Naujos el. paslaugos

 

EDVI

Erdvinių duomenų valdymas internete

Debesų kompiuterijos technologija paremta elektroninė paslauga leidžia Jums vietoje specialios GIS programinės įrangos naudoti geoportal.lt  išteklius. Naudotojai gali bendradarbiauti kuriant ir skelbiant naujus geografinius duomenis. GIS taikomosios programos bei elektroninės  žemėlapio paslaugos principu veikiantys įrankiai internete leidžia kiekvienam naudotojui kurti, tvarkyti ir publikuoti erdvinių duomenų rinkinius geoportal.lt.

Paslaugą gali naudoti verslo įmonės naujiems pridėtinės vertės produktams, elektroninėms paslaugoms kurti bei plėtoti.

SUVA

Sutikimų valstybinėje žemėje tiesti susisiekimo komunikacijas, tinklus ir statyti statinius teikimas

Vieša elektroninė paslauga, skirta asmenims, kurie siekia gauti leidimus atitinkamos savivaldybės teritorijoje esančioje valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, teisės aktų nustatyta tvarka tiesti susisieki mo komunikacijas ar inžinerinius tinklus ir statyti jiems funkcionuoti būtinus statinius, juos rekonstruoti ir aptarnauti. Paslaugą naudoja ir Nacionalinės žemės tarnybos teritorinių žemėtvarkos skyrių darbuotojai, vertinantys prašymus bei administruojantys sutikimų išdavimą.

 

 

 

   

GRPK

Matavimo duomenų atitikties GRPK duomenims patikrinimas

Naudodami elektroninę paslaugą, matininkai gali įkelti turimus matavimų duomenis ir naudodami tam skirtus įrankius nustatyti, ar jie atitinka oficialius georeferencinius duomenis, t.y., kelių, gatvių, geležinkelių, upių, upelių, melioracijos kanalų ašines linijas, ežerų ir tvenkinių ribas, bei gauti išvadą apie atitiktį. Taip supaprastinamas ir pagreitinamas matavimo duomenų derinimo procesas.

ZFAV

Žemės fondo analizė ir vertinimas

Vieša elektroninė paslauga yra skirta asmenims, įsigyjantiems, nuomojantiems bei parduodantiems žemės sklypus, skaičiuojantiems sklypų vertes, tarp jų ir matininkams. Paslauga leidžia internetu gauti informaciją apie naudotojo nurodomus žemės sklypus, vykdyti jų padėties erdvinę analizę, atlikti žemės vertinimą pagal LEI portale pasiekiamus teminius erdvinių duomenų rinkinius, kuriuos naudotojai gali pasirinkti iš teikiamo sąrašo.

 

 

 

   

 

Stambaus mastelio topografinių planų derinimo su inžinerinius tinklus eksploatuojančiomis organizacijomis viešoji elektroninė paslauga

Stambaus mastelio topografinių planų derinimo su inžinerinius tinklus eksploatuojančiomis organizacijomis viešoji elektroninė paslauga

 

TOPD paslauga apima topografavimo dokumentų tikrinimo atsakingose organizacijose, derinimo savivaldybėje ir proceso eigos stebėjimo procedūras. Paslaugos naudotojai aktualioje teritorijoje gali gauti žinias iš inžinerinius tinklus eksploatuojančių organizacijų apie inžinerinių tinklų objektus. Planuotojams TOPD paslauga suteikia galimybę pasitikrinti ar jiems aktuali teritorija yra suderinta TOPD procedūrose.