Aprašymas

GMES

GMES

 

Globali aplinkos ir saugumo stebėsenos sistema (toliau – GMES) yra Žemės stebėsenos iniciatyva, kuriai vadovauja Europos Sąjunga (ES) ir kuri įgyvendinama bendradarbiaujant su valstybėmis narėmis ir Europos kosmoso agentūra (EKA). Jos pagrindinis tikslas – kontroliuojant ES teikti informavimo paslaugas, kurių dėka sudaroma prieiga prie tikslių aplinkos ir saugumo sričių duomenų ir kurios skirtos tenkinti vartotojų poreikius. Tuo pačiu metu taikant GMES turėtų būti kaip galima geriau išnaudotos inovacijų politikos galimybės pramonėje, mokslinių tyrimų ir technologijų plėtros galimybės Žemės stebėjimo srityje. GMES turėtų būti, be kita ko, pagrindinis paramos biologinės įvairovės bei ekosistemų valdymui ir klimato kaitos švelninimui bei prisitaikymui prie jos įrankis.

 

 

2010 m. rugsėjo 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos REGLAMENTAS (ES) Nr. 911/2010  dėl Europos Žemės stebėsenos programos (GMES) ir jos pradinės praktinės veiklos 2011–2013 m.

 

Atsakingi asmenys GMES darbo grupių veiklose:

GMES Partnerių tarybos ir GMES komiteto atstovas – S.Urbanas 

GMES naudotojų forumo atstovas – L.Stoškus (Aplinkos apsaugos agentūra)