KONKURSAI

A.Kapočiūno premija už aplinkos problemų žemėlapį

 

Paraiškos teikiamos iki 2020 metų lapkričio 15 dienos 24 valandos.

Pretenduoti gali nuolatiniai Lietuvos gyventojai, pateikę paraišką Lietuvos kartografų draugijai (toliau – LKD).

Premijos dydis – 500 Eur. Ji skiriama kiekvienų metų rudenį už profesionaliai parengtą originalų kartografinį kūrinį (žemėlapį, žemėlapių seriją ar atlasą; toliau – Kūrinys), kuris gali tiesiogiai ar netiesiogiai (pavyzdžiui, per poveikį rinkėjams) padėti pagerinti valstybės ir (arba) verslo organizacijų aplinkosaugos politiką ar plėtros strategijas

Konkurso sąlygos:

  1. Galimos temos  – pasaulinio klimato atšilimo poveikis; plėtros ir industrializacijos poveikis (miškams, rūšių įvairovei, vandens ir oro kokybei, žmonių sveikatai); kitos aktualios aplinkos problemos; problemų sprendimo priemonės; priemonių poveikio vertinimas. 
  2. Geografiniai duomenys turi būti patikimi, nurodyti jų šaltiniai; tikslumas turi atitikti žemėlapio idėją.
  3. Turi būti tinkamai užpildyta ir pasirašyta paraiškos forma, kurioje pateikta nuoroda į Kūrinio kopiją internete (vektorinę arba/ir rastrinę ne mažesne nei 300 dpi raiška).
  4. Taisyklinga kartografinė vizualizacija (žemėlapio sutartinių ženklų sistema), atitinkanti žemėlapio perteikiamą žinią, pateikta legenda;.
  5. Pareiškėjas turi turėti visas teises naudoti ir perduoti LKD visą Kūriniui panaudotą trečiųjų šalių informaciją. Pareiškėjas turi sutikti leisti visiems neatlygintinai atsisiųsti Kūrinį (spaudinį – spaudai tinkamos kokybės).

 

Pateiktų Kūrinių vertinimo kriterijai:

  1. Poveikis (aiškiai išreikštas tikslas ir žemėlapio praktinė vertė) – 40%.  
  2. Duomenų kokybė (patikimumas, išsamumas, tikslumas, atitinkantys žemėlapio tikslą) – 30%.
  3. Kartografinio vaizdo kokybė (aiškumas, semantinis taisyklingumas, estetika, stilius) – 30%.

 

Paraiška siunčiama adresu lietuvoskartografija@gmail.com  

Paraiškos forma 

 

Premijuotas Kūrinys pristatomas Lietuvos žiniasklaidoje, Lietuvos kartografų draugijos interneto svetainėse, žemėlapių galerijoje 100lietuvoszemelapiu.lt, Andriaus Kapočiūno interneto svetainėse LithuanianMaps.com ir NewYorkMapSociety.org.

 

Informacija apie premiją skelbiama Lietuvos kartografų draugijos interneto svetainėse ir platinama žiniasklaidai.