Metodinė informacija

Metodinė informacija

Metodinė informacija Lietuvos erdvinės informacijos portale – tai dokumentai, nuorodos ir sistemos, kurios padeda geriau suprasti geografinės informacijos  naudojimo specifiką, taisykles, standartus. Metodinės informacijos sritį sudaro šios temos:

 • LGII veiklos modelis

 • LGII kūrimo ir plėtros vizija

 • LGII principinės nuostatos

 • Lietuvos nacionalinis metaduomenų profilis

 • Georeferencinių duomenų bazių harmonizavimo metodika

 • Vieningas georeferencinių duomenų modelis

 • Geoobjektų katalogas

 • Vieningo georeferencinių duomenų modelio diegimo metodika

 • Publikacijos geografinės informacijos valdymo tematika

 • Techniniai dokumentai (specifikacijos, standartai)

 • Teisės aktai

 • Geografinių duomenų klasifikatorių sistema

 • Geografinės informacijos sąvokų žinynas

 • Nuorodos į geografinės informacijos šaltinius, programinę įrangą ir kt.

 • Autorių teisės