DUOMENYS GEODEZININKAMS

Per geoportal.lt teikiami įvairūs geodezininko darbui reikalingi erdvinių duomenų rinkiniai:

  • Laisva valstybinė žemė;
  • SŽNS - specialiųjų žemės naudojimo sąlygų erdvinių duomenų rinkinys;
  • Saugomų teritorijų kadastro duomenų rinkinys;
  • Gamtos paveldo objektai;

Šiuos ir kitus duomenų rinkinius galite rasti per erdvinių duomenų paiešką: geoportal.lt duomenų paieška.