.

Profilis: Nacionalinis (Duomenys)

Metaduomenų peržiūra / Metadata preview

ORT10LT – Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:10 000 skaitmeninis rastrinis ortofotografinis žemėlapis (2016 m.)
ORT10LT – digital raster ortophoto map at scale 1:10 000 of the Republic of Lithuania (2016)

Metaduomenys (Metadata)

Metaduomenys (Metadata)
Bylos identifikatorius (File Identifier): {345BE178-22EE-4D2B-A9AF-CFA7B0C245D3}
Metaduomenų kalba (Metadata Language): lit
Metaduomenų koduotė (Metadata Character Set): utf8 (utf8)
Hierarchinis lygmuo (Hierarchy Level): Duomenų rinkinys (Dataset)
Metaduomenų kūrėjo kontaktas (Metadata Contact):

Metaduomenų kūrėjo kontaktas (1) (Metadata Contact (1))

Metaduomenys (Metadata) / Metaduomenų kūrėjo kontaktas (1) (Metadata Contact (1))
Organizacijos pavadinimas (Organisation Name): VĮ „GIS-Centras“ (State Enterprise “GIS-Centras”)
Vaidmuo (Role): Kontaktinis asmuo (Point of contact)
Kontaktinė informacija (Contact Information):

Kontaktinė informacija (Contact Information)

Metaduomenys (Metadata) / Metaduomenų kūrėjo kontaktas (1) (Metadata Contact (1)) / Kontaktinė informacija (Contact Information)
Adresas (Address):

Adresas (Address)

Metaduomenys (Metadata) / Metaduomenų kūrėjo kontaktas (1) (Metadata Contact (1)) / Kontaktinė informacija (Contact Information) / Adresas (Address)
Miestas (City): Vilnius
Pašto indeksas (Postal Code): 08109
Šalis (Country): Lietuva
El. paštas (Electronic Mail Address): info@gis-centras.lt
Tiesioginė prieiga (Online Resource): http://www.gis-centras.lt
Metaduomenų data (Date Stamp): 2021-02-11
Metaduomenų standarto pavadinimas (Metadata Standard Name): LT/NMDP ISO19115:2007
Metaduomenų standarto versija (Metadata Standard Version): 1.2
Kalbų nuostatos (Locale):

Kalbų nuostatos (1) (Locale (1))

Metaduomenys (Metadata) / Kalbų nuostatos (1) (Locale (1))
Papildomos kalbos kodas (Language Code): Anglų (English)
Simbolių koduotė (Character Encoding): utf8 (utf8)
Identifikatorius (ID) (Identifier (ID)): en
Erdvinio vaizdavimo informacija (Spatial Representation Info):

Rastrinis erdvinių duomenų vaizdavimas (1) (Grid Spatial Representation (1))

Metaduomenys (Metadata) / Rastrinis erdvinių duomenų vaizdavimas (1) (Grid Spatial Representation (1))
Dimensijų skaičius (Number of Dimensions): 2
Celės geometrija (Cell Geometry): Plotas (Area)
Transformavimo parametrų buvimas (Transformation Parameter Availability): Ne (false)
Referencinės sistemos identifikatorius (Reference System Information): LKS-94
Duomenų identifikavimas (Identification Information):

Duomenų resursas (1) (Data Identification (1))

Metaduomenys (Metadata) / Duomenų resursas (1) (Data Identification (1))
Aprašas (Citation):

Aprašas (Citation)

Metaduomenys (Metadata) / Duomenų resursas (1) (Data Identification (1)) / Aprašas (Citation)
Pavadinimas (Title): ORT10LT – Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:10 000 skaitmeninis rastrinis ortofotografinis žemėlapis (2016 m.) (ORT10LT – digital raster ortophoto map at scale 1:10 000 of the Republic of Lithuania (2016))
Sutrumpintas pavadinimas (Alternate Title): ORT10LT-2016 (ORT10LT-2016)
Data (Date):

Data (Date)

Metaduomenys (Metadata) / Duomenų resursas (1) (Data Identification (1)) / Aprašas (Citation) / Data (Date)
Data (Date): 2016-10-21
Datos tipas (Date Type): Publikavimas (Publication)
Unikalus ištekliaus identifikatorius (Unique Resource Identifier): {13A71741-C119-4937-A992-0D15C8DE8384}
Duomenų resurso kalba (Dataset Language): eng
Duomenų resurso tema (Topic Category): Vaizdiniai / pagrindiniai žemėlapiai ir (arba) žemės danga (Imagery and Base Maps)
Erdvinė rezoliucija (Spatial Resolution): 10000
Santrauka (Abstract): Parsisiuntimo paslauga - Lietuvos skaitmeninis ortofotografinis M 1:10000 žemėlapis ORT10LT yra sudarytas 2016 metų aeronuotraukų pagrindu ir apima dalį Lietuvos Respublikos teritorijos. Likusios teritorijos žemėlapiai sudaryti 2015, 2017 metų aeronuotraukų pagrindu. (Download service - Lithuanian Digital Raster Orthophotographic Map ORT10LT at Scale 1:10000 is created during the period of 2016 on the background of aerial photography. The maps of the remaining territory are based on aerial photographs of 2015 and 2017.)
Tikslas (Purpose): Ortofotografiniai žemėlapiai, kaip kartografinis pagrindas, naudojami kuriant valstybės kadastrus, registrus, sudarant bei atnaujinant erdvinius duomenų rinkinius, vykdant žemės reformą ir teritorijų planavimo darbus bei sprendžiant kitus uždavinius. Reikalavimas kas penkerius metus atnaujinti ortofotografinius žemėlapius yra numatytas Geodezijos ir kartografijos įstatyme (Žin., 2001, Nr. 62-2226; 2010, Nr. 54-2649). (ORT10LT)
Erdvinio vaizdavimo tipas (Spatial Representation Type): Tinklelis (GRID) (Grid)
Resurso kūrėjo kontaktas (Point of Contact):

Resurso kūrėjo kontaktas (1) (Point of Contact (1))

Metaduomenys (Metadata) / Duomenų resursas (1) (Data Identification (1)) / Resurso kūrėjo kontaktas (1) (Point of Contact (1))
Organizacijos pavadinimas (Organisation Name): Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos (National Land Service under the Ministry of Agriculture)
Vaidmuo (Role): Autorius (Author)
Kontaktinė informacija (Contact Information):

Kontaktinė informacija (Contact Information)

Metaduomenys (Metadata) / Duomenų resursas (1) (Data Identification (1)) / Resurso kūrėjo kontaktas (1) (Point of Contact (1)) / Kontaktinė informacija (Contact Information)
Adresas (Address):

Adresas (Address)

Metaduomenys (Metadata) / Duomenų resursas (1) (Data Identification (1)) / Resurso kūrėjo kontaktas (1) (Point of Contact (1)) / Kontaktinė informacija (Contact Information) / Adresas (Address)
Miestas (City): Vilnius
Pašto indeksas (Postal Code): 01103
Šalis (Country): Lietuva
El. paštas (Electronic Mail Address): nzt@nzt.lt
Tiesioginė prieiga (Online Resource): http://www.nzt.lt
Aprėptis (Extent):

Aprėptis (1) (Extent (1))

Metaduomenys (Metadata) / Duomenų resursas (1) (Data Identification (1)) / Aprėptis (1) (Extent (1))
Geografinis padengimas (Geographic Element):

Geografinis ribojantis karkasas (1) (Geographic Bounding Box (1))

Metaduomenys (Metadata) / Duomenų resursas (1) (Data Identification (1)) / Aprėptis (1) (Extent (1)) / Geografinis ribojantis karkasas (1) (Geographic Bounding Box (1))
Vakarų ribojanti koordinatė (West Bound Longitude): 21.9569
Rytų ribojanti koordinatė (East Bound Longitude): 26.3682
Pietų ribojanti koordinatė (South Bound Latitude): 53.8902
Šiaurės ribojanti koordinatė (North Bound Latitude): 56.0547
Laiko aprėptis (Temporal Element): 2016-04-15 - 2016-06-02
Būklė (Status): Tebekuriamas (Under development)
Iliustracija (Graphic Overview):

Iliustracija (1) (Graphic Overview (1))

Metaduomenys (Metadata) / Duomenų resursas (1) (Data Identification (1)) / Iliustracija (1) (Graphic Overview (1))
Bylos pavadinimas (Interneto nuoroda) (File Name (Internet Link)): http://www.geoportal.lt/download/Matadata/Images/NZT/ort10lt_2016/image.png
Bylos tipas (File Type): PNG

Iliustracija (2) (Graphic Overview (2))

Metaduomenys (Metadata) / Duomenų resursas (1) (Data Identification (1)) / Iliustracija (2) (Graphic Overview (2))
Bylos pavadinimas (Interneto nuoroda) (File Name (Internet Link)): http://www.geoportal.lt/download/Matadata/Images/NZT/ort10lt_2016/image2.png
Bylos tipas (File Type): PNG
Raktažodžiai (1) (Descriptive Keywords (1)): Ortografinis vaizdas (Orthoimagery)
Raktažodžiai (2) (Descriptive Keywords (2)): ortofotgrafinis vaizdas
Raktažodžiai (3) (Descriptive Keywords (3)): aeronuotrauka
Raktažodžiai (4) (Descriptive Keywords (4)): rastras
Raktažodžiai (5) (Descriptive Keywords (5)): ORT10LT
Raktažodžiai (6) (Descriptive Keywords (6)): ortofoto
Raktažodžiai (7) (Descriptive Keywords (7)): ortofoto žemėlapis
Raktažodžiai (8) (Descriptive Keywords (8)): 10000
Raktažodžiai (9) (Descriptive Keywords (9)): ORT10LT 2016
Raktažodžiai (10) (Descriptive Keywords (10)): ORT10LT 2015
Raktažodžiai (11) (Descriptive Keywords (11)): Nuotolinių tyrimų duomenys
Raktažodžiai (12) (Descriptive Keywords (12)): Remote sensing data
Raktažodžiai (13) (Descriptive Keywords (13)): Ortografinis vaizdas (Orthoimagery)
Raktažodžio Tipas (1) (Keyword Type (1)): Tema (Theme)
Raktažodžio Tipas (2) (Keyword Type (2)): Tema (Theme)
Duomenų apribojimai (Resource Constraints):

Teisiniai apribojimai (1) (Legal Constraints (1))

Metaduomenys (Metadata) / Duomenų resursas (1) (Data Identification (1)) / Teisiniai apribojimai (1) (Legal Constraints (1))
Naudojimo apribojimai (Use Constraints): Licencija (License)
Duomenų priežiūra (Resource Maintenance):

Duomenų priežiūra (1) (Resource Maintenance (1))

Metaduomenys (Metadata) / Duomenų resursas (1) (Data Identification (1)) / Duomenų priežiūra (1) (Resource Maintenance (1))
Priežiūros ir atnaujinimo periodiškumas (Maintenance And Update Frequency): Neplanuojamas (Not planned)
Duomenų platinimo informacija (Distribution Information):

Duomenų platinimo informacija (Distribution Information)

Metaduomenys (Metadata) / Duomenų platinimo informacija (Distribution Information)
Platinimo formatas (Distribution Format):

Platinimo formatas (1) (Distribution Format (1))

Metaduomenys (Metadata) / Duomenų platinimo informacija (Distribution Information) / Platinimo formatas (1) (Distribution Format (1))
Formato pavadinimas (Name): TIFF, MrSID
Formato versija (Version): -
Platintojas (Distributor):

Platintojas (1) (Distributor (1))

Metaduomenys (Metadata) / Duomenų platinimo informacija (Distribution Information) / Platintojas (1) (Distributor (1))
Platintojo kontaktai (Distributor Contact):

Platintojo kontaktai (Distributor Contact)

Metaduomenys (Metadata) / Duomenų platinimo informacija (Distribution Information) / Platintojas (1) (Distributor (1)) / Platintojo kontaktai (Distributor Contact)
Organizacijos pavadinimas (Organisation Name): VĮ „GIS-Centras“ (SE "GIS-Centras")
Vaidmuo (Role): Platintojas (Distributor)
Kontaktinė informacija (Contact Information):

Kontaktinė informacija (Contact Information)

Metaduomenys (Metadata) / Duomenų platinimo informacija (Distribution Information) / Platintojas (1) (Distributor (1)) / Platintojo kontaktai (Distributor Contact) / Kontaktinė informacija (Contact Information)
Adresas (Address):

Adresas (Address)

Metaduomenys (Metadata) / Duomenų platinimo informacija (Distribution Information) / Platintojas (1) (Distributor (1)) / Platintojo kontaktai (Distributor Contact) / Kontaktinė informacija (Contact Information) / Adresas (Address)
Miestas (City): Vilnius
Pašto indeksas (Postal Code): 08109
Šalis (Country): Lietuva
El. paštas (Electronic Mail Address): info@gis-centras.lt
Tiesioginė prieiga (Online Resource): http://www.gis-centras.lt
Duomenų kokybės informacija (Data Quality Information):

Duomenų kokybės informacija (1) (Data Quality Information (1))

Metaduomenys (Metadata) / Duomenų kokybės informacija (1) (Data Quality Information (1))
Apimtis (Scope):

Apimtis (Scope)

Metaduomenys (Metadata) / Duomenų kokybės informacija (1) (Data Quality Information (1)) / Apimtis (Scope)
Apimties lygmuo (Level): Duomenų rinkinys (Dataset)
Istorija (Lineage): Nacionalinė žemės tarnyba, kaip valstybinių erdvinių duomenų valdytoja, 2015–2017 metais vykdo Lietuvos Respublikos teritorijos ortofotografinių žemėlapių atnaujinimo darbus. Ortofotografiniai žemėlapiai sudaromi naudojant LR teritorijos aerofotografines nuotraukas, gautas fotografuojant žemės paviršiaus dalis lėktuve įtaisyta skaitmenine aerofotokamera. (-)
Ataskaita (Report):

Srities nuoseklumas (1) (Domain consistency (1))

Metaduomenys (Metadata) / Duomenų kokybės informacija (1) (Data Quality Information (1)) / Srities nuoseklumas (1) (Domain consistency (1))
Rezultatai (Result):

Atitikimo rezultatai (1) (Conformance Result (1))

Metaduomenys (Metadata) / Duomenų kokybės informacija (1) (Data Quality Information (1)) / Srities nuoseklumas (1) (Domain consistency (1)) / Atitikimo rezultatai (1) (Conformance Result (1))
Specifikacija (Specification):

Specifikacija (Specification)

Metaduomenys (Metadata) / Duomenų kokybės informacija (1) (Data Quality Information (1)) / Srities nuoseklumas (1) (Domain consistency (1)) / Atitikimo rezultatai (1) (Conformance Result (1)) / Specifikacija (Specification)
Pavadinimas (Title): - (-)
Data (Date):

Data (Date)

Metaduomenys (Metadata) / Duomenų kokybės informacija (1) (Data Quality Information (1)) / Srities nuoseklumas (1) (Domain consistency (1)) / Atitikimo rezultatai (1) (Conformance Result (1)) / Specifikacija (Specification) / Data (Date)
Data (Date): 2015-10-12
Datos tipas (Date Type): Revizija (Revision)
Paaiškinimas (Explanation): - (-)
Patvirtinimas (Pass): Ne (false)