LEII kūrimo ir plėtros vizija

Santrauka: Šiame dokumente detalizuojama LEII kūrimo ir plėtros vizija bei apibrėžiama LEII plėtros strategija.

Dokumento tekstas:

Dokumente apibrėžiami LEII plėtros strategija ir prioritetai, rizikos, galimi plėtros scenarijai ir pasirinktas plėtros scenarijus, esamų ir potencialių LEII mazgų plėtros perspektyvos, jų teikiamospaslaugos, LEII finansavimo šaltiniai, priemonės LEII mazgų gebėjimų stiprinimui bei LEII viešinimo priemonės.

Failas: Atsisiųsti

Paskelbimo data: 2008-09-16