TOPD NAUJIENOS
Atgal

Atnaujintas el. TOPD paslaugos funkcionalumas

Nauja paraiškų panaikinimo funkcija

Patogesniam naudojimui, patobulintas el. TOPD paslaugos funkcionalumas, padidinta greitaveika bei įdiegtos naujos funkcijos. Viena iš jų - galimybė geodezininkams patiems išsitrinti paraiškas.

Panaikinimo funkcija aktyvi skiltyje „Pateiktos paraiškos".

Tikrinamos, derinamos ar atmestos paraiškos ir toliau naikinamos tik su pasirašytais prašymais iš geodezininko bei savivaldybės (jeigu tai inžinerinių tinklų planas, reikalingas prašymas ir iš inžinerinių tinklų tvarkytojo).

Prašymus siųskite el. paštu: topd@gis-centras.lt.

 

El. TOPD paslaugos tikrintojams ir derintojams ištrintos paraiškos nebebus rodomos skiltyse „Laukiami sprendimo", „Sutikta" ir „Atmesta".  Jos bus rodomos sugeneravus MS Excel ataskaitą ,

arba filtravimu pagal paraiškos būklę. Ši filtravimo funkcija įdiegta visose  „Laukiami sprendimo", „Sutikta" ir „Atmesta" skiltyse.

 

Atnaujintas tikrintojų ir derintojų aplinkos funkcionalumas

Tikrintojų ir derintojų aplinkoje patobulintas paraiškų sąrašo atvaizdavimas. Skiltyse „Laukiami sprendimo", „Sutikta" ir „Atmesta", paspaudus ant bet kurios paraiškos, išsiskleidžia detali informacija.

Čia nurodomos visos sprendimus atliekančios organizacijos ir jų priimti sprendimai. Taip pat pateikiama informacija apie sugeneruotus ar organizacijos pateiktus duomenis, kuriuos galima atsisiųsti.

 

 

 

Patobulinta navigacija paraiškų tikrinimo/derinimo procese:

„Laukiami sprendimo" skiltyje tikrintojas ar derintojas priima sprendimus .

                      Kai priimamas teigiamas sprendimas , paraiška perkeliama į skiltį „Sutikta" iki kol visi kiti tikrintojai/derintojai priims sprendimus.

                      Kai priimamas neigiamas sprendimas , ji patenka į „Atmesta" skiltį iki kol visi kiti tikrintojai/derintojai priims sprendimus bei geodezininkas pakartotinai pateiks duomenis.

  Kai visi tikrintojai ir derintojai priima teigiamą sprendimą, paraiška perkeliama į „Suderintos paraiškos" skiltį. Šioje skiltyje pasiekiama informacija apie paraiškas, kurių derinimo procese dalyvavo Organizacija ir kurioms užbaigtas derinimo procesas bei suteiktas unikalus numeris.

Šias paraiškas galima išsifiltruoti pagal du filtrus: „Paraiškos Nr." ir „Unikalus Nr."

Organizacijos derintų/tikrintų paraiškų informaciją galima pasiekti sugeneravus MS Excel ataskaitą .