GKPIS PLĖTRA

Lietuvos geodezijos ir kartografijos pagrindas yra svarbi Lietuvos valstybės mokslo, technikos ir bendrosios kultūros dalis. Geodeziniai, kartografiniai, fotogrametriniai ir gravimetriniai duomenys tampriai susiję, todėl didžiausias efektyvumas gaunamas sudarant kompleksinę geoinformacinę sistemą.

 

Geodezinio pagrindo informacinė sistema projektuota ir vystyta atsižvelgiant į "Geodezinio pagrindo informacinės sistemos (GPIS) sukūrimo programą", patvirtintą Valstybinės geodezijos tarnybos 1995 metais. Darbai atlikti pagal sutartį, sudarytą tarp Vilniaus technikos universiteto Geodezijos instituto ir Valstybinės geodezijos tarnybos prie Statybos ir urbanistikos ministerijos. Bazinę programinę įrangą įsigyti, adaptuoti ir specialius programinius modulius parašyti padėjo AB "Alna".

 

1995 metais darbai atlikti pagal pirmąjį geodezinio pagrindo informacinės sistemos kūrimo etapą. Pirmajame etape buvo išspręsti pagrindiniai moksliniai panašių informacinių sistemų kūrimo uždaviniai, sudarytos geodezinio pagrindo informacinės sistemos sudėtinės dalys - atributinių ir geometrinių duomenų bazės (ADB ir GDB) bei skaitmeniniai žemėlapiai. Sistemos maketavimo metu papildomai buvo įtrauktos kelios svarbios duomenų bazės, GPIS išplečiant į GKPIS - geodezinio ir kartografinio pagrindo informacinę sistemą.

 

Geodezinio pagrindo informacinės sistemos vystymo pratęsimas atliktas 1996-1997 metais. Šiame etape daug dėmesio skirta geodezinio pagrindo informacinės sistemos normatyvinių dokumentų projektų parengimui. Pagrindiniai duomenų gavybos šaltiniai buvo įvairi geodezinio ir kartografinio vystymo ir tobulinimo medžiaga. Geometrinių duomenų bazių tvarkymui naudojamas MicroStation programų paketas, atributinių duomenų bazių vadybai ir geografinės analizės uždavinių sprendimui taikomas MGE_PC programų paketas. GKPIS buvo pristatyta tarptautinėse konferencijose.

 

2004-2005m. GKPIS vystymą pratęsė VĮ "GIS-Centras" GKPIS planimetrinio pagrindo informacija pradedama publikuoti naudojant šiuolaikines interneto technologijas - žemėlapių servisus. Naudojama ESRI ArcIMS technologija. Vartotojui suteikiama galimybė peržiūrėti žemėlapius su GKPIS informacija, naudojant standartines interneto naršykles. Išplėstas registruotam vartotojui prieinamas funkcionalumas:

  1. Atributinės informacijos peržiūra;

  2. Objektų paieška pagal kodą;

  3. Objektų paieška pagal geografinę padėtį (pvz.: savivaldybės teritorija, tam tikras atstumas nuo kelio ir pan.);

  4. Pasirinktų objektų parsisiuntimas SHAPE formatu, kurį palaiko didžioji dalis GIS ir CAD sistemų.

Geometrinės ir atributinės informacijos administravimui GKPIS duomenų bazėse naudojamas ArcGIS Desktop programinis paketas.