Vieningas georeferencinių duomenų modelis

Santrauka: Šio dokumento paskirtis – aprašyti vieningo georeferencinių duomenų modelio (toliau – VGDM) geoobjektus. Naudojantis šiuo dokumentu bus specifikuojami geoobjektai, kurie sudarys sektorinius duomenų modelius. Naudojantis šiuo dokumentu rengiamos georeferencinių duomenų produktų (duomenų bazių) specifikacijos.

Dokumento tekstas:

Šiame dokumente yra pateikiamas VGDM geoobjektų katalogas, nurodant kiekvienam geoobjektui priskiriamus atributus.
Apibrėžiant geoobjektą, pateikiamas jo kodas, pavadinimas ir aprašymas, objekto galimų geometrijų tipai (plotas, linija, taškas, anotacija) bei atributai. Detalizuojant atributą nurodomas jo kodas, pavadinimas bei pateikiamas aprašymas, taip pat nurodomos atributo reikšmės tipas (Integer, Numeric, Text, Date), reikšmių srities tipas (0 – faktinė reikšmė, 1 – koduota reikšmė), o kai takytina – matavimo vienetai. Jei atributo srities tipas yra koduota reikšmė, pateikiamos galimos atributo reikšmės.

Failas: Atsisiųsti
Paskelbimo data: 2008-09-22