Per geoportal.lt teikiami įvairūs geodezininko darbui reikalingi erdvinių duomenų rinkiniai:

  1. Laisvos valstybinės žemės fondas;

  2. Specialiosios žemės naudojimo sąlygos (SŽNS);

  3. Saugomų teritorijų kadastro duomenys;

  4. Gamtos paveldo objektai.

Šiuos ir kitus duomenų rinkinius galite rasti per geoportal.lt erdvinių duomenų paiešką: https://www.geoportal.lt/geoportal/paieska.