Atgal

Lidar_DR_LT - skaitmeniniai erdviniai lazerinio skenavimo taškų duomenys (2019-2020 m.) – geoportal.lt

Lidar_DR_LT duoemnys geoportal.lt

 

Lietuvos erdvinės informacijos portale jau galima atsisiųsti Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos užsakymu parengtus (https://nzt.lt/go.php/lit/Lietuvos-respublikos-teritorijos-skaitmeniniai-lazerinio-skenavimo-tasku-duomenys) 2019-2020 m. Lietuvos Respublikos teritorijos skaitmeninius lazerinio skenavimo taškų duomenis.

Visos Lietuvos Respublikos teritorijos skaitmeninių erdvinių žemės paviršiaus lazerinio skenavimo taškų duomenys bus sukaupti 2023 m. Nominalus skenavimo impulsų  tankis – ne mažiau 6,5 tšk./m2. Vidutinė kvadratinė taško, esančio ant tvirtų, nekintančių objektų, horizontalaus nustatymo paklaida RMSE – ne daugiau kaip 30 cm, vertikalaus – ne daugiau kaip 10 cm. LIDAR duomenys išlyginti ir suklasifikuoti pagal LAS specifikaciją  į 8 klases:

  • 0 ir (ar) 1 klasė – neklasifikuoti taškai (Created, never classified; Unclassified);
  • 2 klasė – žemės paviršiaus taškai (Ground);
  • 3 klasė – žema augmenija (Low Vegetation);
  • 4 klasė – vidutinė augmenija (Medium Vegetation);
  • 5 klasė – aukšta augmenija (High Vegetation);
  • 6 klasė – pastatų, statinių taškai (Building);
  • 7 klasė – Triukšmo taškai (Low Point (noise));
  • 12 klasė – persidengimo taškai (Overlap Points).

Duomenys teikiami suskaidyti M 1:2 000 lapais, pagal LKS-94 skaidymą .laz formatu.

Parsisiuntimas:

Užsakymo metu gaunami .shp ir .txt failai su duomenų parsiuntimo nuorodomis: Lidar_DR_LT (2019-2020 m.) atsisiuntimas.

Duomenys siunčiami sugrupuoti M1:10 000 nomenklatūrinių lapų aprėpties .zip bylose.