Geoportal.lt - Laisvos valstybinės žemės fondas

Pagrindinis puslapis

ŽEMĖLAPIS


Sveiki atvykę į geoportal.lt žemės projektų teikimo posistemę


Šis modulis skirtas piliečiams, kurie pageidauja įsigyti nuosavybėn ar nuomoti žemės, miško sklypus, per Lietuvos erdvinės informacijos portalą viešai susipažinti su laisvos valstybinės žemės sklypais kaimo vietovėse, gauti preliminarią informaciją apie šiuose sklypuose esančias žemės naudmenas bei jų plotus. Taip pat gauti informaciją apie šiuose sklypuose išnuomotus žemės plotus. Modulis suteikia priemones ir aplinką žemėtvarkos skyrių specialistams, kurie atsakingi už žemės reformos žemėtvarkos projektų patikrą, efektyviau kontroliuoti žemės reformos žemėtvarkos projektų rengimą ir įgyvendinimą bei kaupti ir tvarkyti laisvos valstybinės žemės sklypų erdvinius duomenis.