EDVI -  Erdvinių duomenų valdymo posistemis

1.1     Paslaugos aprašymo atvėrimas

Elektroninių paslaugų lange pasirenkama nuoroda „Erdvinių duomenų valdymas internete“. Atveriamas erdvinių duomenų valdymo internete paslaugos aprašymas:

 

 

 

 

1.2     Erdvinių duomenų katalogų tvarkymas

Paslaugos aprašymo lange pasirenkama nuoroda „Mano turinys“. Atveriamas lango turinys:

 

Vartotojai, kurie senojoje portalo versijoje turėjo išsaugotų duomenų (pvz. taškinius, plotinius ar linijinius), dabar juos matys kaip erdvinius duomenų rinkinius taškų, linijų arba poligonų tipo.

 

Paspaudus mygtuką „Sukurti“ atveriama naujo katalogo kūrimo duomenų įvesties forma:

 

 

Paspaudus mygtuką „Atšaukti“ vartotojas grąžinamas į pradinį „Mano turinys“ langą. Suvedus pavadinimą ir paspaudus mygtuką „Sukurti“ atveriamas atnaujintas „Mano turinys“ langas su pridėtu katalogu:

 

 

Pažymėjus naujai sukurtą katalogą mygtukai „Redaguoti“, „Pašalinti“ ir „Kopijuoti“ tampa aktyvūs. Paspaudus mygtuką „Redaguoti“ atveriama katalogo redagavimo forma:

 

 

Paspaudus mygtuką „Atšaukti“ vartotojas grąžinamas į pradinį „Mano turinys“ langą. Suvedus pavadinimą ir paspaudus mygtuką „Išsaugoti“ atveriamas atnaujintas „Mano turinys“ langas su pakeistu katalogo pavadinimu.

Pažymėjus naujai sukurtą katalogą ir paspaudus mygtuką „Kopijuoti“ atveriama katalogo kopijavimo forma:

 

 

Paspaudus mygtuką „Atšaukti“ vartotojas grąžinamas į pradinį „Mano turinys“ langą. Pasirinkus katalogą ir paspaudus mygtuką „Kopijuoti“ atveriamas atnaujintas „Mano turinys“ langas su nukopijuotu nauju katalogu:

 

 

Pažymėjus nukopijuotą katalogą ir paspaudus mygtuką „Pašalinti“ atveriama patvirtinimo prašanti pašalinimo forma:

 

 

Paspaudus mygtuką „Atšaukti“ vartotojas grąžinamas į pradinį „Mano turinys“ langą. Paspaudus mygtuką „Pašalinti“ atveriamas atnaujintas „Mano turinys“ langas be pašalinto katalogo.

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3     Erdvinių duomenų rinkinių tvarkymas

Paspaudus mygtuką „Pridėti duomenų rinkinį“ atveriama duomenų rinkinio pridėjimo forma:

Pradinė pasirinkimo reikšmė nustatoma — „Sukurti duomenų rinkinį“. Paspaudus mygtuką „Atšaukti“ vartotojas grąžinamas į pradinį „Mano turinys“ langą. Kiekvieno duomenų rinkinio privaloma suvesti Pavadinimas lauke laisvai pasirenkamą tekstą. Aprašymas laukas yra neprivalomas, papildomai informacijai suvesti. Tuo tarpu, koordinačių sistema ir geometrijos tipai pasirenkami iš išskleidžiamojo meniu galimų pateikčių.

 

Paspaudus mygtuką „Pridėti atributą“ pridedama eilutė sąraše atributo informacijos suvedimui:

 

 

Matomi laukai — Reikšmės tipas, Pavadinimas, Privalomas, Įjungti rodymą ir minuso ženklas. Reikšmės tipas — pasirenkamas iš išskleidžiamojo meniu galimų parinkčių — sveikasis skaičius, realusis skaičius, tekstas, data. Pavadinimas — laisvai pasirenkamas teksto įvedimo laukas. Privalomas — []. Įjungti rodymą —. Minuso ženklas — paspaudus pridėtoji eilutė yra pašalinama iš sąrašo. Galima pridėti ir daugiau atributų. Suvedus visus duomenis turime vaizdą:

 

 

Suvedus ir pasirinkus visus duomenis spaudžiamas mygtukas „Išsaugoti“ vartotojas grąžinamas į pradinį „Mano turinys“ langą. Naujai pridėtas erdvinių duomenų rinkinys matomas sąraše:

 

 

Pažymėjus varnelė šalia įkelto duomenų rinkinio:

 

 

Tampa aktyvūs viršutiniai mygtukai  — Perkelti, Kopijuoti, Pašalinti, Dalintis:

 

 

 

Paspaudus mygtuką Perkelti arba Kopijuoti atveriama katalogų pasirinkimo forma:

 

 

Pasirenkamas norimas katalogas ir spaudžiamas mygtukas Perkelti/Kopijuoti. Perkėlus erdvinių duomenų rinkinį rinkinys matomas tik pasirinktame kataloge. Tuo tarpu nukopijavus rinkinį, jis matomas tiek prieš tai buvusiame, tiek pasirinktame kataloge.

 

Paspaudus mygtuką Pašalinti atveriama trynimo patvirtinimo reikalaujanti forma:

 

 

Paspaudus mygtuką „Atšaukti“ vartotojas grąžinamas į pradinį Mano turinys langą. Paspaudus mygtuką Pašalinti pasirinktas erdvinių duomenų rinkinys yra pašalinamas ir vartotojui pateikiamas sėkmingo ištrynimo informacinis pranešimas:

 

 

Paspaudus mygtuką „Dalintis“ atveriama dalinimosi resursu forma:

 

Paspaudus mygtuką „Atšaukti“ vartotojas grąžinamas į pagrindinį Mano turinys langą.

Suvedus į paieškos laukelį vartotojo vardą arba jo elektroninį pašto adresą sistema automatiškai pateikia paieškos rezultatus:

 

Paspaudus ant norimo vartotojo kairiu pelės klavišu, vartotojas pridedamas į „Dalinimasi su“ sąrašą:

 

Sąraše galimi veiksmai — nustatyti prieigos teisę į peržiūrėti arba redaguoti naudojantis išskleidžiamuoju meniu, arba pašalinti vartotoją spaudžiant jo eilutėje esantį minuso mygtuką. Paspaudus mygtuką „Išsaugoti“ duomenų rinkinio dalinimosi būsena pasikeičia į „Dalinamasi“ ir vartotojas yra informuojamas sėkmingo pasidalijimo informaciniu pranešimu:

 

 

1.3.1     Duomenų rinkinio įkėlimas

 

Paspaudus mygtuką „Pridėti duomenų rinkinį“ atveriama duomenų rinkinio pridėjimo forma:

Iš išskleidžiamojo meniu pasirinkus „Įkelti duomenų rinkinį“ atveriama įkėlimo forma:

 

 

Duomenų rinkinio bylą galima pateikti šias formatais:

·         SHAPE, KML, GPX, CSV, TXT, ArcGIS GDB, DWG, DXF

·         WFS, INSPIRE Download

·         Rastriniai duomenys TIF, JPG, GIF, PNG (tik susietus su geografine vieta)

·         archyvas (.zip), kuriame gali būti vienas iš aukščiau išvardintų formatų.

Būtina pabrėžita, kad Shape byla turi būti pateikiama archyve kartu su .shx, .dbf bei .prj papildiniais. Šie papildiniai turi būti suarchyvuojami kartu su .shp byla. Kartais rastrai pateikiami su papildoma pririšimo byla, tokiu atveju reikia suarchyvuoti pateikiamą paveiksliuką su pririšimo byla.

Norint įkelti bylą spaudžiamas mygtukas „Įkelti“ — atsidariusiame operacinės sistemos parinkimo lange susirandama norima byla ir spaudžiamas mygtukas „Atidaryti“. Įkėlus bylą, formoje atvaizduojamas jos pavadinimas:

 

Papildomai vartotojas privalo suvesti įkeliamo rinkinio pavadinimą, ir jeigu nori gali suvesti erdvinio duomenų rinkinio aprašymą:

 

Norint užbaigti įkėlimo procesą, spaudžiamas mygtukas „Sukurti“. Paspaudus mygtuką „Atšaukti“ įkėlimo procesas bus nutrauktas, o vartotojas gražinamas į pradinį „Mano turinys“ langą.

1.3.2     Veiksmai su rinkiniu

Sąraše paspaudus ant bet kurio rinkinio:

 

 

Atveriama rinkinio informacinė forma:

 

 

Informacinėje formoje matomi mygtukai — Atgal, Redaguoti, Pašalinti, Perkelti, Kopijuoti, Atsisiųsti, Dalintis, Atidaryti žemėlapių naršyklėje.

 

Paspaudus mygtuką Atgal vartotojas yra grąžinamas į pradinį „Mano turinys“ langą. Mygtukas Redaguoti atveria redagavimo formą:

 

 

Pašalinti mygtukas atveria patvirtinimo reikalaujančią formą:

 

 

Paspaudus mygtuką „Pašalinti“ rinkinys pašalinamas iš vartotojo katalogo.

 

Paspaudus mygtuką Perkelti arba Kopijuoti atveriama katalogų pasirinkimo forma:

 

 

Pasirenkamas norimas katalogas ir spaudžiamas mygtukas Perkelti/Kopijuoti. Perkėlus erdvinių duomenų rinkinį rinkinys matomas tik pasirinktame kataloge. Tuo tarpu nukopijavus rinkinį, jis matomas tiek prieš tai buvusiame, tiek pasirinktame kataloge.

 

Paspaudus Atsisiųsti atveriama atsisiuntimo forma:

 

 

Pakartotinai paspaudus mygtuką „Atsisiųsti“ vartotojas nukreipiamas į pradinį informacijos langą ir prie atsisiuntimas lauko būsena pakeičiama į „Gaminamas failas“:

 

 

Paruošus bylą būsena pakeičiama bylos nuoroda, vartotojui paspaudus ant nuorodas byla parsiunčiama į kompiuterį.

 

 

 

 

 

 

 

Paspaudus mygtuką Dalintis atveriama dalinimosi resursu forma:

 

Paspaudus mygtuką „Atšaukti“ vartotojas grąžinamas į pagrindinį Mano turinys langą.

Suvedus į paieškos laukelį vartotojo vardą arba jo elektroninį pašto adresą sistema automatiškai pateikia paieškos rezultatus:

 

Paspaudus ant norimo vartotojo kairiu pelės klavišu, vartotojas pridedamas į „Dalinimasi su“ sąrašą:

 

 

Sąraše galimi veiksmai — nustatyti prieigos teisę į peržiūrėti arba redaguoti naudojantis išskleidžiamuoju meniu, arba pašalinti vartotoją spaudžiant jo eilutėje esantį minuso mygtuką. Paspaudus mygtuką „Išsaugoti“ duomenų rinkinio dalinimosi būsena pasikeičia į „Dalinamasi“ ir vartotojas yra informuojamas sėkmingo pasidalijimo informaciniu pranešimu:

 

 

Paspaudus mygtuką Atidaryti žemėlapių naršyklėje objektas atveriamas žemėlapio naršyklėje:

1.4     Žemėlapių galerija

 

Paslaugos aprašymo lange pasirenkama nuoroda „Žemėlapių galerija“. Atveriamas lango turinys:

 

Atsivėrusiame lange matoma žemėlapių paieškos laukas, vaizdavimo pasirinkimo mygtukai ir viešai matomi žemėlapiai.

 

Paieškos frazė. Suvedus norimą paieškos tekstą ir paspaudus mygtuką „Ieškoti“ matomi paieškos rezultatai:

 

 

 

 

 

 

Norint paieškos rezultatus matyti išdėstytus kitokią tvarką ar juos vaizduoti kitaip naudojami pasirinkimai iš išskleidžiamųjų meniu „ Rūšiuoti pagal“ ir „Vaizduoti“:

 

1.4.1     Žemėlapio informacija.

Vaizduojant žemėlapius piktogramomis matomi du mygtukai „Detaliau“ ir „Atidaryti žemėlapių naršyklėje“:

 

Paspaudus mygtuką Detaliau atveriama žemėlapio informacinė lentelė:

 

 

Tuo tarpu paspaudus mygtuką Atidaryti žemėlapių naršyklėje žemėlapis atveriamas žemėlapių naršyklėje.

1.5     El. paslaugos

1.5.1     El. paslaugos sukūrimas.

Paspaudus mygtuką „Pridėti duomenų rinkinį“ atveriama duomenų rinkinio pridėjimo forma:

 

Pakeisti pradine pasirinkimo reikšmę į „Pridėti el. paslaugą“. Paspaudus mygtuką „Atšaukti“ vartotojas grąžinamas į pradinį „Mano turinys“ langą. Kiekvieno duomenų rinkinio privaloma suvesti Pavadinimas lauke laisvai pasirenkamą tekstą. Aprašymas laukas yra neprivalomas, papildomai informacijai suvesti. Tuo tarpu, paslaugos prieigos adresas yra privalomas el. paslaugai funkcionuoti.

 

Suvedus visus duomenis turime vaizdą:

 

 

Suvedus ir pasirinkus visus duomenis spaudžiamas mygtukas „Išsaugoti“ vartotojas grąžinamas į pradinį „Mano turinys“ langą. Naujai pridėtas erdvinių duomenų rinkinys matomas sąraše:

 

 

1.5.2     El paslaugos publikavimas ir peržiūra.

Sąraše paspaudus ant bet kurio žemėlapio:

 

 

Atveriama rinkinio informacinė forma:

 

Paspaudus mygtuką „Publikuot el.paslaugą“ atveriama paslaugos publikavimo forma:

 

 

Masteliai. Suvedus norimą mastelį ir paspaudus mygtuką „Pridėti“, mastelių sąraše matomas suvestas mastelis. Norint, kad mastelius automatiškai parinktų sistema spaudžiamas mygtukas „Siūlyti“ — vartotojui atveriamas pasirinkimo langas:

Įvedus skaičius, kiek norima, kad sistemą pasiūlytų skirtingų mastelių. Suvedus norimą skaičių ir paspaudus mygtuką „Siūlyti“ sistema prideda rekomenduojamus mastelius į sąrašą:

Norint ištrinti nereikalingą mastelį, pažymima varnelė ties norimu masteliu ir spaudžiamas mygtukas „Trinti“ — pasirinktas mastelis panaikinamas iš sąrašo.

Suvedus ir pasirinkus būtinus duomenis spaudžiamas mygtukas „Publikuoti“. Vartotojas grąžinamas į pradinį „Mano turinys“ langą ir informuojas sėkmingu el. paslaugos publikavimo informaciniu pranešimu.

 

Norint peržiūrėti publikuotą el. paslaugą paslaugos aprašymo lange pasirenkama nuoroda „El. paslaugos“. Atveriamas lango turinys:

 

Paspaudus el. paslaugos pavadinimą atveriama informacinė lentelė:

 

 

1.6     Grupės

Paslaugos aprašymo lange pasirenkama nuoroda „Grupės“. Atveriamas lango turinys:

 

1.6.1     Grupės paieška

Lange atveriamas grupių sąrašas ir grupių paieška. Galima suvesti grupės pavadinimą ties lauku „Grupė“, savininko vardą ir/ar pavardę arba prisijungimo vardą ties lauku „Savininkas“ — automatinė paieška pasiūlys galimus variantus arba informuos apie tokio vartotojo nebuvimą. Norint ieškoti grupes pagal tipą, galima pasirinkti iš išskleidžiamojo meniu tris grupių tipus:

 

 

Grupių tipai — galima pasirinkti „Visos“ „Vieša“, „Uždara“ arba „Slapta“ grupę.

Vieša —viešos grupės informacija ir turinys (grupėje pasidalinti resursai) yra matomas visiems portalo naudotojams.

Uždara — uždaros grupės informaciją gali matyti visi portalo naudotojai, bet turinys pasiekiamas tik grupės nariams.

Slapta —slapta grupė matoma sąraše, jeigu vartotojas yra grupės savininkas arba grupės narys.

 

Pažymėjus varnelę „Mano grupės“, paieška ieškos tik vartotojo sukurtų grupių.

Pasirinkus norimus parametrus spaudžiamas mygtukas „Atnaujinti sąrašą“ ir matomi paieškos rezultatai:

1.6.2     Grupės sukūrimas

Norint sukurti grupę spaudžiamas mygtukas „Sukurti naują grupę“:

Paspaudus mygtuką atveriama grupės kūrimo forma:

 

Paspaudus mygtuką „Atšaukti“ vartotojas grąžinamas į pradinį grupių langą. Suvedus pavadinimą ir pasirinkus norimą tipą spaudžiamas mygtukas „Išsaugoti“. Vartotojas informuojamas apie sėkmingą grupės sukūrimą informaciniu pranešimu ir nukreipiamas į grupių pradinį langą:

 

1.6.3     Įstojimas į grupę

Norint įstoti į grupę spaudžiama ant norimos grupės pavadinimo:

 

Paspaudus ant grupės pavadinimo atveriama grupės informacinė forma:

Norint įstoti į viešą grupę spaudžiamas mygtukas „Įstoti į grupę“, vartotojui atveriama patvirtinimo reikalaujanti forma:

Paspaudus mygtuką  „Taip“ vartotojo prašymas įstoti į grupę yra perduodamas grupės savininkui el. laišku. Vartotojas nukreipiamas į pradinį grupės langą su pasikeitusia būsena:

 

 

Paspaudus mygtuką „Atsisakyti prašymo stoti į grupę“ išsiųstas prašymas yra atšaukiamas ir vartotojo būsena grąžinama į pradinę „Įstoti į grupę“.

1.6.4      Priėmimas į grupę

Grupės lange pasirenkant savo grupę atveriamas informacinis langas su papildoma administravimo skiltimi:

 

Kai vartotojas pateikia prašymą įstoti į grupę, grupės savininkas yra informuojamas el. laišku, bei atsidarius langą „Grupės administravimas“ mato prašymų sąrašą:

 

 

 

Paspaudus mygtuką „Įtraukti“ vartotojas yra įtraukiamas į grupę ir gali matyti visą grupės turinį. Prie vartotojo galimų veiksmų  pridedamas mygtukas „Išmesti“:

 

Paspaudus išmesti, atveriama patvirtinimo reikalaujanti forma su klausimu „Ar tikrai norite pašalinti narį“. Paspaudus taip, narys yra pašalinamas iš grupės.

spacer 0 Priedai
48804 Peržiūrų