GDKS dokumentai

Geografinių duomenų klasifikatorių sistema


Santrauka: Šio dokumento paskirtis – aprašyti geografinių duomenų klasifikatorių sistemą. Naudojantis šiuo dokumentu yra specifikuojami geoobjektų, kurie sudarys vieningo georeferencinio duomenų modelio (toliau – VGDM), sektorinius duomenų modelių ar geoduomenų bazių, atributai.
Dokumento tekstas:

Šiame dokumente yra pateikiamas geografinių duomenų klasifikatorių katalogas, išskiriant klasifikatoriuje naudojamas reikšmes.
Apibrėžiant klasifikatorių, pateikiamas jo kodas, pavadinimas ir aprašymas bei jame esančių, nusakytos reikšmės kodas, pavadinimas ir aprašymas. Aprašant klasifikatorių buvo naudojami dveji reikšmių srities tipai: 0 – faktinė reikšmė (klasifikatoriaus reikšmės tipas yra Numeric ar Text) ir 1 – koduota reikšmė (klasifikatoriaus reikšmės tipas yra Integer). Visų koduotų reikšmių sritis yra  Integer tipo. Aprašant klasifikatorius, kuomet jų srities tipas yra 0, t.y. turi būti pateikiama faktinė reikšmė, nurodomas reikšmės tipas (Numeric arba Text), matavimo/matų vienetas, reikšmių sritis bei didžiausias leidžiamas ženklų skaičius.

Word failas: Atsisiųsti

Pdf failas: Atsisiųsti
Paskelbimo data: 2008-09-22