Pagalba lietuviškai

Tvarkyti resursus

Kaip atlikti dokumentų paiešką? #

 1. Pasirinktie paieškos filtrą (us):
 • Dokumento antraštė
 • Metaduomenų tipas
 • Dokumento savininkas
 • Erdvinių duomenų teikėjas
 • Profilis
 • Resurso kategorija
 • Aktualus
 • Patvirtinimo statusas
 • Publikavimo metodas
 • Protokolo tipas
 • Data
 • Prieigos apribojimas grupėms
 • Prieigos apribojimas organizacijoms
 • Paieškos grupė
 • Aplankas
 • Dokumento UUID
 • Tinklapio UUID
 1. Spauskite mygtuką „Ieškoti“.

 

Kaip pradėti kurti geoproduktą? #

Rezultatų lange spauskite mygtuką „Kurti geoproduktą“ .

 

Kaip peržiūrėti dokumento metaduomenis? #

Rezultatų lange spauskite mygtuką „Rodyti metaduomenis“ .

 

Kaip atsisiųsti dokumentą? #

Rezultatų lange spauskite mygtuką „Atsisiųsti“  .

  

Kaip redaguoti metaduomenų dokumentą? #

Rezultatų lange spauskite mygtuką „Redaguoti metaduomenis redaktoriumi“ .

 

Kaip ištrinti dokumentą? #

Rezultatų lange spauskite mygtuką „Naikinti“ .

 

Kaip apriboti dokumentų prieigą grupėms ir organizacijoms? #

 1. Rezultatų lange spauskite mygtuką „Vaizduoti dokumento teises“ .
 2. Stulpelyje „Teisės“ pažymėkite grupes ir organizacijas, kurios galės naudotis pasirinktu dokumentu.
 3. Spauskite mygtuką „Saugoti“.

 

Kaip sukurti kito profilio dokumentą? #

Rezultatų lange spauskite mygtuką „Kurti kitą profilį“ .

 

Kaip panaikinti sąsajas tarp dokumentų? #

Rezultatų lange spauskite mygtuką „Naikinti sąsajas tarp šių dokumentų“ .

 

Kaip surasti sujungtus dokumentus? #

Rezultatų lange spauskite mygtuką „Atvaizduoti sujungtus dokumentus“ .

 

Kaip peržiūrėti paslaugos URL adreso tikrinimo istoriją? #

Rezultatų lange spauskite mygtuką „Paslaugos URL adreso tikrinimo istorija“ .

 

Kaip iš tinklo šaltinio surinkti metaduomenis? #

 1. Rezultatų lange spauskite mygtuką „Sinchronizuoti turinį“ .
 2. Informaciniame pranešime „Tęsti pasirinktų šaltinių sinchronizaciją?“ spauskite mygtuką „Gerai“.

 

Kaip atšaukti metaduomenų surinkimą iš tinklo šaltinio? #

 1. Rezultatų lange spauskite mygtuką „Atšaukti sinchronizaciją“ .
 2. Informaciniame pranešime „Atšaukti pasirinktų šaltinių sinchronizaciją?“ spauskite mygtuke „Gerai“.

 

Kaip surasti dokumentus surinktus iš tinklo šaltinio? #

Rezultatų lange spauskite mygtuką „Rodyti iš saugyklos gautus dokumentus“ .

 

Kaip peržiūrėti tinklo šaltinio sinchronizavimo istoriją? #

Rezultatų lange spauskite mygtuką „Istorija“ .

 

Kaip pakeisti dokumentų statusą? #

 1. Rezultatų lange pažymėkite dokumentus, kurių statusą norite keisti.
 2. Laukelyje „Pasirinktiems įrašams“ pasirinkite statusą (nustatyti kaip publikuotą, nustatyti kaip patvirtintą, nustatyti kaip neužbaigtą, nustatyti kaip nepatvirtintą, nustatyti kaip peržiūrėtą).
 3. Spauskite mygtuką „Vykdyti veiksmą“.

 

Kaip pakeisti dokumentų savininką? #

 1. Rezultatų lange pažymėkite dokumentus, kurių savininką norite keisti.
 2. Laukelyje „Pasirinktiems įrašams“ pasirinkite „Keisti dokumento savininką“.
 3. Laukelyje „Naujas savininkas“ pasirinkite savininką.
 4. Spauskite mygtuką „Vykdyti veiksmą“.

 

Kaip perkelti dokumentus į kitą aplanką? #

 1. Rezultatų lange pažymėkite dokumentus, kuriuos norite perkelti į kitą aplanką.
 2. Laukelyje „Pasirinktiems įrašams“ pasirinkite „Perkelti į aplanką“.
 3. Laukelyje „Naujas aplankas“ pasirinkite aplanką.
 4. Spauskite mygtuką „Vykdyti veiksmą“.

 

Kaip pakeisti dokumento aktualumą? #

 1. Rezultatų lange pažymėkite dokumentus, kurių aktualumą norite keisti.
 2. Laukelyje „Pasirinktiems įrašams“ pasirinkite „Pažymėti aktualiu“ arba „Pažymėti neaktualiu“.
 3. Spauskite mygtuką „Vykdyti veiksmą“.

 

Kaip dokumentus pažymėti publikuojamus / nepublikuojamus INSPIRE paieškoje? #

 1. Rezultatų lange pažymėkite dokumentus, kurių norite padaryti publikuojamus / nepublikuojamus INSPIRE paieškoje.
 2. Laukelyje „Pasirinktiems įrašams“ pasirinkite „Pažymėti kaip publikuojamus INSPIRE paieškos paslaugoje“ arba „Pažymėti kaip nepublikuojamus INSPIRE paieškos paslaugoje“.
 3. Spauskite mygtuką „Vykdyti veiksmą“.

 

Kaip prie dokumentų pridėti komentarus? #

 1. Rezultatų lange pažymėkite dokumentus, prie kurių norite pridėti komentarus.
 2. Laukelyje „Pasirinktiems įrašams“ pasirinkite „Komentuoti metaduomenų šaltinį“.
 3. Laukelyje „Komentaras“ įrašykite pastabas.
 4. Spauskite mygtuką „Vykdyti veiksmą“.

 

Kaip dokumentus perkelti į paieškos grupę? #

 1. Rezultatų lange pažymėkite dokumentus, kuriuos norite perkelti į paieškos grupę.
 2. Laukelyje „Pasirinktiems įrašams“ pasirinkite „Perkelti į paieškos grupę“.
 3. Laukelyje „Paieškos grupė“ pasirinkite grupę.
 4. Spauskite mygtuką „Vykdyti veiksmą“.

 

Kaip susieti du dokumentus? #

 1. Rezultatų lange pažymėkite du dokumentus, kurių profiliai skirtingi, bet metaduomenų tipas sutampa.
 2. Laukelyje „Pasirinktiems įrašams“ pasirinkite „Susieti du dokumentus“.
 3. Spauskite mygtuką „Vykdyti veiksmą“.

 

Kaip pakeisti dokumentų profilį? #

 1. Rezultatų lange pažymėkite vienodo profilio dokumentus.
 2. Laukelyje „Pasirinktiems įrašams“ pasirinkite „Nustatyti profilį
 3. Laukelyje „Keisti profilį į“ pasirinkite į kurį profilį keisite dokumentą.
 4. Spauskite mygtuką „Vykdyti veiksmą“.

 

Kaip tikrinti dokumentų URL prieinamumą? #

 1. Rezultatų lange pažymėkite dokumentus, kurių norite patikrinti URL prieinamumą.
 2. Laukelyje „Pasirinktiems įrašams“ pasirinkite „Tikrinti dokumentų URL prieinamumą“.
 3. Spauskite mygtuką „Vykdyti veiksmą“.

 

Kaip naikinti iškart keletą dokumentus? #

 1. Rezultatų lange pažymėkite dokumentus, kuriuos norite panaikinti.
 2. Laukelyje „Pasirinktiems įrašams“ pasirinkite „Naikinti“.
 3. Spauskite mygtuką „Vykdyti veiksmą“.

 

Kaip apriboti keleto dokumentų prieigą? #

 1. Rezultatų lange pažymėkite dokumentus, kuriems norite apriboti prieigą.
 2. Laukelyje "Pasirinktiems įrašams" pasirinkite "Nustatyti prieigos apribojimus".
 3. Stulpelyje „Teisės“ pažymėkite grupes ir organizacijas, kurios galės naudotis pasirinktais dokumentais.
 4. Spauskite mygtuką „Saugoti“.
spacer 0 Priedai
21773 Peržiūrų