Atgal

Nuo sausio 1 d. pradeda galioti naujos Lietuvos aukščių ir sunkio sistemos

Pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. rugpjūčio 20 d. nutarimo Nr. 791 „Dėl Lietuvos valstybinės aukščių sistemos ir Lietuvos valstybinės sunkio sistemos" nuostatas nuo 2016 m. sausio 1 d. įsigalioja Lietuvos valstybinė aukščių sistema LAS07 (toliau – LAS07) ir Lietuvos valstybinė sunkio sistema LSS07 (toliau – LSS07). Šios naujos geodezinių aukščių ir sunkio sistemos integruotos į bendras europines sistemas.

 

Iki šio nutarimo įsigaliojimo Lietuvoje buvo naudojama Baltijos aukščių sistema, kurioje taškų aukščiai buvo skaičiuojami nuo paviršiaus, artimo vidutiniam jūros lygiui. Šios sistemos aukščiai skyrėsi nuo Europoje naudojamos sistemos aukščių apie 15 cm. Tikslūs ryšiai su šia ir kitomis aukščių sistemomis nebuvo žinomi. Be to, nebuvo Lietuvoje ir pradinio aukščių punkto. Visa tai komplikavo geodezinių, geodinaminių bei kitų uždavinių sprendimą, taip pat šiuolaikinių kosminės geodezijos metodų naudojimą, nustatant taškų aukščius.

 

Patvirtinus LAS07 ir LSS07 sudarytos prielaidos gerinti technologijų, inžinerijos ir mokslo tyrimų kokybę geodezijoje, navigacijoje, karo topografijoje, geofizikoje, geologijoje, metrologijoje ir kitose šalies ūkio, mokslo ir technikos srityse, kuriose reikalinga informacija apie taškų aukščius ir sunkio pagreitį.

 

Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2015 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 1P-632-(1.3.) „Dėl perėjimo prie Lietuvos valstybinės aukščių sistemos LAS07 ir Lietuvos valstybinės sunkio sistemos LSS07 tvarkos aprašo bei Lietuvos teritorijos geoido modelio LIT15G patvirtinimo" patvirtintas Perėjimo prie Lietuvos valstybinės aukščių sistemos LAS07 ir Lietuvos valstybinės sunkio sistemos LSS07 tvarkos aprašas (toliau – Aprašas). Aprašas reglamentuoja Lietuvos Respublikos geodezinio pagrindo punktų bei visų mastelių valstybinių, teminių ir savivaldybių erdvinių duomenų rinkinių duomenų, susijusių su normaliniais Baltijos aukščių sistemos aukščiais, perskaičiavimo į LAS07 bei Potsdamo sunkio sistemos sunkio pagreičio pagal Bouguer anomaliją perskaičiavimo į LSS07 sunkio pagreitį tvarką. Su minėtuoju Aprašu galima susipažinti čia.

 

Apraše nurodytam perskaičiavimui atlikti gali būti naudojama Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos sukurta ir Lietuvos erdvinės informacijos portale viešai prieinama perskaičiavimo elektroninė paslauga. Pavienių žemės paviršiaus taškų aukščiams perskaičiuoti sukurtos kompiuterinės programos:

1. xyH772BLH07 – skirta žemės paviršiaus taškų aukščių sistemai keisti kai žinomos taškų LKS 94 plokštuminės koordinatės,

2. BLH772xyH07 – skirta žemės paviršiaus taškų aukščių sistemai keisti kai žinomos taškų LKS 94 elipsoidinės koordinatės,

3. BAS772LAS07 – Web aplikacija, skirta žemės paviršiaus taškų aukščių sistemai keisti kai žinomos taškų LKS 94 elipsoidinės arba plokštuminės koordinatės. Web aplikacija BAS772LAS07 surandama pagal adresą: http://gi.vgtu.lt/cgi-bin/BAS772LAS07.cgi

4. Dideliems žemės paviršiaus taškų masyvams (pvz.: LiDAR matavimų rezultatams) apdoroti perskaičiuojant normalinius aukščius iš BAS 77 sistemos į LAS07 sistemą sukurta „batch" tipo elektroninė skaičiuoklė bigxyh77h07.exe.

 

Visas anksčiau išvardytas programas po 2016 m. sausio 1 d. galima rasti Lietuvos erdvinės informacijos portale www.geoportal.lt.

 

Taip pat Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2015 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 1P-632-(1.3.) „Dėl perėjimo prie Lietuvos valstybinės aukščių sistemos LAS07 ir Lietuvos valstybinės sunkio sistemos LSS07 tvarkos aprašo bei Lietuvos teritorijos geoido modelio LIT15G patvirtinimo" patvirtintas Lietuvos Respublikos teritorijos geoido modelis LIT15G, kuris susietas su LAS07. Atkreiptinas dėmesys, kad nuo 2016 m. sausio 1 d. Lietuvos Respublikos teritorijoje vykdant geodezinę ir kartografinę veiklą ar kitą veiklą, kuriai reikia informacijos apie taškų aukščius, turi būti naudojamas LIT15G. LIT15G nuo sausio 1 d. teikiamas registruotiems vartotojams per Lietuvos erdvinės informacijos portalą (duomenų paieškoje įvedus raktažodį „LIT15G").