Atgal

Papildyti batimetriniai Lietuvos vidaus vandenų duomenys

Portale papildyti batimetriniai Lietuvos vidaus vandenų duomenys, kurie apima Lietuvos ežerus, tvenkinius, Kauno ir Kuršių marias bei dalį jūros pakrantės. Batimetrija papildyta 22 naujais vandens telkiniais (Alaušas, Auslas, Balžis, Birva, Didžiulis, Gelužis, Glūkas, Gruožys, Juostinas, Kulpis, Mošia, Naujųjų Verkių, Rašai, Sągardas, Šamukas, Škilietų I, Škilietų II, Šulininkų, Šventas, Tamašiavos tv., Zaduojys, Žiezdras).


Batimetrijos sluoksnį  šiuo metu sudaro 194 Lietuvos vidaus vandens telkiniai.


Šiuos naujus vandens telkinius įskaitmenino Lietuvos Edukologijos universiteto (LEU) geografijos specialybės studentai vadovaujant geografijos ir turizmo katedros lektoriui Marijui Pileckui.


Primename, kad batimetriniai duomenys parengti VĮ Distancinių tyrimų ir geoinformatikos centro „GIS-Centras" (GIS-Centras) iniciatyva, susisteminus ir vektorizavus Gamtos tyrimų centro, Geologijos ir geografijos instituto, Klimato ir vandens sistemų sektoriaus, Vidaus vandens kelių direkcijos, Aplinkos apsaugos agentūros bei GIS-Centro turimą informaciją (batimetrinius planus, schemas). Medžiagą susistemino, vektorizavo ir duomenų rinkinį sukūrė Lietuvos erdvinės informacijos portalo tvarkytojas – GIS-Centras.


Lietuvos vidaus vandenų duomenis peržiūrėsite paspaudę nuorodą arba Erdvinių duomenų rinkinių paieškoje suvedę > Lietuvos vidaus vandenų batimetrija

 

Batimetrija ežerų gyliai