) / Metaduomenų kūrėjo kontaktas (1) (Metadata Contact (1)) / Kontaktinė informacija (Contact Information)
Adresas (Address):

Adresas (Address)

Metaduomenys (Metadata) / Metaduomenų kūrėjo kontaktas (1) (Metadata Contact (1)) / Kontaktinė informacija (Contact Information) / Adresas (Address)
Pristatymo vieta (Delivery point): Sėlių g. 66
Miestas (City): Vilnius
Pašto indeksas (Postal Code): LT-08109
Šalis (Country): Lietuva
El. paštas (Electronic Mail Address): info@gis-centras.lt
Telefonas (Phone):

Telefonas (Phone)

Metaduomenys (Metadata) / Metaduomenų kūrėjo kontaktas (1) (Metadata Contact (1)) / Kontaktinė informacija (Contact Information) / Telefonas (Phone)
Telefono numeris (Voice): 85 2724741
Tiesioginė prieiga (Online Resource): www.gis-centras.lt
Metaduomenų data (Date Stamp): 2022-10-19
Metaduomenų standarto pavadinimas (Metadata Standard Name): ISO19119
Metaduomenų standarto versija (Metadata Standard Version): 2005
Referencinės sistemos identifikatorius (Reference System Information): 4326
Referencinės sistemos identifikatoriaus kodo erdvė (Reference System Information Code Space): EPSG
Duomenų identifikavimas (Identification Information):

Geografinė paslauga (1) (Service Identification (1))

Metaduomenys (Metadata) / Geografinė paslauga (1) (Service Identification (1))
Aprašas (Citation):

Aprašas (Citation)

Metaduomenys (Metadata) / Geografinė paslauga (1) (Service Identification (1)) / Aprašas (Citation)
Pavadinimas (Title): Annex I. Kadastriniai sklypai (INSPIRE peržiūros paslauga)
Data (Date):

Data (Date)

Metaduomenys (Metadata) / Geografinė paslauga (1) (Service Identification (1)) / Aprašas (Citation) / Data (Date)
Data (Date): 2014-09-29
Datos tipas (Date Type): Publikavimas (Publication)
Santrauka (Abstract): INSPIRE temos „Kadastriniai sklypai“ duomenų peržiūros paslauga, kurioje yra pateikiama dalis Nekilnojamojo turto kadastro duomenų: kadastro vietovių ribos ir sklypų ribos.
Paslaugos kūrėjo kontaktas (Point of Contact):

Paslaugos kūrėjo kontaktas (1) (Point of Contact (1))

Metaduomenys (Metadata) / Geografinė paslauga (1) (Service Identification (1)) / Paslaugos kūrėjo kontaktas (1) (Point of Contact (1))
Organizacijos pavadinimas (Organisation Name): VĮ "GIS-Centras"
Vaidmuo (Role): Kontaktinis asmuo (Point of contact)
Kontaktinė informacija (Contact Information):

Kontaktinė informacija (Contact Information)

Metaduomenys (Metadata) / Geografinė paslauga (1) (Service Identification (1)) / Paslaugos kūrėjo kontaktas (1) (Point of Contact (1)) / Kontaktinė informacija (Contact Information)
Adresas (Address):

Adresas (Address)

Metaduomenys (Metadata) / Geografinė paslauga (1) (Service Identification (1)) / Paslaugos kūrėjo kontaktas (1) (Point of Contact (1)) / Kontaktinė informacija (Contact Information) / Adresas (Address)
Pristatymo vieta (Delivery point): Sėlių g. 66
Miestas (City): Vilnius
Pašto indeksas (Postal Code): LT-08109
Šalis (Country): Lietuva
El. paštas (Electronic Mail Address): info@gis-centras.lt
Telefonas (Phone):

Telefonas (Phone)

Metaduomenys (Metadata) / Geografinė paslauga (1) (Service Identification (1)) / Paslaugos kūrėjo kontaktas (1) (Point of Contact (1)) / Kontaktinė informacija (Contact Information) / Telefonas (Phone)
Telefono numeris (Voice): 85 2724741
Tiesioginė prieiga (Online Resource): www.gis-centras.lt

Paslaugos kūrėjo kontaktas (2) (Point of Contact (2))

Metaduomenys (Metadata) / Geografinė paslauga (1) (Service Identification (1)) / Paslaugos kūrėjo kontaktas (2) (Point of Contact (2))
Organizacijos pavadinimas (Organisation Name): VĮ "Registrų centras"
Vaidmuo (Role): Kontaktinis asmuo (Point of contact)
Kontaktinė informacija (Contact Information):

Kontaktinė informacija (Contact Information)

Metaduomenys (Metadata) / Geografinė paslauga (1) (Service Identification (1)) / Paslaugos kūrėjo kontaktas (2) (Point of Contact (2)) / Kontaktinė informacija (Contact Information)
Adresas (Address):

Adresas (Address)

Metaduomenys (Metadata) / Geografinė paslauga (1) (Service Identification (1)) / Paslaugos kūrėjo kontaktas (2) (Point of Contact (2)) / Kontaktinė informacija (Contact Information) / Adresas (Address)
Pristatymo vieta (Delivery point): Lvivo g. 25-101
Miestas (City): Vilnius
Pašto indeksas (Postal Code): LT-09320
Šalis (Country): Lietuva
El. paštas (Electronic Mail Address): info@registrucentras.lt
Telefonas (Phone):

Telefonas (Phone)

Metaduomenys (Metadata) / Geografinė paslauga (1) (Service Identification (1)) / Paslaugos kūrėjo kontaktas (2) (Point of Contact (2)) / Kontaktinė informacija (Contact Information) / Telefonas (Phone)
Telefono numeris (Voice): (8 5) 268 8262
Tiesioginė prieiga (Online Resource): www.registrucentras.lt
Raktažodžiai (1) (Descriptive Keywords (1)): Cadastral parcels
Raktažodžiai (2) (Descriptive Keywords (2)): infoMapAccessService
Raktažodžiai (3) (Descriptive Keywords (3)): WMS
Raktažodžiai (4) (Descriptive Keywords (4)): INSPIRE
Raktažodžiai (5) (Descriptive Keywords (5)): ViewService
Raktažodžiai (6) (Descriptive Keywords (6)): infoMapAccessService
Raktažodžiai (7) (Descriptive Keywords (7)): Kadastriniai sklypai
Raktažodžiai (8) (Descriptive Keywords (8)): Nekilnojamojo turto kadastras
Raktažodžiai (9) (Descriptive Keywords (9)): Cadastral parcels
Raktažodžiai (10) (Descriptive Keywords (10)): Real property cadastre
Raktažodžio Tipas (Keyword Type): Tema (Theme)
Geografinės paslaugos tipas (Service Type): view
Kategorija (Category): invocable
Paslaugos kokybė (Quality of Service):

Kokybės informacija (1) (Quality Information (1))

Metaduomenys (Metadata) / Geografinė paslauga (1) (Service Identification (1)) / Kokybės informacija (1) (Quality Information (1))
Kriterijus (Criteria): availability
Aprašas (Description): Procentinė laiko dalis per ketvirtį, kurią paslauga yra teikiama (Percent of time per a quarter when the service is available)
Reikšmė (Value): 99
Vienetas (Unit): %

Kokybės informacija (2) (Quality Information (2))

Metaduomenys (Metadata) / Geografinė paslauga (1) (Service Identification (1)) / Kokybės informacija (2) (Quality Information (2))
Kriterijus (Criteria): performance
Aprašas (Description): Laikas, per kurį gali būti apdorota erdvinių duomenų paslaugai pateikta užklausa: įprastomis aplinkybėmis pirmo atsako į paieškos paslaugos užklausą siuntimo trukmė (The response time for sending the initial response to a discovery service reque)
Reikšmė (Value): 3
Vienetas (Unit): s

Kokybės informacija (3) (Quality Information (3))

Metaduomenys (Metadata) / Geografinė paslauga (1) (Service Identification (1)) / Kokybės informacija (3) (Quality Information (3))
Kriterijus (Criteria): performance
Aprašas (Description): Įprastomis aplinkybėmis pirmojo atsako į 470 kilobaitų (pvz., 800 × 600 pikselių , spalvos intensyvumas 8 bitai) paveikslėlio užklausą „pateikti žemėlapį“ (Get Map) siuntimo peržiūros paslaugai trukmė (The response time for sending the initial response to a Get Map Request to a view service).
Reikšmė (Value): 5
Vienetas (Unit): s

Kokybės informacija (4) (Quality Information (4))

Metaduomenys (Metadata) / Geografinė paslauga (1) (Service Identification (1)) / Kokybės informacija (4) (Quality Information (4))
Kriterijus (Criteria): capacity
Aprašas (Description): Mažiausias vienu metu apdorojamų peržiūros paslaugos užklausų skaičius, tenkinant paslaugų kokybės našumo reikalavimą (The minimum number of simultaneous service requests to a view service to be served in accordance with the quality of service performance criterion)
Reikšmė (Value): 20
Vienetas (Unit): 1/s
Sąsajos tipas (Coupling Type): Tvirtas (Tight)
Turi operacijas (Contains Operations):

Turi operacijas (1) (Contains Operations (1))

Metaduomenys (Metadata) / Geografinė paslauga (1) (Service Identification (1)) / Turi operacijas (1) (Contains Operations (1))
Operacijos pavadinimas (Operation Name): GetCapabilities
Paskirstyta kompiuterinė platforma (DCP): WebServices (WebServices)
Geografinės paslaugos prieigos vieta (Connection Point): https://www.inspire-geoportal.lt/geoserver/cp/wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetCapabilities

Turi operacijas (2) (Contains Operations (2))

Metaduomenys (Metadata) / Geografinė paslauga (1) (Service Identification (1)) / Turi operacijas (2) (Contains Operations (2))
Operacijos pavadinimas (Operation Name): GetMap
Paskirstyta kompiuterinė platforma (DCP): WebServices (WebServices)
Geografinės paslaugos prieigos vieta (Connection Point): https://www.inspire-geoportal.lt/geoserver/cp/wms?

Turi operacijas (3) (Contains Operations (3))

Metaduomenys (Metadata) / Geografinė paslauga (1) (Service Identification (1)) / Turi operacijas (3) (Contains Operations (3))
Operacijos pavadinimas (Operation Name): GetFeatureInfo
Paskirstyta kompiuterinė platforma (DCP): WebServices (WebServices)
Geografinės paslaugos prieigos vieta (Connection Point): https://www.inspire-geoportal.lt/geoserver/cp/wms?
Apribojimai (Resource Constraints):

Teisiniai apribojimai (1) (Legal Constraints (1))

Metaduomenys (Metadata) / Geografinė paslauga (1) (Service Identification (1)) / Teisiniai apribojimai (1) (Legal Constraints (1))
Naudojimo ribotumas (Use Limitation): Nenaudotina komercijai
Prieigos apribojimai (Access Constraints): Autoriaus teisės (Copyright)
Naudojimo apribojimai (Use Constraints): Licencija (License)
Kiti apribojimai (Other Constraints): -
Paslaugos priežiūra (Resource Maintenance):

Paslaugos priežiūra (1) (Resource Maintenance (1))

Metaduomenys (Metadata) / Geografinė paslauga (1) (Service Identification (1)) / Paslaugos priežiūra (1) (Resource Maintenance (1))
Priežiūros ir atnaujinimo periodiškumas (Maintenance And Update Frequency):
Duomenų platinimo informacija (Distribution Information):

Duomenų platinimo informacija (Distribution Information)

Metaduomenys (Metadata) / Duomenų platinimo informacija (Distribution Information)
Platinimo būdai (Transfer Options):

Platinimo būdai (1) (Transfer Options (1))

Metaduomenys (Metadata) / Duomenų platinimo informacija (Distribution Information) / Platinimo būdai (1) (Transfer Options (1))
Tiesioginė prieiga (On Line): https://www.inspire-geoportal.lt/geoserver/cp/wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetCapabilities.
Platinimo formatas (Distribution Format):

Platinimo formatas (1) (Distribution Format (1))

Metaduomenys (Metadata) / Duomenų platinimo informacija (Distribution Information) / Platinimo formatas (1) (Distribution Format (1))
Formato pavadinimas (Name): wms
Formato versija (Version): 1.3.0
Duomenų kokybės informacija (Data Quality Information):

Duomenų kokybės informacija (1) (Data Quality Information (1))

Metaduomenys (Metadata) / Duomenų kokybės informacija (1) (Data Quality Information (1))
Apimtis (Scope):

Apimtis (Scope)

Metaduomenys (Metadata) / Duomenų kokybės informacija (1) (Data Quality Information (1)) / Apimtis (Scope)
Apimties lygmuo (Level): Paslauga (Service)
Ataskaita (Report):

Srities nuoseklumas (1) (Domain consistency (1))

Metaduomenys (Metadata) / Duomenų kokybės informacija (1) (Data Quality Information (1)) / Srities nuoseklumas (1) (Domain consistency (1))
Rezultatai (Result):

Atitikimo rezultatai (1) (Conformance Result (1))

Metaduomenys (Metadata) / Duomenų kokybės informacija (1) (Data Quality Information (1)) / Srities nuoseklumas (1) (Domain consistency (1)) / Atitikimo rezultatai (1) (Conformance Result (1))
Specifikacija (Specification):

Specifikacija (Specification)

Metaduomenys (Metadata) / Duomenų kokybės informacija (1) (Data Quality Information (1)) / Srities nuoseklumas (1) (Domain consistency (1)) / Atitikimo rezultatai (1) (Conformance Result (1)) / Specifikacija (Specification)
Pavadinimas (Title): Kadastriniai sklypai (INSPIRE peržiūros paslauga)
Data (Date):

Data (Date)

Metaduomenys (Metadata) / Duomenų kokybės informacija (1) (Data Quality Information (1)) / Srities nuoseklumas (1) (Domain consistency (1)) / Atitikimo rezultatai (1) (Conformance Result (1)) / Specifikacija (Specification) / Data (Date)
Data (Date): 2014-09-29
Datos tipas (Date Type): Publikavimas (Publication)
Paaiškinimas (Explanation): Kadastriniai sklypai (INSPIRE peržiūros paslauga)
Patvirtinimas (Pass): Taip (true)