APIE GPDR

Svarbu! Pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. rugpjūčio 20 d. nutarimo Nr. 791 „Dėl Lietuvos valstybinės aukščių sistemos ir Lietuvos valstybinės sunkio sistemos" nuostatas nuo 2016 m. sausio 1 d. įsigalioja Lietuvos valstybinė aukščių sistema LAS07 (toliau – LAS07) ir Lietuvos valstybinė sunkio sistema LSS07 (toliau – LSS07). 

Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2015 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 1P-632-(1.3.) „Dėl perėjimo prie Lietuvos valstybinės aukščių sistemos LAS07 ir Lietuvos valstybinės sunkio sistemos LSS07 tvarkos aprašo bei Lietuvos teritorijos geoido modelio LIT15G patvirtinimo" patvirtintas Perėjimo prie Lietuvos valstybinės aukščių sistemos LAS07 ir Lietuvos valstybinės sunkio sistemos LSS07 tvarkos aprašas. Su aprašu galima susipažinti čia.

Pavienių žemės paviršiaus taškų aukščiams perskaičiuoti sukurtos trys kompiuterinės programos, kurias galite atsiųsti iš Lietuvos erdvinės informacijos portalo:

1. xyH772BLH07 – skirta žemės paviršiaus taškų aukščių sistemai keisti kai žinomos taškų LKS 94 plokštuminės koordinatės

2. BLH772xyH07 – skirta žemės paviršiaus taškų aukščių sistemai keisti kai žinomos taškų LKS 94 elipsoidinės koordinatės

3. bigxyh77h07 - dideliems žemės paviršiaus taškų masyvams (pvz.: LiDAR matavimų rezultatams) apdoroti perskaičiuojant normalinius aukščius iš BAS 77 sistemos į LAS07 sistemą sukurta „batch" tipo elektroninė skaičiuoklė bigxyh77h07.exe

 

Su programėlių naudojimosi instrukcija galite susipažinti čia.

 

BAS772LAS07 – Web aplikacija, skirta žemės paviršiaus taškų aukščių sistemai keisti kai žinomos taškų LKS 94 elipsoidinės arba plokštuminės koordinatės. Web aplikacija galite pasinaudoti šioje www.geoportal.lt srityje.

 

Lietuvos erdvinės informacijos portale taip pat galite atsisiųsti Lietuvos Respublikos teritorijos geoido modelį LIT15G, kuris susietas su LAS07. Geoido modelį galite atsisiųsti duomenų paieškoje įvedę frazę LIT15G. Geoido modelį galėsite atsisiųsti 7 skirtingais formatai.

 

GKPIS yra visuma kompiuterinių ir programinių priemonių Lietuvos geodezinio pagrindo informacijai kaupti, tvarkyti ir pateikti vartotojams. Šioje teminėje srityje pateikiama informacija apie GKPIS kilmę, paskirtį, duomenų bazių struktūrą ir turinį, skaitmeninius žemėlapius ir el. paslaugas. Taip pat čia Jūs galite peržiūrėti bei atsisiųsti GKPIS erdvinių duomenų rinkinius.

Paveikslas 1

Paveikslas 2

Paveikslas 3

GKPIS interneto svetainė nuo 2012 m. veikia kaip Lietuvos erdvinės informacijos portalo teminė sritis ir yra pasiekiama adresais: www.gkpis.lt, www.geoportal.lt/gkpis.

Šioje teminėje srityje Jūs galite peržiūrėti, naudotis GKPIS erdviniais duomenų rinkiniais, atsisiųsti geodezinių punktų krokius www.geoportal.lt žemėlapių naršyklėje. Jūs taip pat galite užsisakyti ir atsisiųsti GKPIS erdvinius duomenis naudodamiesi www.geoportal.lt priemonėmis.

 

Norėdami peržiūrėti GKPIS duomenis, teminės srities pradiniame puslapyje spauskite Peržiūrėkite GKPIS erdvinius duomenis žemėlapių naršyklėje arba GKPIS duomenys skiltyje prie pasirinktų duomenų spauskite Rodyti žemėlapyje.

Norėdami atsisiųsti GKPIS duomenis, teminės srities skiltyje GKPIS duomenys prie pasirinkto formato duomenų spauskite Užsakyti.

 

GKPIS teminėje srityje Jūs rasite: bendros informacijos apie informacinę sistemą, jos vystymą, GKPIS erdvinius duomenų rinkinius, taip pat naujienas, forumą, DUK sritį.

Kaip efektyviai naudotis GKPIS erdviniais duomenis, atsisiųsti geodezinių punktų krokius galite sužinoti žemiau pateiktame pradžiamokslyje - geodezinio kartografinio pagrindo duomenų naudojimas.